Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. január 24., 21.08

Egyházaink hírei

2020. december 22., 16.13 Kedd

„Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.”

(Szent Anasztázia)

 

Arad

Az arad-belvárosi templom: december 24-én 18 órakor román nyelven, 20 órakor magyar nyelven szentmise; december 25-én és 26-án 8 órakor német, 9 órakor és 10.30 órakor magyar, 12 órakor román, 13 órakor bolgár, 17 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Arad-mikelakai plébánia: december 24-én 16.30 órakor Öthalomban, 18 órakor Arad-Mikelakán román nyelven, 19.30 órakor magyar nyelven szentmise; december 25-én 8 órakor Öthalomban, 9.30 órakor Arad-Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelven, 15 órakor Újpanádon szentmise; december 26-án 8 órakor Öthalomban, 9.45 órakor Arad-Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Arad-Ségai plébánia: december 24-én 16.30 órakor Tornyán, 18 órakor Arad-Ségán román nyelven, 20 órakor magyar nyelven szentmise; december 25-én Arad-Ségán 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségán magyar nyelven, 12.30 órakor román nyelven, 15 órakor Szederháton szentmise; december 26-án Arad-Ségán 8.30 órakor magyar nyelven, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségán magyar nyelven, 12.30 órakor román nyelven szentmise.  

 

A pécskai római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával: december 24-én szentesti mise a kápolnában 19 órától, a templomban 21 órától.

Urunk születése napján, pénteken ünnepi szentmise 9 órától a kápolnában és 10.30 órától a templomban; szombaton, karácsony másnapján 10 órától lesz szentmise a templomban. Szent Család vasárnapján a szentmisék a megszokott sorrendben lesznek bemutatva: 9 órától a kápolnában,10.30 órától a templomban. Az egyházközségben elhunyt Csont Mózes (62), Kiss Mihály (68), Szomorú Illés (83), Tóth Sándor István (75) és Tóth János (78).

 

Gyoroki egyházközség: december 24-én 17 órakor Ópáloson, 20 órakor Gyorokon szentmise; december 25-én, 26-án és 27-én 10 órakor Ópáloson, 11.30 órakor Gyorokon, 15 órakor Világoson szentmise.

 

Kisiratosi egyházközség: december 24-én Kürtösön 18 órakor, Kisiratoson 20 órakor szentmise; december 25-én 10 órakor Mácsán német nyelven, 11 órakor Kisiratoson szentmise; december 26-án 10 órakor Szentmártonban német nyelven, 11 órakor Kisiratoson szentmise.

 

Kisjenői és simonyifalvi egyházközség: december 24-én 18 órakor Simándon, 20 órakor Kisjenőn, 22 órakor Simonyifalván szentmise; december 25-én 9.30 órakor Simonyifalván, 11.30 órakor Kisjenőn, 14.30 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsádon szentmise; december 26-án 10 órakor Simándon, 11.30 órakor Kisjenőn, 14.30 órakor Ágyán, 16 órakor Otlakán szentmise.

 

Lippai és temesújfalui egyházközség: december 24-én 16 órakor Temeshidegkúton, 17 órakor Szépfalun, 19 órakor Lippán szentmise; december 25-én 9 órakor Temesújfalun, 10 órakor Lippán, 11.30 órakor Temesfüvesen, 12.30 órakor Máslakon szentmise; december 26-án 16 órakor Temesújfalun, 17 órakor Lippán szentmise.

 

Majláthfalvi egyházközség: december 24-én 17 órakor Monostoron, 19 órakor Majláthfalván szentesti mise; december 25-én 10 órakor Majláthfalván, 12 órakor Monostoron, 13.30 órakor Merczyfalván, 16 órakor Temeskenézen szentmise; december 26-án 10 órakor Majláthfalván, 12 órakor Monostoron szentmise.

 

A máriaradnai bazilikában december 24-én 19 órakor szentmise; december 25-én 26-án és 27-én 11 órakor szentmise. 

 

Nagyiratosi plébánia: december 24-én 19 órakor Nagyvarjason, 21 órakor Nagyiratoson szentmise; december 25-én Nagyiratoson 10 órakor, Nagyvarjason 11.30 órakor, Kisvarjason 12.45 órakor szentmise; december 26-án Nagyiratoson 10 órakor szentmise.

 

Pankotai és szentannai egyházközség: december 24-én 17 órakor Szentannán, 18.30 órakor Galsán, 20 órakor Pankotán szentmise; december 25-én, 26-án és 27-én 8 órakor Komlóson, 9 órakor Szentannán, 10.30 órakor Pankotán, 12 órakor Galsán szentmise.

 

Újaradi egyházközség: december 24-én 16 órakor Angyalkúton, 18 órakor Újaradon szentmise; december 25-én 10 órakor Újaradon, 11.30 órakor Kisszentmiklóson, 13 órakor Angyalkúton szentmise; december 26-án 10 órakor Újaradon, 13 órakor Angyalkúton szentmise; december 27-én Újaradon 9 órakor magyar, 10 órakor német, 13 órakor Angyalkúton román nyelven szentmise.

 

Vingai egyházközség: december 24-én 19 órakor Vingán szentmise; december 25-én a vingai templomban 9 órakor magyar, 11 órakor bolgár és román nyelven, 15 órakor Temeskalácsán, 16 órakor Orczyfalván szentmise; december 26-án 9 órakor magyar, 11 órakor bolgár és román nyelven, 14 órakor Németságon, 16 órakor Féregyházán szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával szerdáig naponta 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Szenteste 17 órától a gyermekek karácsonyi műsorával egybekötött istentisztelet. Karácsony I. napján 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet, 15 órától hasonló alkalom a majláthfalvi gyülekezetben, 17 órától istentisztelet Aradon. Karácsony II. napján Aradon 10 órától istentisztelet, 17 órától ünnepzáró alkalom. December 27-én, vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásávai Szenteste 17 órától ünnepi istentisztelet, a gyermekek megajándékozása. Karácsony I. napján 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, karácsony II. napján 10 órától istentisztelet.

 

A nagyzerindi református gyülekezeti teremben a járványügyi előírások betartásával szerdáig naponta 18 órától bűnbánati istentisztelet. Szentestén 18 órától ünnepi istentisztelet a templomban. Karácsony I. és II. napján 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti teremben.

 

A bélzerindi református gyülekezetben a parókián, hétfőtől szerdáig 13 órától bűnbánati istentisztelet. Szentestén 16 órától istentisztelet a templomban. Karácsony I. és II. napján 13 órától istentisztelet a parókián, ahol I. napján úrvacsorához járulnak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával a templomban, csütörtökön 17 órától szentesti istentisztelet. Karácsony I. napján 10 órától a templomban magyar, 11.30 órától német nyelvű, úrvacsorás istentisztelet, ugyanott karácsony II. napján 10 órától istentisztelet. Naponta 10 órától áhítat követhető a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával szenteste 18 órától istentisztelet, a gyermekek műsorával, a gitárosok fellépésével. Karácsony I. napján 10 órától Simonyifalván úrvacsorás istentisztelet, hasonló alkalom Apatelken 15, Pankotán 17 órától. Karácsony II. napján Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben december 24-én 17 órától szentesti vespera, december 25-én 11 órától karácsonyi istentisztelet. December 26-án 11 órától karácsony második napi, december 27-én 11 órától vasárnapi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet az egészségügyi intézkedések figyelembe vételével karácsony első napján 10, majd 18 órától tart ünnepi istentiszteletet. Vasárnap szintén – karácsonyhoz hasonlóan – két istentiszteletre kerül sor.

 

Az aradi Reménység baptista gyülekezet és az angyalkúti magyar baptista gyülekezet a járványügyi előírások betartásával szenteste 18 órakor Angyalkúton és 19 órakor Aradon; karácsony első napján (péntek) 10 és 17 órakor Aradon, illetve 10 és 16 órakor Angyalkúton lesz szentmise.

Karácsony másodnapja (szombat): ünneplés családi körben; karácsony harmadnapján (vasárnap) 10 és 17 órakor Aradon, illetve 10 és 16 órakor Angyalkúton.

Karácsonyi versekkel és énekekkel fognak szolgálni a gyermekek és a fiatalok, valamint zeneszámokkal a pengetős zenekar. Igét hirdetnek: dr. Sallai Jakab lelkipásztor és Varga Géza diakónus. Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

 

Krassó-Szörény

 

Resicabányai Havas Boldogasszony plébánia: december 24-én a Havas Boldogasszony-templomban 17 órakor magyar és német nyelven, 19 órakor román nyelven szentmise; december 25-én 9 órakor magyar nyelven, 10.30 órakor német nyelven, 12 órakor román nyelven szentmise, 15 órakor Ferencfalván szentmise; december 26-án a Havas Boldogasszony-templomban 10.30 órakor 3 nyelven, 11 órakor Szörényordason szentmise; december 27-én a Havas Boldogasszony-templomban 9 órakor magyar, 10.30 órakor német, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

Resicabányai Szentháromság plébánia: december 24-én 17 órakor magyar, 19 órakor román nyelven szentmise; december 25-én és 26-án 9 órakor magyar, 11.00 órakor román nyelven szentmise; december 27-én 17 órakor magyar és román nyelven szentmise.

 

Boksánbányai egyházközség: december 24-én 18 órakor Románboksánban, 20 órakor Boksánbányán szentmise; december 25-én 9 órakor Románboksánban, 11 órakor Boksánbányán, 14 órakor Jerszegen, 15.30 órakor Zsidovinban szentmise; december 26-án 11 órakor Boksánbányán, 14 órakor Királykegyén, 15.30 órakor Krassófüzesen szentmise, december 27-én 9 órakor Románboksánban, 11 órakor Boksánbányán szentmise.

 

 

 

 

Temes

 

 

Pontifikális szentmise

 

A Szent Család vasárnapján, december 27-én, a Temesvár III erzsébetvárosi templomban 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be, amelyen az egyházmegyei lelkiségi mozgalmakhoz tartozó családok vesznek részt. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Hálaadó liturgia

December 31-én, csütörtökön a polgári év utolsó napjának délutánján 6 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a Temesvár I. belvárosi Szent Katalin-templomban év végi hálaadó liturgiát és Te Deumot celebrál. A részt vevő híveknek a járványügyi óvintézkedések betartása kötelező.

Temesvár-Belvárosi egyházközség: december 24-én 17 órakor szentmise román nyelven, 19.30 órakor szentesti mise; december 25-én és 26-án: 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor és 17 órakor román nyelven szentmise.

 

Temesvár-Gyárvárosi egyházközség: december 24-én Győrödön 17 órakor, a Millenniumi templomban 20 órakor szentesti mise; december 25-én a Millenniumi templomban 10 órakor román nyelven, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise; december 26-án a Millenniumi templomban 10 órakor román, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 13.30 órakor Magyarmedvesen, 14.30 órakor Újmosnicán szentmise; december 27-én a Millenniumi templomban 10 órakor román, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsántelepen szentmise.

 

Temesvár-Erzsébetvárosi egyházközség: december 24-én az erzsébetvárosi templomban 15 órakor gyermekek karácsonya, 17 órakor szentmise német nyelven, 18 órakor szentmise magyar nyelven, 19 órakor szentmise román nyelven, 17 órakor szentmise Gyüregen; december 25-én és 26-án a vasárnapi miserend érvényes.

 

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 24-én 17 órakor német, 18 órakor magyar, 19.30 órakor román nyelven szentmise; december 25-én és 26-án: 9 órakor román nyelven, 10 órakor német nyelven, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise; a Notre Dame-zárdatemplomban 8 órakor szentmise 3 nyelven.

 

Temesvár-Mehalai egyházközség: december 24-én 17 órakor Szakálházán, 18.30 órakor a mehalai templomban magyar, 20 órakor román nyelven szentesti mise; december 25-én és 26-án a mehalai templomban 9.45 órakor magyar, 11 órakor román nyelven szentmise, 12.30 Rónácon szentmise, december 26-án 8 órakor szentmise Szentandráson.

 

Temesvár-Újkissodai egyházközség: december 24-én 17 órakor Bessenyei-telepen szentmise, 19 órakor Újkissodán gyermekek karácsonya, 20 órakor szentmise; december 25-én a Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven, Ókissodán 15 órakor szentmise; december 26-án a Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

A piarista templomban december 24-én 19 órakor szentmise; december 25-én 11.30 órakor és 17 órakor szentmise; december 26-án 11.30 órakor szentmise.

 

Berestyei egyházközség: december 24-én 18 órakor Omoron, 19 órakor Dentán, 20 órakor Berestyén szentmise; december 25-én 9 órakor Omoron, 10 órakor Dentán, 11.30 órakor Berestyén, 14 órakor Temesmórán szentmise; december 26-án 9 órakor Omoron, 10 órakor Dentán, 11.30 órakor Berestyén szentmise.

 

 

Dettai egyházközség: december 24-én a dettai templomban 19 órakor szentesti mise; december 25-én 9 órakor Gyéren, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Vejtén szentmise; december 26-án 9 órakor Dócon, 10 órakor Tolvádon, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Partoson szentmise.

 

Gátaljai egyházközség: december 24-én 18 órakor Temesbökényben, 20 órakor a gátaljai templomban szentmise; december 25-én 7 órakor Gátalján pásztorok miséje magyar nyelven, 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móriczföldén szentmise; december 26-án 8.30 órakor Gátalján, 10.30 órakor Nagyzsámban, 12 órakor Klopodián szentmise.

 

Újszentesi egyházközség: december 24-én Újszentesen 19 órakor román nyelven, 20 órakor magyar nyelven szentesti mise; december 25-én 9 órakor Felsőbencseken, 10 órakor Hidasligeten, 11 órakor Temesgyarmaton, 12 órakor Újszentesen magyar nyelven, 13 órakor Újszentesen román nyelven, 14 órakor Temesjenőn, 15 órakor a gyarmatai szőlőkben szentmise; december 26-án Újszentesen 10.30-kor román, 12 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Lugosi egyházközség: december 24-én a lugosi templomban 18-kor magyar, 20 órakor román és német nyelven szentmise; december 25-én a lugosi templomban 8.30 órakor német, 10 órakor magyar, 11.30 és 18 órakor román nyelven szentmise, 12.30–18 óra között örökös szentségimádás, 13.30 órakor Vecseházán, 15 órakor Bojtorjánoson szentmise; december 26-án a lugosi templomban 8.30 órakor német, 10 órakor magyar, 11.30 órakor román nyelven szentmise, 15 órakor Gizellafalván szentmise.

 

Nagycsanádi egyházközség: december 24-én 16 órakor Óbében, 17 órakor Pusztakeresztúron, 18 órakor Keglevichházán, 20 órakor Csanádon szentesti mise; december 25-én 10 órakor Csanádon, 12 órakor Porgányon, 13 órakor Óbében, 14 órakor Pusztakeresztúron, 15 órakor Keglevichházán szentmise; december 26-án 10 órakor Csanádon szentmise.

 

Nagyszentmiklósi egyházközség: december 24-én 17 órakor Nagyőszön, 19 órakor a nagyszentmiklósi templomban szentmise; december 25-én Nagyszentmiklóson 9 órakor német és román, 10 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor Nagykomlóson, 12 órakor Nagyőszön, 12.30 órakor Máriaföldén, 15 órakor Nyerőn, 16 órakor Teremin szentmise; december 26-án 9 órakor Nagyszentmiklóson magyar, román és német, 12 órakor bolgár nyelven szentmise.

 

Óteleki egyházközség: december 24-én 17 órakor Öregfalun, 18 órakor Óteleken szentesti mise; december 25-én 10 órakor Keresztesen, 11.30 órakor Óteleken, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban szentmise; december 26-án 11.30 órakor Óteleken, 14 órakor Jánosföldén szentmise.

 

Zsombolyai plébánia: december 24-én 17 órakor a Futok negyedben, 20 órakor a zsombolyai plébániatemplomban szentesti mise; december 25-én 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor a zsombolyai plébániatemplomban, 14 órakor Kőcsén, 16 órakor Csenén szentmise; december 26-án 11 órakor a zsombolyai plébániatemplomban, 14 órakor Gyertyámoson, 15 órakor Nagyjécsán, 16 órakor Kiskomlódon szentmise.

 

Unitárius karácsonyi istentisztelet

Karácsony első napján, december 25-én, pénteken 16.00 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztás az evangélikus templomban (I. C. Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében), a járványügyi előírások szigorú betartásával. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket és érdeklődőket.

Istentől megáldott, békés ünnepet kívánunk!

Koppándi Zoltán lelkész

Szász Enikő gondnok

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu