Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2022. augusztus 12., 12.33

Egyházaink hírei

2021. január 14., 15.44 Csütörtök

„Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!” (Zsolt 65, 4.)

 

A Szentírás vasárnapja

Szentatyánk, Ferenc pápa az Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű, motu proprio formájában írt apostoli levelével elrendelte az Isten Igéje vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyezett. Mint azt a Szentatya megfogalmazta, az új ünnep szándékosan került erre a vasárnapra, mivel a január második felében megtartott ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor a többi keresztény felekezet tagjaival együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért. A Szentírás vasárnapján, január 24-én a Temesvár III. erzsébetvárosi templomban 16 órai kezdettel elmélkedést tartanak, amelynek vezetője dr. Imogen Tietze referens. A résztvevőknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Január 22-én, pénteken 18 órakor a kurzus továbbra is az internet segítségével folytatódik, amelynek témája: Jézus terve az Egyházról az evangéliumok fényében, előadója Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, Temesvár IV. józsefvárosi plébános.

 

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával, csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Ez évben a házszenteléseket a koronavírus-fertőzések miatt nem januárban végzik el, azok egy későbbi időpontban lesznek elvégezve, amiről időben tájékoztatják a híveket.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával vasárnap, évközi 2. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Draja Aryat és Szilvágyi Pétert. Elhunyt Andresz Erzsébet (84) és Varga Valentin (76).

 

Az újaradi templomban a járványügyi előírások betartásával január 17-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű mise Bari Lajos és Irma lelkiüdvéért, 10 órakor német nyelvű istentisztelet. A plébániahivatal hétfőtől péntekig 8–12, csütörtökön délután is 16–16.30 óra között tart nyitva.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református templomban szombat a járványügyi előírások betartásával 15 órakor megkeresztelik Tomuţa Alecseit. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor, csütörtökön a bibliaóra ugyancsak 17 órakor kezdődik. A gyülekezetben elhunyt Cotoc Sándor (91).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban a járványügyi követelmények betartásával vasárnap 10 órakor kezdődik a magyar nyelvű istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. Naponta 10 órától a gyülekezet Facebook-oldalán áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi követelmények betartásával szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 10 órától a helybeli templomban 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával a vasárnap délelőtti istentiszteleten Bálint Pál lelkipásztor hirdeti az igét, majd este 6 órától férfi és női kör megtartására kerül sor.

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben a múlt vasárnapi isztentiszteletet követően sor került az évi kiértékelő közgyűlésre, illetve a presbiterek eskütételére.  E héten kísérték utolsó földi útjára Neamţu Esztert, a gyülekezet nyugalmazott kántorát.

 

A dévai római katolikus egyházközségben január 21-én emlékeznek meg a Magyar Kultúra Napjáról. Ez alkalomból a Szent Antal-templomban Laczkó Vass Róbert előadóművész és Veress Gábor zongoraművész tart előadást, Mint egy falat kenyér címmel este 18.30 órától, a szentmisét követően.

 

 

 

Temes

 

Találkozó a Jubilate csoport tagjaival

Pál József Csaba megyéspüspök január 13-án, szerdán 20 órai kezdettel a keresztény román egyetemistákat tömörítő Jubilate csoport tagjaival találkozik internetes kommunikációs felület segítségével, amelynek keretében a Főpásztor a Szent József Évről, valamint a Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékáról tart előadást.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez a jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: január 16., február 13. és március 13., naponta 10-16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, telefonon a 0040-723-523-369-es számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

Ökumenikus imanyolcad a Temesvári Egyházmegyében

A január 18–25. között kerül sor a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcadra, amelynek mottója: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (vö. Jn 15, 5–17.). Az imanyolcad keretében január 21-én, csütörtökön, 17 órakor az aninai román ortodox templomban román nyelvű ökumenikus imára kerül sor, amelynek szónoka Pál József Csaba megyéspüspök. Az imán részt vesz Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök.

Január 23-án, szombaton 17 órakor a resicabányai Szentháromság római katolikus templomban sorra kerülő ökumenikus imán jelen lesz Pál József Csaba megyéspüspök. Szentbeszédet mond Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök.

Január 24-én, vasárnap a Temesvár II. gyárvárosi Millenniumi templomban 17 órakor a város vallásfelekezeteinek képviselőit tömörítő ökumenikus imaórát tartanak, amelyre Pál József Csaba megyéspüspök szeretettel várja a lelkipásztorokat és a híveket.

Resicabányán a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad a következő program szerint zajlik:

Január 18-án, hétfőn a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban román nyelven Tutaș Nicolae görög katolikus esperes, január 19-én, kedden a resicabányai Fatimai Szűzanya görög katolikus templomban Adorján Dávid református lelkész román nyelven, január 22-én, pénteken a református templomban Puskás Attila római katolikus plébános román és magyar nyelven, január 24-én az evangélikus templomban Ovidiu Pop görög katolikus parókus román nyelven mond szentbeszédet.

A keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad keretében Boksánbányán január 20-án, szerdán a görög katolikus templomban román nyelven Pălie Veniamin esperes, resicabányai plébános, január 25-én, hétfőn a római katolikus templomban román nyelven Walter Sinn evangélikus lelkész vezeti az imaalkalmat.

Az imaórák kezdési időpontja mindenhol 17 óra. Mivel az új típusú koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedéseknek megfelelően a templomokban a hívek csak korlátozott számban lehetnek jelen az alkalmakon, a lelkipásztoroknál előzetes regisztráció szükséges. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban január 21-én, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak.

A katolikus egyetemisták számára január 19-én és 26-án, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Január 25-én, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Pontifikális szentmise

A Szentírás vasárnapján, január 24-én a lugosi templomban 11.30 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be román nyelven. A részt vevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu