Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 23., 11.29

Egyházaink hírei

2021. április 22., 15.47 Csütörtök

„Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, alleluja.”

 (Zsolt 32, 5–6.)

 

(A közölt egyházi programokat a koronavírus járvány miatti óvintézkedések szigorú betartásával szervezik.)

 

 

Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Április elején a háromévesre tervezett kurzussorozat második része kezdődött el, továbbra is az internet segítségével, amelynek témaköre: Egyházi szolgálatok. Ennek keretében április 23-án, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája: A megszentelt élet intézményei. Előadó: Tari M. Böbe schönstatti nővér. A sorozat következő előadását május 7-én, pénteken 18 órai kezdettel ugyancsak internetes kommunikációs felületen tartják. Téma: Az Egyház, mint ünneplő közösség. Az Egyház és a liturgia. Előadó: dr. Diósi Dávid tb. kanonok, teológiai tanár, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola gazdasági igazgatója.

 

Az új kolozsvár-szamosújvári görög katolikus püspök beiktatása

Ez év április 14-én Szentatyánk, Ferenc pápa tudomásul vette Claudiu Lucian Pop püspök, a Blázsfalvi Görög Katolikus Nagyérsekség kuriális püspöke áthelyezését a Kolozsvár-Szamosújvári Görög Katolikus Egyházmegye élére. Az új főpásztor beiktatására április 24-én, szombaton 11 órai kezdettel kerül sor Kolozsváron.

 

Gyűjtés a hivatások számára

Április 25-én, a Jó Pásztor vasárnapján, amely egyben a hivatások vasárnapja, a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megtartják az egyházmegyei gyűjtést a hivatások számára.

 

Online nemzetközi találkozó

Május 5-én és 6-án a világiak, a család és az élet dikasztériuma képviselői közreműködésével nemzetközi találkozóra kerül sor internetes kommunikációs felület segítségével. A megbeszélések, előadások témája az Amoris laetitia családév. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyéspüspök képviseli.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát május 6-án, csütörtökön 20 órai kezdettel Tamás József ny. segédpüspök vezeti. Szervezők: Csíki kerület, Segítő Mária Líceum, Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban kedden lesz a Szent Antal nagykilenced III. keddje. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. A hétvégi kijárási tilalom hossza miatt még nem állnak át a nyári miseprogramra, vagyis az esti magyar nyelvű szentmisék továbbra is 17 órakor kezdődnek, amíg a kijárási tilalom időpontja meg nem változik.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, húsvét 4. vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Vasárnap minden szentmise végén búzaszentelést tartanak. Az egyházközségben elhunytak: Nagy József (87), Kovács Rozália (81), Nagy Matild-Anna (89) és Hodoroabă Susana (91).

 

A Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi római katolikus templomban május 1-jén, szombaton 10.30 órától tartják az ünnepélyes búcsúi szentmisét, ahol celebrál és szentbeszédet mond ft. dr. Diósi Dávid teológiai tanár. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a Szent József  tisztelőket Arad minden körzetéből.

 

Az újaradi római katolikus plébániához tartozó kisszentmiklósi templomban április 24-én, szombaton 18 órakor előesti szentmisét tartanak. Április 25-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Babó László, valamint a Babó és Ketsch család elhunyt tagjainak a lelki üdvéért. 10 órakor német nyelvű szentmisét tartanak.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton 16 órakor 25 éves házassági évfordulójuk alkalmából áldásban részesülnek: Chira Victor és Ildikó Anna.

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 14 órakor köt házasságot Vincze László és Gulyás Dorottya. Vasárnap a 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten keresztelik meg Juhász Attila és Kiss Beáta, Juhász Zsanett nevű gyermekét. Ugyancsak vasárnap, a majláthfalvi szórványgyülekezetben 15 órától, ugyanaznap Aradon 18 órától kezdődik az istentisztelet. Az aradi gyülekezetben elhunyt Vastag Etelka (83).

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára özv. Gerőcs Sándorné, született Diószegi Rozália testvérüket, aki 91 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!

 

A borosjenői református gyülekezetben vasárnap az istentisztelet Pankotán 8.30, Borosjenőn 9.45, Ágyán 11.30, Csermőn 15 órakor kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától kátéóra, 12.15 órától az anyák napi ünnepség próbája, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége, a belvárosi imaház főépületében történő munkálatok miatt vasárnap 17 órától a kisszentmiklósi imaházban tart istentiszteletet.

 

 

Hunyad

 

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 84 éves korában elhunyt Farkas Juditot, a 94 éves Cifra Virginiát és a 67 éves Ferencz József Csabát.

 

 

Temes

 

Életige találkozó

Május 5-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor online életige találkozót tartanak.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára május 6-án 18.30 órai kezdettel várják a híveket.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően, május 11-én, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Május 20-án, csütörtökön 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.

A katolikus egyetemisták számára május 12-én, szerdán 10–17 óra között lelkinapot tartanak. Május 18-án és 25-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Május 24-én, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu