Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. január 24., 20.25

Egyházaink hírei

2020. december 29., 16.03 Kedd

„A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges.”

(Szent János apostol első leveléből)

 

A közölt felekezeti programokat a járványügyi előírások betartásával szervezik meg.

 

 

Arad

 

Arad-belvárosi római katolikus templom: december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 8 órakor német nyelven, 10.30 órakor magyar, 12 órakor román, 13 órakor bolgár, 17 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Arad-mikelakai plébánia: december 31-én 16 órakor Öthalomban, 17.30 órakor Arad-Mikelakán hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 8 órakor Öthalomban, 9.30 órakor Arad-Mikelakán román, 10.45 órakor Arad-Mikelakán magyar nyelven szentmise.

 

Arad-ségai plébánia: december 31-én 17 órakor Arad-Ségán hálaadó szentmise magyar és román nyelven; 2021. január 1-jén Arad-Ségán 8.30 órakor magyar, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségán magyar, 12.30 órakor román nyelven szentmise.  

 

Újaradi egyházközség: december 31-én 17 órakor Újaradon szentmise magyar és német nyelven; 2021. január 1-jén 10 órakor Újaradon magyar és német, 13 órakor Angyalkúton román nyelven szentmise.

 

A gyoroki egyházközségben december 31-én 11.30 órakor Gyorokon hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 10 órakor Ópáloson, 11.30 órakor Gyorokon, 15 órakor Világoson szentmise.

 

Kisjenői és simonyifalvi egyházközség: december 31-én 17 órakor Kisjenőn hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 9.30 órakor Simonyifalván, 11.30 órakor Kisjenőn szentmise.

 

Lippai és temesújfalui egyházközség: december 31-én 17 órakor Lippán hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 10 órakor Lippán szentmise.

 

Majláthfalvi egyházközség: december 31-én 10 órakor Majláthfalván hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 10 órakor Majláthfalván, 12 órakor Monostoron szentmise.

 

A máriaradnai bazilikában december 31-én 16 órakor szentmise román, magyar és német nyelven; 2021. január 1-jén 11 órakor szentmise román, magyar és német nyelven. 

 

Nagyiratosi plébánia: december 31-én 16 órakor Nagyvarjason, 18 órakor Nagyiratoson hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén Nagyiratoson 10 órakor, Nagyvarjason 11.30 órakor szentmise.

 

Pankotai és szentannai egyházközség: december 31-én 10.30 órakor Pankotán, 16.30 órakor Szentannán hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén 8 órakor Komlóson, 9 órakor Szentannán, 10.30 órakor Pankotán, 12 órakor Galsán szentmise.

 

Vingai egyházközség: december 31-én 17 órakor Vingán hálaadó szentmise; 2021. január 1-jén Vingán 9 órakor magyar nyelven, 11 órakor bolgár és román nyelven szentmise.

 

A pécskai római katolikus templomban december 31-én, csütörtökön 16 órakor hálaadó szentmise, január elsején 9 órakor a kápolnában, 10.30-kor a templomban lesz bemutatva ünnepi szentmise. Az egyházközségben elhunyt Szömörődi Anna (85) és Nagy Erzsébet (75).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben csütörtökön 17 órától óévi hálaadó istentiszteletet, január 1-jén 10 órától újévi istentisztelet. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben december 31-én 18 órától istentisztelet, január 1-jén az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben december 31-én, csütörtökön 17 órától hálaadó, pénteken 10 órától újévköszöntő istentiszteletet tartanak.

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Teslér Sándor testvérüket, aki 59 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben december 31-én 17 órától óévi, pénteken 10 órától újévi istentiszteletet tartanak. A templomban vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet. Január 6-án 10 órától vízkereszt ünnepséget tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben december 31-én, csütörtök délután 17 órakor óév esti úrvacsorás vespera; január 1-jén, pénteken 11 órától úrvacsorás évnyitó istentisztelet; január 3-án 11 órától úrvacsorás istentisztelet; január 6-án 11 órától vízkereszti istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben december 31-én este 6 órától óévbúcsúztató istentisztelet, majd január elsején 10 órától újév köszöntő istentiszteletre kerül sor. Az igét Bálint Pál ügykezelő lelkipásztor hirdeti.

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben december 31-én 17 órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise a városi templomban és 19 órakor a telepiben. Január elsején az istentiszteletek a vasárnapi program szerint zajlanak, 2-tól pedig elkezdődik a házszentelés.

A dévai református egyházközségben az év utolsó napján 17 órakor, az új év első napján pedig 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

A dévai unitárius szórvány egyházközségben az istentisztelet vasárnap 10 órakor kezdődik Déván és 12 órakor Vajdahunyadon.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap keresztelték Kiss Natáliát. A hálaadó szentmise december 31-én 18 órakor kezdődik, az újév első szentmiséje pedig délelőtt 10 órakor. Január másodikán kezdődik a házszentelés, előbb Csernakeresztúron, majd Piskin.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap kísérték utolsó földi útjára Orbán Mihályt (58), hétfőn Nagy Tibort (84), csütörtökön pedig Lukács Sándort (83). Az év utolsó napján 16 órakor, az új év első napján pedig 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben az új év első napján délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. Január másodikától kezdődik a házszentelés.

 

 

Krassó-Szörény

 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia: december 31-én a Havas Boldogasszony-templomban 17 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén a Havas Boldogasszony-templomban 9 órakor magyar, 10.30 órakor német, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

Boksánbányai egyházközség: december 31-én 17 órakor Boksánbányán hálaadó szentmise; január 1-jén 9 órakor Románboksánban, 11 órakor Boksánbányán szentmise.

 

 

 

Temes

 

December 31-én 18 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a belvárosi Szent Katalin-templomban év végi hálaadó liturgiát mutat be. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Január 1-jén a Temesvári Püspökség kápolnájában egész napos szentségimádást tartanak. Az Oltáriszentséget 8 órakor teszik ki. A szentségimádás 18 óráig tart.

 

A belvárosi templomban december 31-én 18 órakor pontifikális hálaadó szentmise; január 1-jén 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor és 17 órakor román nyelven szentmise.

 

A gyárvárosi millenniumi templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén 10 órakor román, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Az erzsébetvárosi templomban december 31-én 10 órakor szentmise magyar nyelven, 17 órakor szentmise román nyelven; január 1-jén az erzsébetvárosi templomban a vasárnapi miserend érvényes.

 

A józsefvárosi plébániatemplomban december 31-én 16 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén a Notre Dame-zárdatemplomban 8 órakor szentmise 3 nyelven, a plébániatemplomban 9 órakor román, 10 órakor német, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Mehalai egyházközség: december 31-én 17 órakor a mehalai templomban hálaadó szentmise; január 1-jén 9.45 órakor magyar, 11 órakor román nyelven szentmise, 12.30 Rónácon szentmise.

 

Újkissodai egyházközség: december 31-én Újkissodán 10.30 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén Bessenyei-telepen 9 órakor, Újkissodán 10.30 órakor magyar és német nyelven, 12 órakor román nyelven szentmise.

 

Szabadfalui egyházközség: december 31-én 8 órakor a szabadfalui templomban szentmise; január 1-jén 9.30 órakor Szabadfalun, 11.30 órakor Ságon szentmise.

 

A piarista templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén 11.30 órakor és 17 órakor szentmise.

 

Nagycsanádi egyházközség: december 31-én 17 órakor Csanádon hálaadó szentmise; január 1-jén 10 órakor Csanádon szentmise.

 

Gátaljai egyházközség: december 31-én 16 órakor a gátaljai templomban hálaadó szentmise; január 1-jén 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móriczföldén szentmise.

 

Lugosi egyházközség: december 31-én a lugosi templomban 17 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén a lugosi templomban 10 órakor magyar, 11.30 órakor román és német nyelven szentmise.

 

Az óteleki templomban december 31-én 17 órakor hálaadó szentmise, január 1-jén 11.30 órakor szentmise.

 

Újszentesi egyházközség: december 31-én Újszentesen 17 órakor hálaadó szentmise; január 1-jén 10.30 román, 12 órakor magyar nyelven szentmise.

 

Zsombolyai plébánia: december 31-én 17 órakor a zsombolyai plébániatemplomban hálaadó szentmise; január 1-jén 11 órakor a zsombolyai plébániatemplomban szentmise.

 

                     

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu