Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 23., 12.23

Egyházaink hírei

2021. május 12., 04.00 Szerda / Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja.” (ApCsel 1, 11.)

 

Rózsafüzér-maraton a világjárvány megszűnéséért

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának közleménye szerint Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, a családokat és a közösségeket, hogy májusban imádkozzák együtt a rózsafüzért a COVID–19-járvány megszűnéséért. A Szűzanyának szentelt hónapban a pápa kezdeményezéséhez csatlakozik a világ harminc leglátogatottabb Mária-kegyhelye, így a vatikáni média nap mint nap más helyszínről közvetíti a román idő szerint 19 órakor kezdődő májusi Mária-áhítatot. Az ima-maraton mottója: „az egyház szüntelenül imádkozott érte az Istenhez“ (ApCsel 12, 5b.).

Online imakilenced a Szentlélek tiszteletére a hivatásokért

Pünkösd ünnepét megelőzően, május 14–22. között a temesvári egyházmegye 9 plébániája internetes kommunikációs felületen imakilencedet tart a Szentlélek tiszteletére a hivatásokért, amelynek keretében a Szentlélek gyümölcseiről hangzanak el elmélkedések. A mindennap 19 órakor kezdődő lelki programot a Temesvár II. – gyárvárosi, a Temesvár IV. – józsefvárosi, a lugosi, a boksánybányai, a lippai, a vingai, az arad-ségai és a resicabányai Szentháromság plébánia, valamint a piarista templom szervezi.

Megemlékező szentmise Csíksomlyón

A 2018. október 16-án elhunyt Daczó Árpád-Ernő, fr. Lukács OFM ferences szerzetes, plébános, néprajzkutató, a csíksomlyói kegytemplom egykori igazgatója emlékére május 16-án, vasárnap 12 órakor a csíksomlyói templomban Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét.

Online megbeszélés a Felnőttpasztorációs Iroda munkatársaival

Pál József Csaba megyéspüspök május 18-án, kedden 20 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen az Egyházmegyei Felnőttpasztorációs Iroda munkatársaival találkozik. A megbeszélés témáját a világi felnőtt hívek képzése céljából 2020 februárjában indított kurzus eddigi tapasztalatainak összegzése, kiértékelése képezi.

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban kedden lesz a Szent Antal nagykilenced VI. alkalma. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap húsvét 7. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise 10 órakor szentmise Tornyán. Minden szentmise előtt 15 perccel meg lesz tartva a májusi ájtatosság.

Az újaradi római katolikus templomban május 15-én, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor előkészület az első szentáldozásra, gyónás. 13 órakor Apetrei Florin és Darvas Bianka házassága. 13.30 órakor megkeresztelik Apetrei Eduard Rault. Május 16-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű, 10 órakor német nyelvű szentmise, első szentáldozással.

Az arad-mikelakai római katolikus templomban vasárnap a szentmisék előtt negyed órával litániát tartanak a Szűzanya tiszteletére. Az egyházközséghez tartozó Öthalmon vasárnap 8, Mikelakán 9.30 órakor román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Az egyházközségben elhunyt Szinna Erzsébet (87).

A pécskai római katolikus templomban szombaton 14 órakor keresztelik meg Szőke Dária Izabellát. Az egyházközségben elhunyt Lelik (szül. Barta) Katalin (90).

A kisjenői római katolikus egyházközség néhai plébánosának, ft. Groza Dániel elhunytának a II. évfordulója alkalmából vasárnap 18 órától a templomban megemlékező szentmisét tartanak. Pünkösdvasárnap 9.30 órától a simonyifalvi, 11.30 órakor a kisjenői római katolikus templomban a szentmiséken az egyháztanácsok leteszik az esküt.

Május 16-án, vasárnap a máriaradnai kegytemplomban a 11 órakor kezdődő szentmise keretében 13 gyermek lesz elsőáldozó. A gyermekek felkészítő hitoktatását Reinholz András helyi plébános tartotta.

Templombúcsú Lippán

A lippai római katolikus közösség május 16-án, vasárnap ünnepli a Nepomuki Szent János, Bánság védőszentje tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Cădărean Ion helyi plébános meghívására a szentmisét 11 órai kezdettel Wonerth László lugosi in solidum plébános mutatja be. Az ünnepet megelőzően május 15-én, szombaton 18 órakor a lippai templomban koncerten vehetnek részt az érdeklődők, fellép Hadar Ildikó Antonia (szoprán), orgonán játszik Moldovan Denis.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 4 fiatal konfirmál. A jövő heti bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdőnek. A gyülekezetben elhunyt Tamási Sándor (73).

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 2 leány tesz bizonyságot hitéről.

A borosjenői református gyülekezethez tartózó Pankotán vasárnap 8.30, Borosjenőn 9.45, Ágyán 11.30, Csermőn 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától kezdődik a magyar nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra, naponta 10 órától a gyülekezet Facebook-oldalán áhítat követhető.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11-től istentisztelet következik.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 10 órától istentisztelet következik.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap 17 órától a kisszentmiklósi Reménység gyülekezetben tart istentiszteletet. Igét hirdet Bálint Pál lelkipásztor.

 

Hunyad 

A dévai római katolikus egyházközségben folytatódik a Szent Antal kilenced. Májusban minden szentmise előtt 40 perccel ájtatosságot tartanak, a világjárvány megszűnéséért imádkozva.

A nagyági római katolikus egyházközségben vasárnap délben 14.30 órától lesz szentmise.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 89 éves korában elhunyt Osváth Mihályt. Jövő héten szerdától szombatig mindennap bűnbánati istentisztelet lesz 17 órától.

A dévai református egyházközségben minden pénteken délután 15 órától kezdődik az elsőéves konfirmándusok, 17 órától a másodéves konfirmándusok felkészítője, 16 órától pedig a vallásórás gyermekeket várják a parókiára. Kedden délután 18 órától folytatódnak a magyar órák.  Jövő héten, pünkösdre készülve, bűnbánati istentisztelet lesz mindennap keddtől szombatig délután 17 órától.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben május első két hetében kísérték utolsó földi útjára a 81 éves Ştefănescu Elisabetát, a 74 éves Petkes Stefániát, a 94 éves Loch Annát és a 74 éves Heincz Ferencet.  Május 14-én temetik a 66 éves Molnár Károlyt. Május 22-én keresztelik Imling Vladimir Rault és Loy Dominic Alexandrut. Az idei elsőáldozásra május 30-án kerül sor.

 

Krassó-Szörény

Esperesi gyűlések

- Május 19-én, szerdán a szörényi esperesi kerület papjai 10 órai kezdettel online ülésen vesznek részt, amelyet a temesszlatinai plébánia szervez. Meghívott előadó Taloș Marius Anton jezsuita szerzetes, lelkipásztor, aki a lelkigondozói kísérésről és a bevándorlók lelkigondozásáról értekezik.

- Május 20-án, csütörtökön 10 órától a krassói esperesi kerület plébániáin tevékenykedő lelkipásztorok tartanak gyűlést Oravicabányán. 

 

Temesvár

Bérmálás az egyházmegyében

Május 15-én, szombaton a dettai templomban 11 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét, amelynek keretében bérmálási szentségben részesíti az erre felkészült fiatalokat. Ezt megelőzően, május 14-én, pénteken 18 órakor a dettai templomban a Főpásztor találkozik a bérmálkozókkal.

Május 30-án a Temesvár IV. – józsefvárosi plébánia udvarán a 10 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök 40 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A magyar csoportban 28 fiatal, a román csoportban 12 fiatal vett részt az előzetes felkészítőn, amely Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, helyi plébános és Szabó Tibor segédlelkész irányításával zajlott.

 

Boldoggá avatják Pater Jordant

Május 15-én Rómában boldoggá avatják Johann Baptist Jordant (Keresztről nevezett Ferenc, 1848–1918), az Isteni Üdvözítő Társasága rend (szalvatoriánusok, SDS) alapítóját. A szertartásra a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban kerül sor. A szalvatoriánus atyák gondozásában álló Temesvár III. – erzsébetvárosi plébánia honlapjának megfelelően a boldoggá avatási szertartást a templomban 11 órai kezdettel élőben közvetítik.

 

Ifjúsági programok

- Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően május 20-án, csütörtökön, 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.

- A katolikus egyetemisták számára május 18-án és 25-én (keddi napokon) 20-21 óra között szentségimádást tartanak. Május 24-én, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Bérmálás a Püspökség udvarán

Ötven nappal Urunk feltámadása, húsvét után a római katolikus Egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli. Pünkösd vasárnapján, május 23-án, a Temesvári Püspökség udvarán (A. Pacha utca 4. sz.) 11 órai kezdettel a Temesvár I. –belvárosi és a Temesvár III. – erzsébetvárosi plébániáról érkező fiatalok részesülnek a bérmálás szentségében.

 

Lelkipásztori találkozók a Püspökségen

Május 27-én, csütörtökön 10 órakor a Temesvári Püspökségen Pál József Csaba megyéspüspök  azoknak az egyházközségeknek a plébánosaival találkozik, ahol idén vizitációt tart. Ugyanezen a napon 11.30 órai kezdettel a Főpásztor a székeskáptalan tagjaival, a kanonokokkal találkozik.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu