Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 06.10
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. október 21., 15.48 Csütörtök

„Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig!” (Zsolt 104, 3–4.)

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. A sorozat következő előadását október 22-én, pénteken 18 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen tartják. Téma: A szinódus és a szinodalitás. Előadók: Pál József Csaba megyéspüspök és Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános.

 

A missziók vasárnapja

A világmisszió megünneplését 1926-ban vezették be, amikor a Hitterjesztés Műve Egyesület kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja. Október 24-én a temesvári egyházmegye templomaiban is a missziókért meg a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt erre a célra fordítják.

 

Főpásztori látogatás Aradon

Pál József Csaba megyéspüspök június 13-án megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán több plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása az újaradi egyházközség, amelyet október 24-én, vasárnap és 25-én, hétfőn keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban 24-én, vasárnap 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Dirschl Mates helyi plébános fogadja. Október 28-án, csütörtökön és 29-én, pénteken az arad-mikelakai plébánián kezdődik a püspöki látogatás, a közösség lelkipásztora Balogh László plébános.

 

Online jótékonysági koncert

Október 24-én, vasárnap 16 órai kezdettel online jótékonysági koncertre kerül sor a fiatal, rákos megbetegedéssel küzdő Matei Deciov gyógykezelésének támogatására. A koncertet az Împreună pentru suflet jótékonysági szervezet Facebook oldalán közvetítik. Fellép: Alexandra Olaru (szoprán), Hadar Ildikó (szoprán), Fabian Pelics (bartiton), Iustin Călin (bariton), Bodó Tibor (trombita), Cristian Roșoagă (orgona), Denis Moldovan (orgona), Agigheoleanu Antonio Leonard (hegedű), a temesrékási Laudate Dominum templomi énekkar és a Harmonia Christi ifjúsági kórus.

Matei Deciov és felesége, Alexandra a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum végzősei, számos szociális és karitatív tevékenységben vettek részt. Van egy kisfiuk, és már a líceum évei alatt aktívan bekapcsolódtak a különböző ifjúsági és ministránstalálkozók szervezésébe, önkéntes tevékenységekbe, projektekbe. Kérjük, támogassák Mateit és családját imáikkal, és amennyiben lehetőségük engedi, anyagilag is. Minden adományt köszönettel fogadnak.

Számlatulajdonos: Deciov Alexandra Anita

Bank: ING BANK SWIFT kód: INGROBU

Lejes folyószámla szám (CONT LEI): RO35INGB0000999911804211 RON

Eurós folyószámla szám (CONT EURO): RO18INGB0000999911804226 EUR

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a Temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A 2022-es pasztorális év központi témája a Szentírás, mottója pedig: „Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” (Zsolt 119, 105.). Erre utal a falinaptár illusztrációja is: Szent Gellért apoteózisa – Szent Gellért kezében a Szentírással, a hithirdetés jelképével. (Olajfestmény, eredetileg Csanádon, ma a Temesvári Római Katolikus Püspökségen, ismeretlen festő, A.G.,1740/1781). A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Szabó Zoé-Zselykét és Blenteși Raluca-Ramonát. Októberben minden szentmise előtt meg lesz tartva az októberi ájtatosság.

 

Az újaradi plébánián október 23-án, szombaton 10 órakor hittanóra. A plébániához tartozó Kisszentmiklóson 18 órakor előesti mise vasárnapra. Október 24-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű istentisztelet. 17 órakor rózsafüzér, 17.30 órakor Pál József Csaba temesvári megyéspüspök celebrálja a szentmisét.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségben az elmúlt időszakban elhunyt Faragó Zoltán (67) és Csomós Ferenc (78) Szentpálon, illetve Kercsu Erzsébet (90) és Szabó Éva Anna (75) Aradon.

 

A pécskai római katolikus templomban a vasárnapi szentmise keretében keresztelik meg Udroni Ayant. Az egyházközségben elhunyt Stocker Márton (85).

 

A borosjenői református egyházközségben pénteken 18 órától bibliaórát tartanak, vasárnap az istentisztelet 11 órakor kezdődik a templomban. Vasárnap Pankotán 9 órától, Csermőn pedig 15 órától kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági óra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt id. Ilyés Lajos, majd este Horváth Sándor igehirdetésére kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben októberben, a rózsafüzér hónapjában hétköznapokon  mindkét templomban a szentmisék előtt 40 perccel októberi ájtatosságot tartanak. Kedden este a mise után felnőtt katekézist tartanak a telepi templomban. Szombaton 9 órától közmunkával takarítják a városi temetőt. A hittanórák a következő órarend szerint lesznek megtartva: kedd, 16 óra – harmadik osztály, szerda 15 óra – előkészítő és első osztály, 16 óra – második osztály, csütörtök 15 óra – negyedik és ötödik osztály, 16 óra hatodik és hetedik osztály, péntek 18 óra – nyolcadik osztály és középiskolások. Vasárnap, a missziók világnapján, a perselyes adományt a misszió javára gyűjtik.

 

A dévai református egyházközségben a rendszeres gyülekezeti alkalmak a következők: csütörtökön 16 órától felnőtt bibliaóra, 17.30 órától kóruspróba, pénteken 16 órától vallásóra, 17 órától konfirmációs előkészítő, 18 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap délután 15 órától a felújított marosillyei templomban tartanak ünnepi istentiszteletet. Jövő héten keddtől kezdődően minden délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak a templomban. Szombaton az új egyházi énekeskönyv kiadásának 25. évfordulója alkalmából ünnepi istentisztelet lesz, melyen a gyülekezet kórusa bekapcsolódik az országos évfordulós rendezvénybe.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet. Jövő héten szerdán 15 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. A reformáció ünnepén, október 31-én reggel 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A tordosi református egyházközségben október 31-én 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben szombaton keresztelik a Forró család Zénó nevű kisfiát.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 70 éves Aradi Józsefet, a 74 éves Blaga Jolánt és a 82 éves Morar Simiont. Október 30-án keresztelik a Corodeţ család Mária nevű kislányát.

 

 

Temes

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: október 23., november 13., december 11., 2022. január 15., február 19. és március 19., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, telefonon a +40-723-523-369-es számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

Lelkigyakorlat papoknak

A Temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Október 25–29. között Kenygeltón a horvát nemzetiségű lelkipásztoroknak dr. Davor Vuković lelkipásztor, a diakovári (Horvátország) Katolikus Teológiai Főiskola tanára tart lelkigyakorlatot.

 

Ifjúsági programok

A katolikus egyetemisták számára október 26-án, kedden 18-18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. Október 25-én, hétfőn szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). November 1-jén, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina, november 6-án, szombaton 20–21 óra között online találkozó, amelynek témája a szentek élete. November 8-án, hétfőn 20–21 óra között szentségimádást tartanak. November 9-én és 23-án 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. November 15-én hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum. November 22-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Keresztút Újpécsen

A szabadfalui római katolikus plébánia és az újpécsi görög katolikus plébánia közös szervezésében október 29-én, pénteken 15 órai kezdettel az újpécsi temetőben keresztúti ájtatosságot tartanak. Az imák román, magyar és német nyelven hangzanak el.

 

Requiem a Szent Katalin-templomban

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, kedden 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök a belvárosi Szent Katalin-templomban rekviemet celebrál egyházmegyénk elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és hívek lelki üdvéért. A liturgián részt vesznek a székeskáptalan tagjai.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban november 4-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért.

 

Katekézis-sorozat

A Neokatekumenális Út mozgalom szervezésében a józsefvárosi plébánián szeptember 27-től kezdődően minden hétfőn és csütörtökön 19 órai kezdettel katekézis-sorozatot tartanak fiataloknak és felnőtteknek, amelynek címe: „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt. 28. 20.)

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu