Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. április 12., 01.11

Egyházaink hírei

2021. március 25., 17.01 Csütörtök

„Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.”

 

Gyűjtés a Szentföld számára

Minden évben nagypénteken gyűjtést szerveznek a Szentföld javára, amely a legfontosabb bevétel, és amelyből próbálják fenntartani a szentföldi tevékenységeket. Az üldözések következtében nagyon sokan elmenekültek, mások ma is életveszélyben vannak. Az ottmaradt keresztények egyre nehezebben tudják fenntartani a szent helyek szentélyeit, emlékhelyeit. Az idei gyűjtésre április 2-án, nagypénteken kerül sor.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát április 8-án, csütörtökön 20 órai kezdettel Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök vezeti.

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben virágvasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán.

 

Az újaradi római katolikus templomban március 26-án, pénteken 16 órakor magyar, 17 órakor német nyelvű keresztúti ájtatosság. 17.30 órakor szentmise. Szombaton 8 órakor istentisztelet, 10 órakor előkészület az első szentáldozásra. Március 28-án, vasárnap 10 órakor német–magyar nyelvű virágvasárnapi szentmise.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Hay Olga (65), Pasek Erzsébet (74), Hajas Erzsébet (87), Varjú Mária (62), Köles Rozália (65), Boldizsár István (60), Zabos Erzsébet (81) és Lábas Mária Margit (88).

 

Az arad-belvárosi református templomban virágvasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek. Jövő héten bűnbánati alkalmak naponta 18 órától. A gyülekezetben elhunyt Gerán László (70), Nagy Sándor László (63), Daru Sándor (84).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 17 órától ifjúsági óra, vasárnap 10 órától istentisztelet, hasonló alkalom 14 órától Németszentpéteren, 18 órától Aradon.

 

Az arad-gáji református templomban virágvasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet. Jövő héten nagyböjti alkalmak naponta 18 órától. Nagypénteken 10, nagyszombaton 18 órától istentisztelet. Húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától istentisztelet.

 

Bélzerinden szerdától szombatig naponta 18 órától, Nagyzerinden csütörtöktől szombatig naponta 19 órától bűnbánati alkalmak. Nagypénteken 10.30 órától Nagyzerinden, 13 órától Bélzerinden istentisztelet.

Virágvasárnap 8.30-tól Pankotán,  9.45 órától Borosjernőn, 11.30 órától Ágyán, 15 órától Csermőn kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet. Az úrvacsora szereztetésének az ünnepét csütörtökön 18 órától tartják úrvacsorával. Nagypénteken 10 órától istentisztelet. Naponta 10 órától áhítat követhető a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben péntek 18 órától imaheti alkalom, szolgál Jakab István Aradi evangélikus lelkész, szombaton 11 órától káté óra, szombaton 18 órától imaheti alkalom, szolgál Gál Ervin borosjenői református lelkész. Vasárnap 11 órától imahét záró úrvacsorás istentisztelet. Csütörtök 17 órától nagycsütörtöki úrvacsorás vespera, ugyanaznap 18 órától nőszövetségi alkalom.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége virágvasárnapi, majd húsvéti istentiszteleteit a kisszentmiklósi baptista gyülekezetben tartja meg, minden alkalommal 17 órától.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt vasárnap keresztelték Cimpean Lucát.  Ma temetik a 75 éves Kovács Józsefet. A járvány okozta megszorítások miatt a nagyböjt hátralévő részében, illetve húsvét ünnepén a templomkertben, szabadtéren tartják a szentmiséket a következő sorrendben: nagycsütörtökön 16 órától, nagypénteken 15.15 órakor kezdődik a keresztút, 16 órától a szertartás, nagyszombaton 18 órától lesz a feltámadási szentmise. Húsvét vasárnapján reggel 8 órakor ételszentelés, 12 órától szentmise. Húsvét hétfőjén szintén 12 órától lesz a szentmise. Valamennyi alkalom két nyelven (románul és magyarul) zajlik.

 

A dévai római katolikus egyházközségben virágvasárnapon a hagyományos telepi keresztút helyett a templomban tartják meg a keresztúti ájtatosságot délután 17 órától. E héten temették a 80 éves korában elhunyt Zágoni Albu Ilonát.

 

A dévai református egyházközségben virágvasárnap csatlakoznak az Erdélyi IKE kezdeményezéséhez, a gyülekezet fiataljai virágmagot, illetve -cserepet ajándékoznak a jelenlévő családoknak. Nagyhéten keddtől kezdődően minden délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Nagypénteken délelőtt 11 órától és délután 17 órától lesz istentisztelet. Utóbbi alkalmon úrvacsoraosztásra is sor kerül. Húsvétra legátust fogad a gyülekezet, az ünnepi alkalmakon Tóth Henrietta-Beatrix másodéves teológus szolgál.

 

A dévai unitárius egyházközségben virágvasárnapon reggel 10 órától lesz istentisztelet, melyet online is közvetítenek.

 

A szászvárosi református egyházközségben virágvasárnapon, nagypénteken, húsvét első és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A kudzsiri református egyházközségben virágvasárnap délben 12 órától, húsvét első napján 13 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben húsvét másodnapján délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben a múlt vasárnapon keresztelték Buda Dariust. E héten temették a 80 éves Papp Máriát és a 86 éves Fülöp Magdát. Nagyhéten szerdától kezdődően mindennap délután 16 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Nagypénteken reggel 10 órától kezdődik az istentisztelet.

 

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben virágvasárnap reggel 9.30 órától lesz szentmise.

 

A piski római katolikus egyházközségben virágvasárnap délben 11.30 órakor keződik a szabadtéri szentmise.

 

 

Temes

 

 

Online családos találkozó

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda online családos találkozót szervez március 27-én, szombaton 17 órakor. Meghívott előadó: Varga László kaposvári megyéspüspök. Az előadás témája: Szent József hivatásának időszerűsége a 21. században.

 

Ifjúsági keresztút Csákon

Március 28-án, virágvasárnap 19.30 órai kezdettel a csáki plébániatemplom udvarán keresztúti ájtatosságot tartanak a helyi római katolikus közösség fiataljainak szervezésében. A lelki program központi témája: A megfeszített és feltámadt Krisztus üzenete eljuthat hozzád közvetlenül, online, illetve egyedi módon, légballonok segítségével, amelyek magukkal viszik az ég felé az imákat. Kedvezőtlen időjárás esetén a keresztúti ájtatosságot április 2-án, nagypénteken tartják.

 

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban április 1-jén, csütörtökön 19 órai kezdettel nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádásra kerül sor. Április 13-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Április 15-én, csütörtökön, 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.

A katolikus egyetemisták számára április 6-án, 20-án és 27-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Április 26-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Életige találkozó

Április 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor online életige találkozót tartanak.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu