Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. szeptember 17., 09.20
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. június 24., 16.56 Csütörtök

„Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval!„ (Zsolt 46, 2.)

 

Találkozó a családpasztoráció munkatársaival

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök június 30-án, szerdán 19 órakor internetes kommunikációs felület segítségével online megbeszélést tart a temesvári egyházmegye családpasztorációs felelőseivel és munkatársaival. A találkozó témáját a 2022. június 22–26. között Rómában rendezendő Családok X. Világtalálkozójára való felkészülés képezi.

 

Elsőáldozás

Június 27-én, vasárnap a Temesvár VII. – szabadfalui plébániához tartozó temessági templomban a 11 órakor kezdődő szentmise keretében 10 gyermek lesz elsőáldozó. A gyermekek felkészítő hitoktatását Ciubotaru Simon plébános irányította.

Az arad-ségai templomban július 3-án, szombaton a 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise és a 11.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmise keretében járulnak első szentáldozásukhoz az erre felkészült gyermekek. A felkészítő hitoktatást Király Árpád helyi plébános irányította.

 

Aranymise a Püspökségen

Roos Márton ny. temesvári püspök pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából július 3-án, szombaton 11 órakor hálaadó szentmisét mutat be a Püspökség kápolnájában, amelyen részt vesz a szeged-csanádi, a nagybecskereki a nagyváradi és a temesvári egyházmegye főpásztora és általános helynöke. 

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát július 1-jén, csütörtökön 20 órai kezdettel dr. Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsek vezeti. Szervező: Marosi kerület, II. Rákóczi Ferenc Líceum.

 

Péterfillérek-gyűjtés

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megszervezik a szokásos Péterfillérek-gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek adományából élnek, ugyanúgy az Egyház központi kormányzása anyagi hátterének tetemes részét az egyházmegyék biztosítják. Az aznapi perselyezés mellett a hívek személyes adományaikkal is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 29-én, kedden, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise kezdődik. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Továbbra is hirdetik a kedves híveknek, hogy a templom Rózsafüzér Társulatába új tagok jelentkezését várják, jöhetnek fiatalok is. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, évközi 13. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Kedden, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor magyar nyelven szentmise, 19 órakor román nyelven szentmise. Csütörtökön 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven.

 

Találkozó az arad-ségai bérmálkozókkal

Pál József Csaba megyéspüspök június 28-án, hétfőn az arad-ségai templomban 17 órakor a magyar anyanyelvű, 18.30 órakor a román anyanyelvű bérmálkozókkal találkozik. A bérmálási szentmisét július 10-én, szombaton 10.30 órai kezdettel celebrálja a helyi templomban a Főpásztor.

 

Június 26-án, szombaton 18 órakor a kisszentmiklósi római katolikus templomban előesti szentmise. Június 27-én, vasárnap 9 órakor az újaradi templomban magyar, 11 órakor német nyelvű szentmise. 12.30 órakor istentisztelet Angyalkúton.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar, 17 órától Öthalmon kezdődik a szentmise.

 

A nagyiratosi római katolikus templomban vasárnap, július 27-én a 10 órakor kezdődő szentmise keretében 7 gyermek járul először a szentáldozáshoz.

 

Családos tábor Lippán

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda július 2–4. között családos tábort szervez román nyelven a lippai Caritas szervezet működtette Jakobus házban. A lelki program témája: Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának gyakorlati megvalósítása a családban. A programot Matieș Marin karánsebesi plébános, a Családpasztorációs Iroda munkatársa vezeti.

 

Az arad-belvárosi református templomban ma 15.30 órakor köt házasságot Vincze Zsolt, Miedermaier Anca Ioanával. Szombaton megkeresztelik Czobor Ádám és Somogyi Réka Ildikó, Czobor Márk nevű gyermekét. Ugyancsak szombaton megkeresztelik Pálffy Norbert és Szilágyi Dóra, Pálffy Zsófia Klára nevű gyermekét. Ugyanaznap délután Nagy Zoltán házasságot köt Toader Diana Ancuţával. A gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órától istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A belvárosi egyházközséghez tartozó Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 12, illetve 19 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Vasárnap a borosjenői református egyházközséghez tartozó Pankotán 8.30, Borosjenőn 9.45, Ágyán 11.30, Csermőn 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 17 órától konfirmációi vizsga, vasárnap 11 órától konfirmációi ünnepi istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap 17 órától istentiszteletet tart a kisszentmiklósi Reménység imaházban. Igét hirdet Bálint Pál lelkipásztor.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben június 27-én délelőtt tanévzáró istentiszteletet tartanak, melynek keretében fellép a Körhinta Zenekar is.  Vasárnap délután 18 órától a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Zene- és Filmművészeti Karának hallgatói tartanak egyházzenei koncertet. Jövő héten, június 29-től gyermektábort szerveznek Haróban.

 

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 75 éves Domokos Mártont.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap déli 12 órától lesz istentisztelet.

 

 

Krassó-Szörény

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Sarlós Boldogasszony ünnepe  – július 2. – a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja Máriacsiklovára. Az ünnepi program már július 1-jén megkezdődik, 20 órakor a zarándokok szentmisén vesznek részt, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök. Július 2-án, pénteken 8 órai kezdettel a horvát nemzetiségű közösségek számára mutatnak be szentmisét a kegytemplomban. Ezt követően 9.30 órakor bolgár nyelven 11.00 órakor német, román és magyar nyelven mutatnak be szentmisét.

 

Jubileumi ünnepség Resicabányán

Resicabánya július 3-án ünnepli a város és a vidék iparosodásának 250. évfordulóját. Ez alkalomból július 4-én, vasárnap a helyi Havas Boldogasszony templomban 10.30 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be. A liturgia keretében román nyelven Bot Ioan Călin lugosi görög katolikus segédpüspök, magyar és német nyelven a temesvári Főpásztor mond szentbeszédet.

 

 

 

Temes

 

Templombúcsú Újmoldován

Az újmoldovai római katolikus plébániatemplomot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Ez alkalomból június 24-én, csütörtökön a helyi közösség 11.30 órai kezdettel szentmise keretében ünnepli a templombúcsút. Radulov Piry helyi plébániai kormányzó meghívására a liturgia főcelebránsa Dirschl Johann általános helynök. Magyar nyelven Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános, román nyelven dr. Lucacela Davor orsovai plébános, cseh nyelven Přelauček Josef szörénybuzási plébános mond szentbeszédet.

 

A szentségimádási lánc következő alkalmát július 1-jén, csütörtökön 20 órai kezdettel dr. Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsek vezeti. Szervező: Marosi kerület, II. Rákóczi Ferenc Líceum.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára július 1-jén 19.30 órai kezdettel várják a híveket.

 

Életige találkozó

Július 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor életige találkozót tartanak.

 

Ifjúsági programok

- Július folyamán a temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a Marienheim ifjúsági házban magyar nyelven. Az első tábor, amelynek témája: Értékes vagy!, és amelynek résztvevői 9–12 év közötti lányok, július 2-án, pénteken kezdődik és 4-én, vasárnap zárul. A második tábort július 7–11. között 13 éven felülieknek szervezik, a téma pedig: Evezz a mélyre! Mindkét tábor programjában interaktív csoportórák, beszélgetések, kézműves foglalkozás, barkácsolás és különböző játékok szerepelnek.

- A katolikus egyetemisták számára július 6-án, 20-án és 27-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Július 26-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu