Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 19., 15.19

Egyházaink hírei

2020. december 17., 17.53 Csütörtök

„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!”

 (Iz 45, 8.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban az érvényben lévő járványügyi előírások miatt a karácsonyi éjféli misék időpontja is változik. December 24-én 18 órakor román nyelvű éjféli szentmisét, 20 órakor magyar nyelvű éjféli szentmisét tartanak. December 25-én, pénteken, Urunk születésének ünnepén 8 órakor német nyelvű, 9 órakor magyar nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise következik. December 26-án, szombaton, karácsony második napján 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise következik.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz egyházközségben a járványügyi előírások betartásával, vasárnap, advent 4. vasárnapján 8.30 órakor és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunytak Oroian Julianna (89), Pilka Elena (89) és Balogh Erzsébet (94).

December 24-én, szentestén 16.30 órakor Tornyán, Aradon 18 órától román nyelven, 20 órától magyar nyelven szentmise. December 25-én, karácsonykor, Urunk születésének az ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Aradon magyar, 12.30 órától román nyelven, 15 órától Szederháton kezdődik a szentmise. December 26-án 8.30 órától Aradon magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Aradon magyar, 12.30 órától román nyelven szentmise. December 31-én 17 órától év végi hálaadás szentmisével. Január 1-jén, Szűz Mária Istenanyasága ünnepén 8.30 órától szentmise magyar nyelven Aradon, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Aradon magyar, 12.30 órakor román nyelven kezdőik a szentmise.

 

Az újaradi római katolikus templomban december 20-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Róka Vilhelm lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. December 24-én, csütörtökön 18 órakor német–magyar nyelvű karácsony esti szentmise. December 25-én, pénteken reggel 10 órakor karácsonyi szentmise. Az egyházközségben elhunyt Puiuleț Hedwig.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste 17 órától Sofronyán,18 órától Szentpálon, 19 órától Arad-Gájban szentmise. Karácsony napján 10 órától Arad-Gájban, 11.30 órától Szentpálon,13 órától Sofronyán kezdődik a szentmise. Karácsony II. napján Gájban 10, Szentpálon 11.30 órától szentmise. Vasárnap 10 órától Gájban, 11.30-tól Szentpálon, 13 Sofronyán kezdődik a szentmise.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste 16.30 órakor Öthalmon, 18 órától Mikelakán román, 19.30 órától ugyanott magyar nyelvű szentmise. Karácsony I. napján 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órakor ugyanott magyar nyelvű szentmise. Karácsony másodnapján és vasárnap az I. napihoz hasonló miserend. Az egyházközségben elhunyt Buzoianu Roland (68) és Rekettes Imre (71).

 

A nagyiratosi egyházközségben szombaton a járványügyi előírások betartásával gyóntatás 11 órától Nagyvarjason, 16 órától Nagyiratoson. December 24-én, karácsony esti szentmise 19 órától Nagyvarjason, 21 órától Nagyiratoson. December 25-én, karácsony napján 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason, 12.45 órától Kisvarjason kezdődik az ünnepi szentmise. December 26-án, karácsony másnapján        10 órától Nagyiratoson, december 31-én, hálaadás 16 órától Nagyvarjason, 18 órától Nagyiratoson szentmise.  Január 1-jén, újév napján 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason szentmise.

 

A kisjenői római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával szenteste Simándon 18, Kisjenőn 20, Simonyifalván 22 órakor kezdődik a szentmise. Karácsony I. napján 9.30 órakor Simonyifalván, 11.30 órakor Kisjenőn, 14.30 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsándon kezdődik az ünnepélyes szentmise. Karácsony II. napján 10 Órától Simándon, 11.30 órától Kisjenőn, 14.30 órától Ágyán, 16 órától Otlakán tartanak szentmisét. Vasárnap 9.30 órától Simonyifalván, 11.30 órától Kisjenőn lesz szentmise.

 

A gyoroki római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával december 24-én 17 órától Ópáloson, 22 órától Gyorokon kezdődik a szentmise. December 25-én 10 órától Ópáloson, 11.30 órától Gyorokon, 15 órától Világoson kezdődik az ünnepi szentmise.

 

A szentannai római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával december 24-én 17 órától Szentannán, december 25-én és 26-án 8 órától Komlóson, 9 órától Szentannán kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10, illetve 17 órától istentisztelet, jövő héten szerdáig naponta 17 órától bűnbánati istentisztelet. Elhunyt Hegyi Miklós (92).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet, 17 órától bűnbánati istentisztelet, amit hétfőtől szerdáig naponta 17 órától tartanak. Szenteste 17 órától ünnepi istentisztelet, a gyermekek megajándékozása. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, karácsony II. napján 10 órától istentisztelet.

 

A nagyzerindi református gyülekezeti teremben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10.30 órától istentisztelet, ugyanott hétfőtől szerdáig naponta 18 órától bűnbánati istentisztelet. Szentestén 18 órától ünnepi istentisztelet a templomban. Karácsony I. és II. napján 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti teremben.

 

A bélzerindi református gyülekezetben advent IV. vasárnapján 13 órától a parókián, hétfőtől szerdáig ugyanott bűnbánati istentisztelet. Szentestén 16 órától istentisztelet a templomban. Karácsony I. és II. napján 13 órától istentisztelet a parókián, ahol I. napján úrvacsorához járulnak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától a járványügyi előírások betartásával magyar nyelvű istentisztelet a templomban, csütörtökön 17 órától szentesti istentisztelet. Karácsony I. napján 10 órától a templomban magyar, 11.30 órától német nyelvű, úrvacsorás istentisztelet, ugyanott karácsony II. napján 10 órától istentisztelet. Naponta 10 órától áhítat követhető a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával szenteste 18 órától istentisztelet, a gyermekek műsorával, a gitárosok fellépésével. Karácsony I. napján 10 órától Simonyifalván úrvacsorás istentisztelet, hasonló alkalom Apatelken 15, Pankotán 17 órától. Karácsony II. napján Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával december 20-án 11 órától advent negyedik vasárnapi istentisztelet. December 24-én 17 órától szentesti vespera, december 25-én 11 órától karácsony ünnepi istentisztelet. December 26-án 11 órától karácsony második napi, december 27-én 11 órától vasárnapi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések mellett 10 és 18 órától megtartják az adventi istentiszteleteket.

 

Az aradi Reménység baptista gyülekezet és az angyalkúti magyar baptista gyülekezet a járványügyi előírások betartásával szervezett ünnepi istentiszteleteinek programja: advent negyedik vasárnapján 10 és 17 órakor Aradon, illetve 10 és 16 órakor Angyalkúton; szenteste 18 órakor Angyalkúton és 19 órakor Aradon; karácsony első napja (péntek) 10 és 17 óra Aradon, illetve 10 és 16 órakor Angyalkúton.

Karácsony másodnapja (szombat): ünneplés családi körben; karácsony harmadnapján (vasárnap) 10 és 17 órakor Aradon, illetve 10 és 16 órakor Angyalkúton.

Karácsonyi versekkel és énekekkel fognak szolgálni a gyermekek és a fiatalok, valamint zeneszámokkal a pengetős zenekar. Igét hirdetnek: dr. Sallai Jakab lelkipásztor és Varga Géza diakónus. Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

Hunyad

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben karácsony előestéjén 17 órától lesz Déván ünnepi istentisztelet és gyermek-, illetve ifjúsági műsor. Karácsony első-, másod- és harmadnapján 10 órától lesz istentisztelet Déván. Vajdahunyadon ünnep első napján 12 órától tartanak istentiszteletet.

A dévai római katolikus egyházközségben december 17–23. között minden este 20.30 órától Szállást keres a Szent Család ájtatosságot tartanak a Szent Antal-plébániatemplomban. Jövő héten szerdáig folytatódnak a roráté szentmisék – reggel 6 órától a Szent Antal plébániatemplomban, 7 órától a Nagyboldogasszony-templomban. Szenteste 16 órától lesz román nyelvű és 19, illetve 21 órától magyar nyelvű szentmise a Szent Antal-plébániatemplomban. A Nagyboldogasszony-templomban pedig délután 17.30 órától.  Karácsony első- és másodnapján mindkét templomban a megszokott ünnepi rendben lesznek a szentmisék. December 26-án, a Szent Antal-plébániatemplomban a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét követően lesz a Betlehem a családomban és Az én karácsonyom alkotások jutalmazása. Hagyomány szerint idén is megünneplik a kerek évfordulós házaspárokat, a Szent Család vasárnapján. Arra kérik a jubilálókat, hogy jelentkezzenek a plébánián. A szentmiséket követően megvásárolhatók az egyházi fali-, asztali- és könyvnaptárak.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 85 éves Kraktusz (szül. Losonczi) Irént. Jövő héten szerdán 7 órától tartanak roráté szentmisét. Csütörtökön 18 órától lesz román nyelvű szentmise, 20.30 órától pásztorjáték, 21 órától magyar nyelű szentmise. Karácsony első napján 8.30 és 10 órától lesz magyar, 11.30 órától román nyelvű szentmise. Minden misét követően karácsonyi csomagot osztanak a jelenlévő gyermekeknek. Ünnep másodnapján reggel 10 órától lesz magyar, 11.30 órától román szentmise. December 27-én, Szent Család vasárnapján ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék. A petrozsényi Caritas a napokban 75 nehéz sorsú családnak ajándékoz tartós élelmiszert és karácsonyi édességet tartalmazó csomagot.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 12 órától lesz istentisztelet. Karácsony első- és harmadnapján 10 órától tartanak ünnepi istentiszteletet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet, karácsony másodnapján szintén 10 órától tartanak istentiszteletet és úrvacsoraosztást.

A kudzsiri református egyházközségben karácsony első napján 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A dévai református egyházközség közösségi oldalán advent idején mindennap követni lehet  a gyülekezet családjainak körében végzett rövid áhítatot. Karácsony előestéjén, csütörtökön 17 órától lesz ünnepség a templomban, melyre várják a gyermekeket, fiatalokat is. Ünnep első-, másod- és harmadnapján 10.30 órától lesz istentisztelet.

A harói református egyházközségben csütörtökön 15 órától, karácsony első napján 11 órától lesz istentisztelet.

A brádi református egyházközségben karácsony első napján 16 órától lesz istentisztelet.

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő hétfőn, kedden és szerdán bűnbánati istentisztelet lesz délután 16 órától. Csütörtökön karácsonyfa-ünnepélyt tartanak 17 órától.  Karácsony első-, másod- és harmadnapján 10 órától lesz istentisztelet.

A hosdáti református egyházközségben karácsony első napján 12.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

 

 

 

Temes

 

Gyertek Jézus jászolához

Ezzel a címmel szerveznek a járványügyi előírások betartásával online versenyt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A osztályos növendékei a tanintézet többi tanulójának az óvodától a végzős osztályokig. A versenyre december 22. között lehet jelentkezni karácsonyt köszöntő versekkel, énekekkel, rajzokkal, történetekkel.

 

Ifjúsági program

A katolikus egyetemisták számára december 22-én, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Pontifikális szentmise

 

A Szent Család vasárnapján, december 27-én, a Temesvár III erzsébetvárosi templomban 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be, amelyen az egyházmegyei lelkiségi mozgalmakhoz tartozó családok vesznek részt. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Hálaadó liturgia

December 31-én, csütörtökön a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a Temesvár I. belvárosi Szent Katalin-templomban év végi hálaadó liturgiát és Te Deumot celebrál. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

 

Unitárius karácsonyi istentisztelet

 

Karácsony első napján, december 25-én, pénteken 16.00 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk az evangélikus templomban (I. C. Bratianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében), a járványügyi előírások szigorú betartásával. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket és érdeklődőket.

Istentől megáldott, békés ünnepet kívánunk!

 

Koppádndi Zoltán lelkész

Szász Enikő gondnok

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu