Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. október 24., 18.55

Egyházaink hírei

2021. szeptember 16., 18.21 Csütörtök

„Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.”

 

Lelkigyakorlat papoknak

A Temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Szeptember 26–30. között lelkipásztorok egy csoportja német nyelvű lelkigyakorlaton vesz részt Karánsebesen. A programot dr. Dirk Gärtner lelkipásztor, a fuldai papi szeminárium régense vezeti.

Október 4–8. között Máriaradnán román nyelvű lelkigyakorlatra kerül sor, amelyet Fodor Cristinel lelkipásztor, a iași-i római katolikus teológiai intézet spirituálisa és Coșa Mihai Eduard bákói plébános vezet.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök június 13-án megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 4 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása szeptember 27-én és 28-án a temesrékási plébánia, ahol a közösség nevében Butnaru Anton plébános üdvözli a megyéspüspököt. Az ünnepi szentmise a helyi templomban szeptember 27-én, hétfőn 17.30 órakor kezdődik. A vitzitáció keretében a Főpásztor felkeres egy filiát is. A vizitáció következő állomása a gyoroki egyházközség, amelyet október 4-én és 5-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban október 4-én, szerdán 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Lunic Daniel helyi plébános fogadja.

 

Papok, szerzetesek és világi alkalmazottak találkozója

Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai október 2-án, szombaton zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A program a következő: 11 órakor szentmise a máriaradnai kegytemplomban, 12 órakor online előadás, amelynek címe: Megújult élet a plébánián. Referens: Michael White plébános és plébániai segítője, Tom Corcoran, a népszerű Rebuilt – Újraépítve című könyv szerzői. Ezt követően 13 órai kezdettel kiscsoportos beszélgetésre, ebéd után műhelymunkákra kerül sor. A nap programja 16.30 órakor a kegytemplomban imával zárul.

 

 

A papi szenátus ülése

Ferenc pápa kezdeményezésére a püspöki szinódus nem csupán a főpásztorok két-háromhetes találkozója lesz a Vatikánban. A gyűlés része lesz egy széleskörű konzultáció is, először egyházmegyénként, majd földrészenként végül pedig egyetemesen, a püspökkari konferenciákon keresztül. A szinódus 2021. októbertől 2023. októberig tart majd. Az egyházmegyei szakasz előkészítéséről a szeptember 17-én, pénteken 10 órai kezdettel a Temesvári Püspökségen megtartandó papi szenátus ülésén Pál József Csaba főpásztor fog értekezést tartani.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Szeptember 17-én, pénteken 18 órakor a kurzus továbbra is az internet segítségével folytatódik, amelynek témája a keresztény közösség alapjai, előadója pedig Pál József Csaba megyéspüspök. A sorozat következő előadását szeptember 24-én, pénteken 18 órai kezdettel ugyancsak internetes kommunikációs felületen tartják. Téma: A bűnbocsánat szentsége. Meghívott előadó: Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosa.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban szeptember 24-től, péntektől az esti szentmisék 19 óra helyett 17 órától kezdődnek. A román nyelvű szentmisék időpontja változatlanul 18 óra.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap 8.30 és  11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30-kor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai római katolikus templomban október 1-jén, pénteken 17.30 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Király Árpád főesperes, helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Kocsik Zoltán templomigazgató, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója.

 

Az arad-mikelekai római katolikus templomban vasárnap 9.30 órakor román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmise. Az egyházközséghez tartozó Öthalmon 15 órakor kezdődik a szentmise. A mikelakai templomban megkeresztelték Bartha Viktor Emánuelt. Az egyházközségben elhunyt Kertész Ilona (81).

 

Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 19-én, vasárnap ünnepli a közösség. A programnak megfelelően 9.30 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulására kerül sor, ezt követően a helyi templomban 10 órakor Dirschl Mates helyi plébános mutat be szentmisét. A kulturális műsor és a búcsús csokor árverezése 16.30 órakor kezdődik.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Molnár Mihály és Pap Enikő. Az egyházközségben elhunyt Ordódi József (76).

 

A gyoroki római katolikus egyházközséghez tartozó Ópáloson elhunyt Bondan Péter (65).

 

A gáji református egyházközség szombaton részt vesz Nagyváradon a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 100 éves évfordulóján, vasárnap a templomban 10 órától kezdődik az istentiszteletet.

 

A borosjenői egyházközségben vasárnap 10.30-tól, Pankotán vasárnap 9 órától tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 bórától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap mind a délelőtti, mind a délutáni, 17 órakor kezdődő istentiszteleten Györfi Elek Tóbiás vendég lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. A közösség mindenkit szeretettel vár az örömüzenet meghallgatására a megújult imaházban.

 

 

Hunyad

 

Krassó-Szörény

Szeptember 24-én, pénteken délután 6 órai kezdettel a krassócsörgöi templomban requiemet celebrálnak a 2020-ban elhunyt Dobra Petar helyi plébános lelki üdvéért.

 

 

 

Temes

 

Orgonaavató ünnepi istentisztelet az Új Ezredév református központban

 

Szeptember 19-én, vasárnap 17 órakor orgonaavató ünnepi istentiszteletet tartanak az Új Ezredév református templomban. Igét hirdet nt. Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője. Az orgonát megszólaltatja Dávid István, nagykőrösi kántor, orgonaművész. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök.

 

Jubileumi hangversenyek

A Temesvári Püspökség Egyházzenei Hivatalának szervezésében szeptember 21-én, kedden 19 órai kezdettel a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban (Piața Romanilor) jubileumi hangversenyre kerül sor. Műsoron Ludwig van Beethoven és Gioacchino Rossini művei szerepelnek. A hangversenyt 2020-ra tervezték L. van Beethoven zeneszerző születésének 250. évfordulója (1770), valamint G. Rossini Messa di Gloria című műve komponálásának 200. évfordulója (1820) alkalmából, amelyre azonban az új típusú koronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor. Közreműködik a temesvári székesegyház zenekara és a Banatul Filharmónia kamarakórusa Iosif Todea vezetésével. Szólisták: Alina Todea, Maria Virginia Onița, Ovidiu Ciucuriță, Daniel Zah, Lucian Onița. Vezényel dr. Walter Kindl székesegyházi karnagy. Erre a hangversenyre szeptember 18-án, szombaton 20 órai kezdettel a nagyváradi székesegyházban kerül sor, ahol a már említett szólisták mellett fellép a nagyváradi székesegyház énekkara és zenekara, valamint a temesvári székesegyház énekkara. Vezényel: dr. Walter Kindl székesegyházi karnagy.

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A keglevichházi római katolikus templomot Szent Máté apostol és evangélista tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 19-én ünnepli a helyi közösség. A szentmisét 11 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.

 

A szabadfalui plébániához tartozó temessági római katolikus közösség szeptember 25-én, szombaton tartja a Szent Gellért tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános meghívására a szentmisét 16 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. A Kirchweih-t a helyi katolikus, valamint a német közösség szervezi. A program 14 órakor német néptánccal és a népviseletbe öltözött párok felvonulásával kezdődik. A szentmisét követően, 18–20 óra között kerül sor a Diferiți, dar împreună (Különbözően, mégis együtt) című előadásra, amelynek keretében fellép a Slavjak (bolgár), Nefelejcs (magyar), Banater Tanzgruppe (német), Enzian (hegyvidéki német), Timișul Șăgean (román), Hora Belințului (román), Plavi Delija (szerb), Fijalocka (szlovák) és Zabava (ukrán) néptánccsoport. Este 8 órakor kezdődik a búcsús bál, amelyen a 4+2 Aszinkron és a Banater Musikanten rézfúvós együttes húzza a talpalávalót. Szervezők: a temessági római katolikus közösség, az RMDSZ, a Temessági Németek Csoportja, a Luptă, Zâmbește și Trăiește Egyesület, a Temessági Polgármesteri Hivatal és a heyi tanács támogatásával.

 

A zsombolyai római katolikus egyházközséghez tartozó Kiskomlós templomát Szent Tekla tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 23-án, csütörtökön ünnepli a közösség. A szentmisét 17 órai kezdettel Pozsonyi Daniel helyi plébános mutatja be.

 

Esperesi gyűlés

Szeptember 21-én, kedden a csáki plébánia és Filip Dorin Gyula helyi plébános szervezésében a temesvári és a dettai esperesi kerület papjai 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelyet témája a burnout-szindróma, a kiégés okai. Meghívott előadó: Miklós Claudiu jezsuita szerzetes. Szeptember 22-én a nagyszentmiklósi plébánia gyűlést szervez a csanádi esperesi kerület lelkipásztorai számára 10 órától internetes felület segítségével.

 

Szentmise Nagycsanádon

A csanádi egyházmegyét Szent István király, Magyarország első keresztény uralkodója alapította. Első püspökének 1030-ban a velencei származású bencés szerzetest, Gellértet nevezte ki. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében a kiterjedt egyházmegye három részre szakadt, legnagyobb része 153 plébániával és Temesvár központtal alkotja 1930-tól a temesvári egyházmegyét. Szent Gellért ünnepén, szeptember 24-én, pénteken, 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban szentmisét mutatnak be első vértanú püspökünk és egyházmegyénk védőszentje emlékére. Szentbeszédet mond Király Árpád esperes, arad-ségai plébános és Dumitru Daniel Temesvár II.-gyárvárosi plébános.

 

A csáki római katolikus templomban október 3-án, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök 22 csáki és 3 gátaljai fiatalt részesít a bérmálás szentségében. A bérmálkozókat Filip Dorin Gyula és Máthé Lóránd gátaljai plébános készítette fel. A szentmisét megelőzően, 10.30 órakor a Főpásztor a bérmálkozók csoportjával találkozik.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára október 7-én 19 órai kezdettel várják a híveket.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu