Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. szeptember 17., 08.56
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. június 17., 15.59 Csütörtök

„Én vagyok a világ világossága – mondja az Úr, – aki engem követ, övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12–4.)

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök június 13-án megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 4 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása június 18-án a buziásfürdői plébánia, ahol a közösség nevében Vodila Szilárd plébános üdvözli a megyéspüspököt. A vizitáció keretében a Főpásztor felkeresi a szinérszegi filiát is.

 

Hálaadó szentmise

A gyulafehérvári főszékesegyházban 1981. június 21-én dr. Jakab Antal püspök pappá szentelte Pál József Csaba megyéspüspököt és Sima Mihai krassócsörgői plébánost. Az évforduló alkalmából a Főpásztor és a krassócsörgői plébános június 21-én, hétfőn a máriaradnai bazilikában a 11 órakor kezdődő hálaadó szentmise keretében köszönik meg a Jóistennek ezt a 40 évet és imádkoznak mindazokért, akik ez idő alatt Isten Országának építésében őket támogatták. A szentmisét magyar, román, német és horvát nyelven mutatják be.

 

Péterfillérek-gyűjtés

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megszervezik a szokásos Péterfillérek-gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek adományából élnek, ugyanúgy az egyház központi kormányzása anyagi hátterének tetemes részét az egyházmegyék biztosítják. Az aznapi perselyezés mellett a hívek személyes adományaikkal is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz.

 

Találkozó a családpasztoráció munkatársaival

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök június 30-án, szerdán 19 órakor internetes kommunikációs felület segítségével online megbeszélést tart a temesvári egyházmegye családpasztorációs felelőseivel és munkatársaival. A találkozó témáját a 2022. június 22–26. között Rómában rendezendő Családok X. Világtalálkozójára való felkészülés képezi.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát július 1-jén, csütörtökön 20 órai kezdettel dr. Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsek vezeti. Szervező: Marosi kerület, II. Rákóczi Ferenc Líceum.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Ezúton is tudatják a hívekkel, hogy a templom Rózsafüzér Társulatába új tagok jelentkezését várják, jöhetnek fiatalok is. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap, évközi 12. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise az egyházközséghez tartozó Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Belkó Benettet, Köles Briana-Anayst és Silva Amira-Isabelt. Elhunytak: Kiss György (70), Bagyinka Pál (82) és Nagy György (79).

Találkozó az arad-ségai bérmálkozókkal

Pál József Csaba megyéspüspök június 28-án, hétfőn az arad-ségai templomban 17 órakor a magyar anyanyelvű, 18.30 órakor a román anyanyelvű bérmálkozókkal találkozik. A bérmálási szentmisét július 10-én, szombaton celebrálja a helyi templomban a Főpásztor.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap Öthalmon 8, Mikelakán 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise.

 

A gyoroki római katolikus egyházközségben elhunyt Kovács Rozália (94).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

Az arad-gáji református templomban szombaton 16 órakor köt házasságot Ferenczi Nándor László és Borbély Eszter. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 8.30 órától Pankotán, 9.45 órától Borosjenőn, 11.30 órától Ágyán kezdődik az istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus lutheránus gyülekezetben szombaton 15 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet továbbra is – még egy rövid ideig – a kisszentmiklósi Reménység imaházban tarja összejöveteleit vasárnap 17 órától istentisztelet.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben június 29-től egyhetes gyermektábort szerveznek a Déva melletti Haró faluban.

 

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap fogad örök hűséget egymásnak Sebestyén András és Szabó Rita.

 

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Erős István Attila és Rotariu Andrea, illetve Medgyesi Armando Eduard és Manea Sorina.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben kedden búcsúztatták Fülöp Mihályt (79).

 

 

Temes

 

Megemlékező szentmise

Június 22-én, kedden a Temesvár I. – belvárosi Szent Katalin-templomban 7.15 órakor Pál József Csaba megyéspüspök megemlékező szentmisét mutat be a temesvári egyházmegyéből származó Lichtfuss Tibor teológus, professzor, művészettörténész lelki üdvéért születésének 100. évfordulója alkalmából.

 

Templombúcsú Újmoldován

Az újmoldovai római katolikus plébániatemplomot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Ez alkalomból június 24-én, csütörtökön a helyi közösség 11.30 órai kezdettel szentmise keretében ünnepli a templombúcsút. Radulov Piry helyi plébániai kormányzó meghívására a liturgia főcelebránsa Dirschl Johann általános helynök.

 

Találkozó a Püspökségen

Június 24-én, csütörtökön 18.30 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a TEKMEK (Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége) tagjaival találkozik.

 

Elsőáldozás az egyházmegyében

Június 19-én, szombaton a józsefvárosi plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő szentmisén 10 magyar nemzetiségű gyermek lesz elsőáldozó.

Június 19-én, szombaton az újszentesi templomban a 10 órakor és 12 órakor kezdődő szentmisén összesen 21 gyermek lesz elsőáldozó.

Az újmoldovai plébániához tartozó dunaszentilonai templomban június 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise keretében 6 gyermek lesz elsőáldozó.

 

Ifjúsági program

A katolikus egyetemisták számára június 22-én és 29-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Június 28-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára július 1-jén 19.30 órai kezdettel várják a híveket.

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Sarlós Boldogasszony ünnepe – július 2. – a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja Máriacsiklovára. Az ünnepi program már július 1-jén megkezdődik, 20 órakor a zarándokok szentmisén vesznek részt. Július 2-án, pénteken 8 órai kezdettel a horvát nemzetiségű közösségek számára mutatnak be szentmisét a kegytemplomban. Ezt követően 9.30 órakor bolgár nyelven 11.00 órakor német, román és magyar nyelven mutatnak be szentmisét.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu