Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2022. augusztus 13., 05.33

Egyházaink hírei

2021. február 04., 17.06 Csütörtök

„Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Urunk, Istenünk.” (Zsolt 94, 6–7.)

 

 

Az emberi testvériség nemzetközi napja

Tavaly az ENSZ közgyűlése egyhangú döntésével február 4-ét az emberi testvériség nemzetközi napjává nyilvánította. A döntés a Szentszék, az EVT és az Al-Azhar Egyetem képviselői kezdeményezésére született. A nemzetközi nap annak a 2019. február 4-i Abu Dhabiban tartott történelmi találkozónak állít emléket, amelynek keretében Ferenc pápa és Ahmed Al-Tayyib, a kairói Al-Azhar egyetem főimámja az Egyesült Arab Emírségekben aláírta „az emberi testvériségről szóló, a világ békéje és a közös együttélés érdekében” született dokumentumot. Ennek megfelelően 2021. február 4-én kerül megünneplésre első alkalommal az emberi testvériség nemzetközi napja.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi. Egy-egy alkalom előkészítésébe és lebonyolításába közel félszáz hitoktató és diák kapcsolódik be. Ők az énekválasztásban, a bibliai rész felolvasásában, az ahhoz kapcsolódó elmélkedés írásában és felolvasásában, valamint a könyörgések megfogalmazásában és felolvasásában vállalnak szerepet.

A sort a programláncot kezdeményező Böcskei László váradi megyés püspök vezette alkalom nyitotta február 4-én. A szentségimádási lánc következő alkalmát Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke vezeti (március 4-én). Áprilisban Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezeti a szentségimádást. A szentségimádási lánc utolsó alkalma augusztus 5-én lesz.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Február 5-én, pénteken 18 órakor a kurzus továbbra is az internet segítségével folytatódik, amelynek témája az Egyház a nagyvilágban, az egyházmegyében és a plébánián. Előadók: Pál József Csaba megyéspüspök, Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános és a temesvár-józsefvárosi plébánia munkatársainak csoportja, Jávorka Lajos lelkipásztor és Toman Zoltán lelkipásztor. Február 12-én, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája A Szűzanya és Szent József az egyház életében.

 

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap minden szentmise után Balázs-áldásban részesítik a híveket. Ugyanaznap szentségimádást végeznek a templomban 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást tartanak.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz egyházközségben vasárnap, évközi 5. vasárnap a járványügyi óvintézkedések mellett 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától ugyanott magyar nyelvű szentmisét celebrálnak. Minden szentmise végén Balázs-áldásban részesítik a híveket. Mikelakán elhunyt Urs Mária (88). Ha az iskolákban beindul a tényleges oktatás, akkor a mikelakai parókián is beindul a hitoktatás.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Samu Ilona (87).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason, 12.30 órától Kisvarjason kezdődik a szentmise. A szertartások után megáldják a gyermekeket, illetve Balázs-áldásban részesítik a híveket. Nagyiratoson elhunyt Kristóf Vince István (70).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődik az istentisztelet, a kettő között 15 órától a majláthfalvi gyülekezetben tartanak istentiszteletet, Aradon csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. Aradon elhunyt Tomka Erzsébet (85).

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára özv. Veres Jánosné Varga Ilona testvérüket, aki 74 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!

 

A nagyperegi cseh református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Kveta Iagyi testvérüket, aki 72 évet élt. Az Úr vigasztalja a megpróbált szívű gyászolókat!

 

A borosjenői református gyülekezethez tartozó leány-gyülekezetekben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap Pankotán 8.30, Borosjenőn 9.45, Ágyán 11.30 órakor kezdődnek az istentiszteletek. Csermőn kéthetente, vasárnap 15 órától tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órától bibliaóra következik. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi óvintézkedésekkel vasárnap 12 órától tartják az istentiszteletet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben naponta 18 órakor kezdődnek az imaheti alkalmak. A parókián szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 10 órától istentisztelet Simonyifalván, ugyanott vasárnap 18 órától imahét-záró alkalom.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet a járványügyi óvintézkedésekkel a vasárnap délelőtti istentiszteleten megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten Bálint Pál lelkipásztor igehirdetésére kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben böjtfő nagyhetében, február 15–21. között tartják az idei egyetemes imahetet.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben január utolsó hetében temették a 82 éves Moldován Andrást, e héten temetik a 77 éves Muntean Lászlót. Vasárnap 12.30 órakor keresztelik a Laslău család Irina Elena nevű kislányát. Február 11-én a Betegek Világnapján a 17 órától kezdődő szentmise keretében imádkoznak a betegekért.

 

A dévai római katolikus egyházközségben folytatódik a lourdesi kilenced, minden szentmise előtt fél órával tartják a lourdesi ájtatosságot. Február 11-én, a Betegek Világnapján a Szent Antal-templomban 17 órától lesz szentségimádás, 18 órától pedig az ünnepi szentmise keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét a beteg illetve 65. életévét betöltött hívek számára.

 

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap 12 órától lesz istentisztelet.

 

 

Temes

 

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően február 9-én, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban február 18-án, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

A katolikus egyetemisták számára február 6-án, szombaton 20–21 óra között online találkozóra kerül sor, amelynek témája Boldog Chiara Luce Badano. Ez alkalommal az értekezést Pál József Csaba megyéspüspök tartja. Február 16-án és 23-án, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Február 22-én, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

A Házasság Hete a temesvári egyházmegyében

Február 7–14. között a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára. Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

Február 6-án, szombaton 17–19 óra között családok online találkozója magyar nyelven. A találkozó témája: 1000-szer is IGEN mint József és Mária.

Február 13-án, szombaton 17–19 óra között családok online találkozója román nyelven. A találkozó témája: 1000-szer is IGEN mint József és Mária.

A Házasság hete alkalmából az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda kalandtúrára hívja a vállalkozó kedvű házaspárokat, amelynek keretében a hét minden napján egy-egy feladattal ösztönzi őket arra, hogy több minőségi időt töltsenek együtt. A kalandtúra feladatai között szerepel közös házimozi vagyis filmnézés kettesben, a házastársi eskü megújítása abban a templomban, ahol összeházasodtak (vagy ha ez nem lehetséges, akkor bármelyikben), közös szentírási idézet kiválasztása, főpásztori vagy lelkipásztori áldás kérése az elkövetkező együtt töltött évekre.

Február 7-én és 14-én, vasárnap minden plébánián javasolt szentmisét bemutatni a családokért, illetve megáldani a résztvevő családokat.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez A jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: február 13. és március 13., minden alkalommal 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, telefonon a 0040 723 523369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

A papi szenátus ülése

Pál József Csaba megyéspüspök elnökletével február 15-én, hétfőn 10 órakor ülésezik a papi szenátus. Az internetes felület segítségével tartandó gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek.

 

Kezdődik a nagyböjt

Február 17-e hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

 

Online lelkinap a Püspökség és a plébániák alkalmazottjainak

A temesvári Püspökség, valamint az egyházmegye plébániáinak alkalmazottai számára február 17-én, hamvazószerdán 10–13 óra között online lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés és kiscsoportos tevékenység szerepel. A lelki programot Excellenciás Anton Coșa kisinyovi (Moldovai Köztársaság) római katolikus püspök vezeti.

 

A gazdasági tanács ülése

Február 18-án, csütörtökön 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök a temesvári Püspökség gazdasági tanácsának tagjaival találkozik internetes kommunikációs felület segítségével.

 

A Püspökségen kapható könyvek

A temesvári Püspöki Hivatal pénztáránál a következő kötetek vásárolhatók meg román nyelvű fordításban: a Katekézis új Direktóriuma, a Fratelli tutti kezdetű enciklika, valamint az Ökumenikus Vademecum.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu