Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 08.55
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2021. október 15., 13.57 Péntek / Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem!” (Zsolt 16, 6.8.)

 

Lelkipásztori találkozó a Püspökségen

Október 14-én, csütörtökön 10 órakor a Temesvári Püspökségen Pál József Csaba megyéspüspök esperesekkel és főesperesekkel találkozik. Az ülés témája a Ferenc pápa meghirdette szinodális folyamat első, egyházmegyei szakasza.

 

Kiállítás és koncert Aradon

Október 14-én, csütörtökön, tegnap 18.30 órakor az aradi Kultúrpalotában került sor a Bánsági orgonaépítők. Az európai orgonaépítés képei elnevezésű kiállítás megnyitójára. Ezt követően, 19 órakor dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész és az Aradi Állami Filharmónia koncertezett. Műsoron Johann Sebastian Bach és fia, Carl Philipp Emanuel Bach művei szerepeltek. Az aradi Kultúrpalota hangversenytermében két évvel ezelőtt avatták fel az új orgonát. Közel 200 éve Arad az orgonaépítés egyik jelentős központja, itt tevékenykedett például Anton Dangl orgonaépítő mester is, akinek hangszerei Romániában, Magyarországon és Szerbiában is fellelhetők. Király Árpád esperes, kanonok, arad-ségai plébános kezdeményezésére, a müncheni Gerhardsforum der Banater Schwaben egyesülettel közösen sikerült megmenteni és biztonságba helyezni Anton Dangl sírját és síremlékét.

Az orgonáknak és orgonaépítésnek szentelt kiállítást, amelynek keretében a bánsági és Arad megyei értékes hangszerekről megannyi információt, adatot kaphatnak az érdeklődők, október 22-ig tekinthető meg. A belépés díjtalan.

 

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. A sorozat következő előadását október 15-én, pénteken 18 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen tartják. Téma: Az egyház a rászorulók szolgálatában. Meghívott előadó: Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános.

 

Ifjúsági fesztivál Máriaradnán

Október 16-án, szombaton az Egyházmegyei Ifjúsági Központ ifjúsági fesztivált szervez Máriaradnán. A program a következő: 10 órakor elmélkedés, 11 órakor kiscsoportos tevékenység, 13 órakor műhelyek, 15 órakor kiértékelő, 16.30 órától énekpróba, 17 órakor szentmise a kegytemplomban, főcelebráns Pál József Csaba megyéspüspök. Sajnos a jelen járványhelyzet miatt nem lesz lehetőség a rendezvény megtartására, ezért a szervezők B tervvel is készültek. Ebben az esetben a plébániák egyénileg szerveznek programot erre a napra ott, ahol ezt az új típusú koronavírus-járvány fertőzöttségi mutatója miatt a helyi hatóságok megengedik, a közös találkozó és beszámoló pedig online ZOOM kommunikációs felületen zajlik.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök június 13-án megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán több plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a mehalai egyházközség, amelyet október 20-án és 21-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban október 20-án, szerdán 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Máthé Zoltán helyi plébános fogadja. Október 24-én, vasárnap és 25-én, hétfőn a Főpásztor az újaradi plébániát keresi fel, ahol a hívek pasztorálását Dirschl Mates plébános végzi. A vizitációt megnyitó szentmise 17.30 órakor kezdődik a helyi templomban. Október 28-án, csütörtökön és 29-én, pénteken az arad-mikelakai plébánián kezdődik a püspöki látogatás. Itt a Főpásztort Balogh László plébános fogadja.

 

A missziók vasárnapja

A világmisszió megünneplését 1926-ban vezették be, amikor a Hitterjesztés Műve Egyesület kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja. Október 24-én a temesvári egyházmegye templomaiban is a missziókért meg a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt erre a célra fordítják.

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján.

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, évközi 29. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor Szentmise Tornyán.

Az egyházközségben megkeresztelték Oláh Mark-Benettet.

Októberben minden szentmise előtt meg lesz tartva az októberi ájtatosság.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 perckor ugyanott magyar nyelvű szentmise, Újpanáton 15 órától szentmise. A szentmisék előtt 35 perccel rózsafüzért tartanak. A parókián minden csütörtökön 15 órától hitoktatást tartanak az I. szentáldozásra készülők, szombatonként 10 órától a fiatalok számára. Az egyházközségben elhunyt Kacsor Julianna (89).

 

Az újaradi templomban október 16-án, szombaton 8 órakor szentmise. 10 órakor hittanóra, előkészület a bérmálásra. Október 17-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű, 10 órakor német nyelvű istentisztelet.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton délben keresztelik meg Enăchiuc Paul Dumitrut. Az egyházközségben elhunyt Tóth István (80) és Oláh Rozália (szül. Hajas, 89).

 

A gáji református egyházközségben szombaton 14 órától tartanak bibliahetet a gyerekeknek, vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik a templomban.

 

A borosjenői református egyházközségben pénteken 18 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak. Vasárnap Pankotán 9 órától, Borosjenőn 11 órától kezdődik az istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát, a közösségi Facebook-oldalon naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklubot, szombaton 11 órától vallásórát, vasárnap a templomban 10 órától istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt Szűcs Norbert igehirdetésére kerül sor, az esti alkalommal női és férfi köri találkozó lesz Bálint Ibolya és Bálint Pál vezetésével.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben októberben, a rózsafüzér hónapjában hétköznapokon  mindkét templomban a szentmisék előtt 40 perccel októberi ájtatosságot tartanak. Kedden este a mise után felnőtt katekézist tartanak a telepi templomban. Szombaton 9 órától közmunkával takarítják a városi temetőt. A hittanórák e héttől a következő órarend szerint lesznek megtartva: kedd, 16 óra – harmadik osztály, szerda 15 óra – előkészítő és első osztály, 16 óra – második osztály, csütörtök 15 óra – negyedik és ötödik osztály, 16 óra hatodik és hetedik osztály, péntek 18 óra – nyolcadik osztály és középiskolások.

 

A dévai református egyházközségben e héten temették a 74 éves Vlad Máriát. A rendszeres gyülekezeti alkalmak a következők: csütörtökön 16 órától felnőtt bibliaóra, 17,30 órától kóruspróba, pénteken 16 órától vallásóra, 17 órától konfirmációs előkészítő, 18 órától ifjúsági bibliaóra.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órától lesz istentisztelet Déván. Jövő szombaton keresztelik a Forró család Zénó nevű kisfiát.

 

 

Krassó-Szörény

 

Lelkigyakorlat papoknak

A Temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Október 18–22. között Karánsebesen magyar nyelvű lelkigyakorlatra kerül sor, amelyet dr. Kiss Imre szarvasi plébános, teológiai tanár, a Fokoláré Mozgalom tagja vezet. Október 25–29. között Kenygeltón a horvát nemzetiségű lelkipásztoroknak dr. Davor Vuković lelkipásztor, a diakovári (Horvátország) Katolikus Teológiai Főiskola tanára tart lelkigyakorlatot.

 

 

Temes

 

Ezüstmise, harangszentelés és templombúcsú Nagyszentmiklóson

A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, pénteken ünnepli a helyi közösség. Ez alkalomból ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját Andó Attila helyi plébános. A 15 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök felszenteli a templom 1200 kg-os új harangját.

 

A szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának ünnepélyes megnyitója

A Ferenc pápa által meghirdetett, 2021 októberétől 2023 októberéig tartó szinodális folyamat első szakasza a temesvári egyházmegyében október 17-én, vasárnap kezdődik azzal az ünnepélyes szentmisével, amelyet a gyárvárosi Millenniumi templomban 18 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök celebrál. A helyi egyházak meghallgatása és konzultációja 2022 áprilisában fejeződik be.

 

Ifjúsági programok

A katolikus egyetemisták számára október 26-án, kedden 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. Október 18-án, hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum. Október 25-én, hétfőn szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

 A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi Szent Vendel római katolikus templomban október 23-án, szombaton 16 órakor szentmise keretében ünneplik a templombúcsút.

- Október 24-én, vasárnap a nagycsanádi plébániához tartozó Porgány római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét 12 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.

-  Október 17-én, vasárnap a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban Vodila Szilárd buziási plébános 13.30 órai kezdettel celebrál szentmisét.

 

Katekézis-sorozat

A Neokatekumenális Út mozgalom szervezésében a józsefvárosi plébánián szeptember 27-től kezdődően minden hétfőn és csütörtökön 19 órai kezdettel katekézis-sorozatot tartanak fiataloknak és felnőtteknek, amelynek címe: „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt. 28.20)

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu