Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. május 15., 17.30

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2021. április 28., 15.36 Szerda

„Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek és megismeritek az Igazságot – mondja a mi Urunk.” (Jn. 8,31b–32.)

 

Rózsafüzér-maraton a világjárvány megszűnéséért

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának közleménye szerint Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, a családokat és a közösségeket, hogy május hónapban imádkozzák együtt a rózsafüzért a COVID–19-járvány megszűnéséért. A Szűzanyának szentelt hónapban a pápa kezdeményezéséhez csatlakozik a világ harminc leglátogatottabb Mária-kegyhelye, így a vatikáni média nap mint nap más helyszínről közvetíti a román idő szerint 19 órakor kezdődő májusi Mária-áhítatot. Az imamaraton mottója: „Az egyház szüntelenül imádkozott érte az Istenhez“ (ApCsel 12,5b).

 

Online nemzetközi találkozó

Május 5-én, szerdán 10–12 óra között a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma képviselői közreműködésével nemzetközi találkozóra kerül sor internetes kommunikációs felület segítségével. A megbeszélés témája az Amoris laetitia Családév. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyéspüspök képviseli.

 

  1. Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Április elején a háromévesre tervezett kurzussorozat második része kezdődött meg, továbbra is az internet segítségével, amelynek témaköre: Egyházi szolgálatok. A sorozat következő előadását május 7-én, pénteken 18 órai kezdettel ugyancsak internetes kommunikációs felületen tartják. Téma: Az Egyház, mint ünneplő közösség. Az Egyház és a liturgia. Előadó: dr. Diósi Dávid tb. kanonok, teológiai tanár, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola gazdasági igazgatója.

 

Boldoggá avatják Pater Jordant

Május 15-én Rómában boldoggá avatják Johann Baptist Jordant (Keresztről nevezett Ferenc, 1848–1918), az Isteni Üdvözítő Társasága rend (szalvatoriánusok, SDS) alapítóját. A szertartásra a Lateráni Keresztelő Szent János főszékesegyházban kerül sor. A szalvatoriánus atyák gondozásában álló Temesvár III. – erzsébetvárosi plébánia honlapjának megfelelően a boldoggá avatási szertartást a templomban 11 órai kezdettel élőben közvetítik.

 

 

Arad

 

A Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi római katolikus templomban május 1-jén, szombaton 10.30 órától tartják az ünnepélyes búcsúi szentmisét, ahol celebrál és szentbeszédet mond ft. dr. Diósi Dávid teológiai tanár. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a Szent József tisztelőket Arad minden körzetéből.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban május 2-án, vasárnap szentségimádást tartanak 17 órakor németül, 18 órakor magyarul.

Május 2-tól, vasárnaptól kezdve átállnak a nyári miseprogramra, vagyis, az esti magyar nyelvű szentmisék 19 órakor kezdődnek.

Kedden lesz a Szent Antal nagykilenced IV. alkalma, csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, húsvét 5. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Csütörtökön (május 6-án) 18 órakor szentségimádás magyarul 19 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Bocskai Irén (89).

 

Az arad-gáji római katolikus templom búcsúi szentmiséje május 9-én vasárnap 12 órakor kezdődik, ahova mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

 

Az újaradi római katolikus templomban május 1-jén, szombaton 8 órától román–német, vasárnap 9 órától magyar, 10 órától német, ugyanaznap Angyalkúton 13 órától román nyelvű szentmiséket tartanak.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 9.30 órakor, a kisjenői római katolikus templomban ugyanaznap 11.30 órakor, az ágyai református templomban 14.30 órakor, valamint a simándi római katolikus templomban 16 órakor kezdődő szentmiséken anyák napi köszöntők hangzanak el.

 

A gyoroki római katolikus egyházközségben elhunyt Györfi János (87) és Barabás Ferenc (74).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órától kezdődő istentiszteleteken köszöntik az édesanyákat és a nagymamákat. Vasárnap megkeresztelik Simó-Pálfi Nimród Sándort. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezetben elhunyt Balogh Eszter (90) és Kemény Géza Zoltán (77).

 

A nagyzerindi református gyülekezetben vasárnap 10.30, valamint a bélzerindi gyülekezetben 13 órakor kezdődő istentiszteleteken köszöntik az édesanyákat és a nagymamákat.

 

A borosjenői református egyházközséghez tartozó Pankotán vasárnap 8.30, Borosjenőn 9.45, Ágyán 11.30, Csermőn 15 órakor kezdődnek az istentiszteletek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorát vesznek a hívek. Csütörtökön 18 órától bibliaóra, naponta 10 órától a gyülekezet Facebook-oldalán áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombat 11 órától kátéóra, 12 órától anyák napi próba, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az istentisztelet 17 órától a Reménység gyülekezetben lesz megtartva.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették az 50 éves Kelemen Tibort és a 76 éves Oravetz Aurorát. Vasárnap, a 11 órától kezdődő szentmise keretében köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Az ünnepi alkalom meghívottja Laczkó Vass Róbert színművész és Veress Gáspár zongorista. A plébánia fiataljai dallal, a hittanosok szavalattal kapcsolódnak be az ünnepségbe.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap a délelőtt 10 órától kezdődő istentisztelet keretében a vallásórás gyermekek köszöntik az édesanyákat.

A dévai református egyházközségben vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében a vallásórás és konfirmándus gyermekek, fiatalok köszöntik az édesanyákat.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 12 órától kezdődik az istentisztelet.

 

 

Temes

 

Életige találkozó

Május 5-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor online életige találkozót tartanak.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát május 6-án, csütörtökön 20 órai kezdettel Tamás József ny. segédpüspök vezeti. Szervezők: Csíki kerület, Segítő Mária Líceum, Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára május 6-án 19.30 órai kezdettel várják a híveket.

 

 

Ifjúsági programok

- Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően május 11-én, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Május 20-án, csütörtökön 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.

- A katolikus egyetemisták számára május 12-én, szerdán 10–17 óra között lelkinapot tartanak. Május 18-án és 25-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Május 24-én, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Ünnepi miserend

Május 13-a áldozócsütörtök, ezen a napon a római katolikus Egyház Jézus mennybemenetelét ünnepli. A temesvári egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

 

Online imakilenced a Szentlélek tiszteletére a hivatásokért

Pünkösd ünnepét megelőzően, május 14–22. között a temesvári egyházmegye 9 plébániája internetes kommunikációs felületen imakilencedet tart a Szentlélek tiszteletére a hivatásokért, amelynek keretében a Szentlélek gyümölcseiről hangzanak el elmélkedések. A mindennap 19 órakor kezdődő lelki programot a Temesvár II. – gyárvárosi, a Temesvár IV. – józsefvárosi, a lugosi, a boksánybányai, a lippai, a vingai, az arad-ségai és a resicabányai Szentháromság plébánia, valamint a piarista templom szervezi.

 

Bérmálás az egyházmegyében

- Május 15-én, szombaton a dettai templomban 11 órakor kezdődik a bérmálási szentmise.

- Május 23-án, pünkösdvasárnap a Temesvári Püspökség udvarán (A. Pacha utca 4 sz.) 11 órai kezdettel a Temesvár I. – belvárosi és a Temesvár III. –erzsébetvárosi plébániáról érkező fiatalok részesülnek a bérmálás szentségében.

- Május 30-án a Temesvár IV. – józsefvárosi plébániatemplomban a 10 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor bérmálásra.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu