Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2022. január 18., 18.09

Egyházaink hírei

2021. július 01., 17.41 Csütörtök

„Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.” (Zsolt 47,10–11)

(A közölt egyházi programokat a vírusjárvány előírásainak a betartásával szervezik meg)

 

Bérmálás az egyházmegyében

Július 10-én, szombaton az arad-ségai templomban 10.30 órakor Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be, amelynek keretében bérmálási szentségben részesíti az erre felkészült 24 román nemzetiségű és 15 magyar nemzetiségű fiatalt. A bérmálkozók felkészítését Király Árpád helyi plébános irányította.

Július 11-én, vasárnap a pécskai templomban 10 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök 60 magyar és román nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A bérmálkozókat Czeglédi Ferenc helyi plébános és Bella Ibolya hittantanár készítette fel a második szentség fogadására.

 

Ezüstmise Nagyiratoson

Július 11-én, vasárnap ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját György Zoltán nagyiratosi plébános. A 17 órakor kezdődő jubileumi szentmisén szentbeszédet mond Pál József Csaba megyéspüspök

.

 Családos tábor Lippán

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda július 2–4. között családos tábort szervez a lippai Caritas szervezet által működtetett Jakobus házban román nyelven. A lelki program témája: Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának gyakorlati megvalósítása a családban. A programot Matieș Marin karánsebesi plébános, a Családpasztorációs Iroda munkatársa vezeti.

 

Elsőáldozás az arad-ségai templomban

Az arad-ségai templomban július 3-án, szombaton a 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise és a 11.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmise keretében járulnak első szentáldozásukhoz az erre felkészült gyermekek. A felkészítő hitoktatást Király Árpád helyi plébános irányította.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban július 4-én, vasárnap 10.30 órától celebrálja az 50 évvel ezelőtti első szentmiséjének az emlékéré aranymiséjét ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébános. A templomban szentségimádást tartanak ugyanaznap 17 órakor német nyelven, 18 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Továbbra is hirdetik a kedves híveknek, hogy a templom Rózsafüzér Társulatába új tagok jelentkezését várják, jöhetnek fiatalok is. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban július 3-án, szombaton első szentáldozás 9 órakor magyar nyelven, 11.30 órakor román nyelven. Vasárnap, évközi 14. vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán.

Az egyházközségben elhunyt Kojnok András (83) és Ciocnitu Terézia (83).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap Öthalmon 8, Mikelakán 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelven szentmise, Újpanáton 15 órától kezdődik a szentmise.

Az egyházközségben elhunyt Lantos József (80).

 

A pécskai római katolikus templomban házasságot kötött Molnár Lehel és Bartok Enikő, illetve megkeresztelték Arros Erik Tibort.

Az egyházközségben elhunyt Kovács Rozália (87) és Cseri János (71).

 

A kisiratosi római katolikus templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén 7 leány és 10 fiú részesül első szentáldozásban.

 

A gyoroki római katolikus templomban ma 11.30 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap10, illetve 18 órától kezdődnek az istentiszteletek, a kettő között 15 órától istentisztelet a majláthfalvi szórványgyülekezetben. Csütörtökön 18 órától bibliaóra.

Az aradi gyülekezetben elhunyt Csordás István (80) és Hevesi János (74).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 12, illetve 19 órától istentisztelet, csütörtökön 19 órától bibliaóra kezdődik.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 11 órakor keresztelik meg Csiszár Rozabellát. Vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik.

 

A borosjenői református egyházközséghez tartozó Pankotán vasárnap 8.30, Borosjenőn 9.45 Ágyán 11.30 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától kezdődik az istentisztelet, utána szeretetvendégség. Csütörtökön 18 órától bibliaóra, naponta 10 órától a gyülekezet Facebook oldalán áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától ifjúsági óra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége július első vasárnapján megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Igét hirdet Bálint Pál lelkipásztor.

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben szombaton keresztelik Benkó Máriát.

A vajdahunyadi református egyházközségben szerdán búcsúztatták Andrási Máriát (87).

 

 

Krassó-Szörény

 

Jubileumi ünnepség Resicabányán

Resicabánya július 3-án ünnepli a város és a vidék iparosodásának 250. évfordulóját. Ez alkalomból július 4-én, vasárnap a helyi Havas Boldogasszony templomban 10.30 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be. A liturgia keretében román nyelven Bot Ioan Călin lugosi görög katolikus segédpüspök, magyar és német nyelven a temesvári Főpásztor mond szentbeszédet.

 

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

– Július hónap folyamán a temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a Marienheim ifjúsági házban magyar nyelven. Az első tábor, amelynek témája: Értékes vagy!, és amelynek résztvevői 9–12 év közötti lányok, július 2-án, pénteken kezdődik és 4-én, vasárnap zárul. A második tábort július 7–11. között 13 éven felülieknek szervezik, a téma pedig: Evezz a mélyre! Mindkét tábor programjában interaktív csoportórák, beszélgetések, kézműves foglalkozás, barkácsolás és különböző játékok szerepelnek.

– A katolikus egyetemisták számára július 6-án, 20-án és 27-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Július 26-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Aranymise a Püspökségen

Roos Márton ny. temesvári püspök pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából július 3-án, szombaton 11 órakor hálaadó szentmisét mutat be a Püspökség kápolnájában, amelyen részt vesz a szeged-csanádi, a nagybecskereki, a nagyváradi és a temesvári egyházmegye főpásztora és általános helynöke. 

 

Napközi tábor a Temesvár IV. -józsefvárosi plébánián

Július hónap folyamán a Temesvár IV. -józsefvárosi plébánia napközi nyári tábort szervez a 0–VI. osztályos gyermekeknek a következő program szerint: július 5–9. között román nyelven, július 12-16. között magyar nyelven, naponta 9–13 óra között. A fiatalokat szívesen várják önkéntesnek a szervezők.

 

Életige találkozó

Július 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor életige találkozót tartanak.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu