Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 04.33
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. október 28., 16.35 Csütörtök

„Ne hagyj magamra, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem!” (Zsolt 37, 22–23.)

 

Szent Márton-napi ünnepi szentmise Pannonhalmán

A Pannonhalmi Bencés Főapátság védőszentjének napján, november 11-én, Tours-i Szent Márton ünnepén a templombúcsú alkalmából 10 órakor a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök vizitációjának a következő állomása az arad-mikelakai egyházközség, amelyet október 28-án, csütörtökön és 29-én, pénteken keres fel a Főpásztor. November 7-én, vasárnap és 8-án, hétfőn a zimándújfalui plébánián kezdődik a püspöki látogatás, a közösség lelkipásztora Erős Miklós plébános.

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a Temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

Püspökszentelés Iași-ban

Szentatyánk, Ferenc pápa 2021. szeptember 30-án Petru Sescu plébánost nevezte ki a Iași-i Római Katolikus Egyházmegye segédpüspökévé. A püspökszentelésre a hatályos járványügyi rendelkezések betartásával 2021. november 11-én, csütörtökön, Tours-i Szent Márton ünnepén 10.30 órai kezdettel kerül sor a iași-i Szűz Mária Királynő/székesegyházban.

 

 

Arad

 

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 1-jén, hétfőn, mindenszentek ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyarul, 12 órától román nyelvű szentmise. Ugyancsak november 1-jén mindenszentek ünnepén 16 órakor az Alsó- és Felsőtemetőben requiem szertartás lesz elhunyt hozzátartozóink emlékére.  November 2-án, kedden, halottak napján a szentmisék hétköznapi sorrendben lesznek megtartva.

November folyamán az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánljuk fel. Megérkeztek a naptárak, áruk 5 lej, megvásárolni a templom sekrestyéjében vagy a plébániairodában lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán

15 órakor szentmise Szederháton, utána megemlékezés az elhunyt szeretteinkről.

Hétfőn, november 1-jén mindenszentek ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 13.30 órakor szentmise Tornyán, utána megemlékezés az elhunyt szeretteinkről. 16 órakor a Felső- és Alsótemetőben, a megszokott helyen, a keresztnél, megemlékezés az elhunyt szeretteinkről, 18 órakor román nyelven szentmise. Kedden, november 2-án, halottak napján 7.30 órakor szentmise a családom halottaiért, 8 órakor szentmise a ségai elhunyt hívekért, 8.30 órakor szentmise a Szentatya szándékára. Csütörtökön 17 órakor szentségimádás magyar nyelven, 18 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben megkeresztelték Sajgó Hajnalka Mónikát, elhunyt Havrán Erzsébet (70).

 

Mosóczy-telep: október 31-én Szilvás-Kádastelepen 8.30 órakor szentmise. november 1-jén 10.30 órakor szentmise az arad-mosóczytelepi templomban, 12 órakor szertartás a helyi temetőben. November 7-én Szilvás-Kádastelepen 8.30 órakor requiem az elhunytak lelki üdvéért.

 

Mikelaka és Öthalom, temetői szertartás: október 31-én 16.15 órakor Újpanát. November 1-jén 15 órakor Öthalom, 16 órakor Arad-Mikelaka.

 

Újarad, temetői szertartások: október 31-én 12 órakor Réthát. November 1-jén 12 órakor Kisszentmiklós, 13 órakor Angyalkút, 16 órakor Újarad. November 2-án 11 órakor Zádorlak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Bartok János József (87), Juhász Rozália (78), Sipos István (89), Trinfa (szül. Bálint) Irénke (86) és Pieterzik József (65).

 

Nagyiratoson november 1-jén, mindenszentek ünnepén 10 órától szentmise, Nagyvarjason 11.30 órától, utána a halottakról való megemlékezés a temetőben. Nagyiratoson a halottakról való megemlékezés a temetőben 15 órától kezdődik. November 2-án, halottak napján Nagyiratoson 10 órától szentmise a halottakért. Kisvarjason november 7-én, vasárnap a 12.30 órakor kezdődő szentmise után lesz a halottakért való megemlékezés a temetőben.

 

A gyoroki plébániához tartozó temetők mindenszenteki programja: október 31-én 15 órakor a világosi temetőben szertartás. November 1-jén 14 órakor az újpálosi, 14.30 órakor az ópálosi, 16 órakor a gyoroki temetőben szertartás. November 2-án 12 órakor Galsán, alsó temető.

 

Kisjenő és Simonyifalva: október 30-án az otlakai temetőben 14 órakor, Simándon 16 órakor temetői szertartás. Október 31-én 15 órakor Székudvaron, 16 órakor Gyulavarsándon, 17 órakor Nagypélen temetői szertartás. November 1-jén Kisjenőn 9.30 órakor a templomban szentmise, 17 órakor temetői szertartás, Simonyifalván 11 órakor szentmise a templomban, 15 órakor temetői szertartás.

 

Lippa és Temesújfalu, temetői szertartások: október 31-én Temesfüvesen 11.30 órakor, Máslakon 12.30 órakor, Németremetén 13.30 órakor, Temeshidegkúton 16 órakor, 16.30 órakor Cseralján, 17 órakor Szépfalun. November 1-jén Saroltaváron 15.30 órakor, Temesillésden 16 órakor, Temesújfalun 17 órakor, Lippán 18 órakor. November 2-án 17 órakor a lippai templomban requiem a lippai és temesújfalui elhunytak lelki üdvéért.

 

Majláthfalva: október 30-án Merczyfalván 11 órakor a temetőben, Temeskenézen 13.30 órakor a temetőben szertartás, Temeshodonyban 12.30 órakor a templomban szentmise. Október 31-én Majláthfalván 15 órakor a temetőben szertartás. November 1-jén Monostoron 13 órakor a temetőben szertartás. November 2-án 8 órakor a majláthfalvi templomban requiem az elhunyt hívek lelki üdvéért.

 

Máriaradna: november 1-jén 11 órakor szentmise a templomban magyar, román és német nyelven, 15 órakor a városi temetőben szertartás, 16 órakor megemlékező szentmise a katolikus temetőben. November 2-án 16 órakor megemlékező szentmise a kegytemplomban.

 

Vingai és orczyfalvi plébánia: november 1-jén a vingai templomban 11 órakor szentmise bolgár magyar és román nyelven, 14 órakor a sírok megáldása, 16 órakor temetői szertartás. November 2-án 9 órakor a vingai templomban szentmise, 11 órakor Németságon, 12 órakor Féregyházon, 15 órakor Temeskalácsán, 16 órakor Orczyfalván temetői szertartás.

 

A belvárosi református egyházközségben 18 órától bűnbánati hetet tartanak, vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe alkalmából ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartanak a templomban. Majláton vasárnap 15 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartanak a reformáció emlékünnepére.

A gáji református egyházközségben szombaton 18 órától tartanak bűnbánati istentiszteletet, vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, valamint sor kerül a presbiterek ünnepélyes eskütételére is.

Az erdőhegy- kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak, melynek keretében sor kerül a presbiterek ünnepélyes fogadalomtételére. Vadászon, ugyanezen alkalomból vasárnap 13 órától tartanak megemlékező istentiszteletet úrvacsorával egybekötve, melynek keretében a presbiterek fogadalomtételére is sor kerül. November 1-jén Erdőhegyen 17 órától, Kisjenőben 16 órától tartanak megemlékező istentiszteletet a temetőben. Vadászon november 2-án 16 órától kerül sor a temetőbeli megemlékezésre. 

A borosjenői református egyházközségben pénteken és szombaton bűnbánati istentiszteletet tartanak 16 órai kezdettel, Pankotán 15 órakor. Vasárnap a reformáció emlékünnepe alkalmából Pankotán 9 órától, Borosjenőben 11 órától, Csermőn 15 órától tartanak ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást.

A feketegyarmati református egyházközségben október 31-én, vasárnap a reformáció emlékünnepe alkalmából 10.30-kor ünnepi istentiszteletet és úrvacsora osztást tartanak, Ágyán ugyanezen alkalomból 13 órától tartank megemlékező istentiszteletet és úrvacsoraosztást.

A nagyzerindi református egyházközségben 18 órától a héten bűnbánati istentiszteletet tartanak, Bélzerinden a bűnbánati alkalmak 17 órakor kezdődnek. Vasárnap a reformáció emlékünnepe alkalmából úrvacsorával egybekötött megemlékező istentiszteletet tartanak Nagyzerinden 10.30, Bélzerinden 13 órai kezdettel, melynek keretében sor kerül az új presbiterek eskütételére is.

Az aradi evangélikus lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifi óra, vasárnap 11-től úrvacsorás, reformáció ünnepi istentisztelet kezdődik.

Hétfőn 16 órától halottak napi istentisztelet a temetőben.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet a vasárnap délelőtti imaórán hálát ad reformátor elődeink szolgálatáért, ezt követően Bálint Pál lelkipásztor igehirdetése hangzik el. Az esti istentisztelet keretében férfi és női köri alkalomra kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 65 éves korában elhunyt Márton Tibort és a szintén 65 éves Csapó Ferencet.

 

A dévai református egyházközségben szombaton az új egyházi énekeskönyv kiadásának 25. évfordulója alkalmából 17 órától ünnepi istentisztelet lesz, melyen a gyülekezet bekapcsolódik az egyházkerületi évfordulós rendezvénybe. Vasárnap a délelőtti istentiszteleten úrvacsoraosztás lesz a reformáció ünnepe alkalmából.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szombaton keresztelik a Corodeţ család Mária nevű kislányát.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás a reformáció ünnepe alkalmából.

 

A hosdáti református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás a reformáció ünnepe alkalmából.

 

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. A dévai várban jövő szombaton, november 6-án tartanak zártkörű megemlékezést, zarándokok részvétele nélkül. A Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékcellájában tartandó istentiszteletet a Duna televízió közvetíti majd egy későbbi időpontban.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

Karánsebes: november 1-jén 10 órakor a plébániatemplomban szentmise, 13 órakor a N. Bălcescu temetőben szertartás. November 2-án 11 órakor a Zlagnei úti temetőben szentmise és szertartás. November 3-án 14 órakor a zsuppai temetőben szertartás.

 

Kiskrassó: november 1-jén 8 órakor szentmise és temetői szertartás Kengyeltón, 12 órakor szentmise a kiskrassói temetőkápolnában. November 2-án 8 órakor szentmise a kiskrassói temetőkápolnában.

 

Krassócsörgő: november 1-jén Dognácskán 10 órakor szentmise, 15 órakor temetői szertartás. November 2-án 8 órakor requiem a krassócsörgői templomban, 10 órakor szentmise a temetőkápolnában. 

 

Krassóvár: november 1-jén 9 órakor Krassóalmás, 11 órakor Nermed, 14 órakor Krassóvár. November 2-án 17 órakor Krassóvár.

 

Nándorhegy: november 1-jén 8.30 órakor szentmise a nándorhegyi templomban, 14 órakor temetői szertartás. November 2-án a nándorhegyi templomban 8 órakor, 8.30 órakor, 9 órakor szentmise, 12.30 órakor a ruszkabányai temetőben, 14 órakor a ruszkicai temetőben szertartás.

 

Oravicabánya: november 1-jén: 10 órakor Szászkabányán szentmise a templomban, ezt követően temetői szertartás, 16 órakor Oravicabányán szentmise a temetőben. November 2-án 8 órakor szentmise az oravicabányai templomban, 10 órakor Bársonyfalván megemlékezés.

 

Orsova és Eibenthal: november 1-jén az orsovai templomban 10 órakor szentmise, 11 órakor a temetőben szertartás. Eibenthalon 15 órakor temetői szertartás, 16 órakor szentmise a templomban. November 2-án Dunaorbágyon 10 órakor szentmise a templomban, 11 órakor temetői szertartás.

 

Resicabánya I.: november 1-jén 16 órakor szertartás a resicabányai Muncitoresc temetőben, 17.30 órakor szentmise a Havas Boldogasszony-templomban. November 2-án 11 órakor Szörényordason, 14 órakor Ferencfalván szentmise és temetői szertartás, 17.30 órakor szentmise a Havas Boldogasszony-templomban.

 

A szörénybuzási plébániához tartozó temetők mindenszenteki programja:

November 1-jén 14 órakor Szörénybuzáson temetői szertartás. November 2-án 14 órakor Alsólupkón, 16 órakor Berszászkán temetői szertartás.

 

Temesszlatina: október 31-én: 12.30 órakor az ószagyvai temetőben szertartás. November 2-án 12 órakor a temesszlatinai temetőben szertartás.

 

Újmoldova: november 1-jén Dunaszentilonán 10 órakor szentmise, majd temetői szertartás, Újmoldován 13 órakor szentmise, 14 órakor temetői szertartás. November 2-án Néraaranyoson 11 órakor szentmise, 12 órakor temetői szertartás.

 

 

 

 

Temes

 

Rekviem a Szent Katalin-templomban

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, kedden 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök a belvárosi Szent Katalin-templomban rekviemet celebrál egyházmegyénk elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és hívek lelki üdvéért. A liturgián részt vesznek a székeskáptalan tagjai.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban november 4-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért.

 

Esperesi gyűlések az egyházmegyében

- November 9-én, kedden a temesvár-gyárvárosi plébánia szervezésében a temesvári és a dettai esperesi kerület papjai 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelyet témája a járványhelyzet vs. erőszak.

- November 10-én, szerdán 10 órától a nándorhegyi és a zsombolyai plébánia szervez esperesi gyűlést.

 

A belvárosi római katolikus templomban november 1-jén, vasárnap 9 órakor szentmise magyar nyelven, 10 órakor szentmise német nyelven, 11 órakor szentmise román nyelven, 15 órakor a Lippai úti temetőben szertartás a Schlauch kápolnánál. November 2-án 14 órakor a Stuparilor úti temetőben szertartás, a Szent Katalin-templomban 8 órakor és 17 órakor rekviem.

 

Gyárvárosi római katolikus egyházközség: november 1-jén 13.45 órakor Győrödön, 14 órakor Magyarmedvesen, 15 órakor Újmosnicán és a Selyemgyár utcai temetőben, 16 órakor a Buziási úti temetőben szertartás. November 2-án, 14 órakor Vöröscsárdán és Kardostelepen, 14.30 órakor Krizsántelepen, 15.30 órakor Bukovácon, 16 órakor Nagyremetén temetői szertartás.

 

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, 14 órakor a gyüregi temetőben, 16 órakor a Rusu Șirianu úti temetőben megemlékezés. November 2-án a templomban 10 órakor magyar, 17 órakor román nyelven szentmise, Gyüregen 13 órakor szentmise.

 

A józsefvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, délután 4 órakor a Sági úti temető Feger kápolnájánál megemlékezés. November 2-án a plébániatemplomban 17 órakor szentmise az elhunytak lelki üdvéért.

 

A mehalai temetőben november 1-jén 16 órakor, a szentandrási temetőben 14 órakor szertartás. November 2-án 11 órakor, a szakálházi temetőben megemlékezés.

 

Keresztút Újpécsen

A szabadfalui római katolikus plébánia és az újpécsi görög katolikus plébánia közös szervezésében október 29-én, pénteken 15 órai kezdettel az újpécsi temetőben keresztúti ájtatosságot tartanak. Az imák román, magyar és német nyelven hangzanak el.

 

Online családos találkozó

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda online családos találkozót szervez október 30-án, szombaton, amelynek témája: Menjünk együtt. A program a következő: 17 órakor előadás (meghívott: Szilvágyi Zsolt püspöki helynök) és tanúságtételek, 18 órától kiscsoportos beszélgetés, 18.45 kiértékelő, 19 órakor záróima. A román és magyar nyelvű szinkrontolmácsolás biztosított. További információk: https://www.facebook.com/pastoratia.familiilor.timisoara.

 

Ifjúsági programok

- Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetes programtervezetének megfelelően november 5–7. között ministránskurzust tartanak a temesi főesperesség fiataljainak online kommunikációs felületen. November 9-én, kedden 20 órai kezdettel a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban Taizé imára kerül sor. November 13-án, szombaton csoportvezető-képzőt tartanak a Marienheim ifjúsági házban. November 18-án, csütörtökön 20 órakor ifjúsági szentségimádás lesz a temesvár-józsefvárosi templomban. November 20-án, szombaton Máriaradnán 10 órai kezdettel találkozó az Ifjúsági Világnap alkalmából. November 27-én, szombaton az első adventi gyertya meggyújtása az oravicabányai templomban. A programokat a járványhelyzettől függően fizikai jelenléttel vagy online felületen szervezik.

- A katolikus egyetemisták számára november 1-jén, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina, november 6-án, szombaton 20–21 óra között online találkozó, amelynek témája a szentek élete. November 8-án, hétfőn 20–21 óra között szentségimádást tartanak. November 9-én és 23-án 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. November 15-én hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum. November 22-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Az újkissodai római katolikus templomban november 1-jén 10.30 órakor szentmise, 12 órakor Besenyeitelepen, 14 órakor Újkissodán 15.30 órakor Ókissodán megemlékezés a temetőben és ima a síroknál. November 2-án az újkissodai római katolikus templomban 10.30 órakor requiem.

 

A szabadfalui egyházközség liturgiáinak rendje: november 1-jén 9.30 órakor a szabadfalui templomban szentmise, 15 órakor Szabadfalun megemlékezés a temetőben, 11.30 órakor Temesságon,13 órakor Parácon szentmise és megemlékezés a temetőben. November 2-án 8 órakor a szabadfalui templomban szentmise, 11 órakor Begaszentmihályon, 14 órakor Újpécsen, 15 órakor a gyülvészi temetőben megemlékezés.

 

Bolgár plébánia, temesvári Notre Dame zárdatemplom: november 1-jén 8 órakor szentmise 3 nyelven, 9 órakor és 18 órakor szentmise bolgár nyelven. November 2-án 7 órakor, 8 órakor és 18 órakor szentmise bolgár és román nyelven.

 

Temesvári piarista templom: november 2-án 15 órakor ima a piarista atyák sírjánál a Sever Bocu (volt Lippai) úti temetőben.

 

Bakóvár és Buziásfürdő:

Október 30-án temetői szertartások: Szinérszegen 12 órakor, Kepeten 14 órakor. Október 31-én temetői szertartások: Temesvukováron 12 órakor, Sebeden 13.30 órakor, Bakóváron 15.30 órakor. November 1-jén temetői szertartások: Temesfalván 12 órakor, Ötvösdön 14 órakor, Nitzkyfalván 15.30 órakor Buziásfürdőn 17 órakor. November 2-án Végváron 14 órakor temetői szertartás. Buziásfürdőn október 31-én, november 1-jén és 2-án 10 órakor szentmise a templomban.

 

Berestye és Temesmóra, temetői szertartások:

November 1-jén 14 órakor Omor, 15 órakor Denta, 16 órakor Berestye. November 2-án 10 órakor Dézsánfalva, 11 órakor Temesmóra, 12 órakor Alsósztamora.

 

Billéden november 1-jén 10 órakor szentmise Kisbecskereken a temetőkápolnában, majd szertartás, 11.30 órakor Újbesenyőn, 16 órakor Billéden szentmise majd temetői szertartás.

 

A csanádi plébánához tartozó temetők mindenszenteki programja: november 1-jén 12 órától Porgány, 13 órától Keglevichháza, 16 órától Csanád. November 2-án 13 órától Óbéb, 15 órától Pusztakeresztúr.

 

A csáki plébániához tartozó temetők programja: október 31-én 12 órakor Józsefszálláson a temetőben, 14 órakor Giládon a temetőben, 16 órakor Csákon a temetőben szentmise. November 1-jén 16 órakor Csákon a temetőkápolnában szentmise. November 2-án 12 órakor Fólyán a temetőben szentmise.

 

A dettai római katolikus egyházközségben a temetői szertartások programja a következő: november 1-jén Bánlak 14 óra, Gyér 14.30 óra, Vejte 16 óra, Detta 17 óra. November 2-án Dócz 14 óra, Tolvád 14,30 óra, Partos 15 óra, Karácsonyifalva 15.30 óra.

 

Gátaljai római katolikus egyházközség: október 31-én 14.30 órakor Nagyzsámban, 15.30 órakor Klopódián temetői szertartás. November 1-jén 9 órakor Szigetfalun temetői szertartás, 10 órakor Gátalján szentmise, 12 órakor Móricföldön, 15 órakor Gátalján, 16.30 órakor Temesbökényben megemlékezés a temetőben. November 2-án 8 órakor Gátalján szentmise az elhunytakért. 

 

Lovrin: november 1-jén 10.30 órakor szentmise a lovrini templomban, 14 órakor Bogároson, 14.30 órakor Csatádon, 15.15 órakor Garaboson, 17 órakor Lovrinban temetői szertartás. November 2-án 13 órakor Gottlobon, 13.30 órakor Vizesden, 14 órakor Pészakon temetői szertartás, 18 órakor a lovrini tempplomban requiem az elhunytakért.

 

A lugosi római katolikus templomban november 1-jén 11 órakor szentmise és temetői szertartás Vecseházán, 13 órakor Gizellafalván és Kisfalun, 16.30 órakor Lugoson temetői szertartás. November 2-án a temetői szertartások programja: 14.30 órakor Nagybodófalván és Bojtorjánoson, 15.30 órakor Szapáryfalván és Csukáson.

 

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban október 31-én 15 órakor Nagykomlóson, 15.30 órakor Teremin, 16 órakor Máriaföldén, 16.30 órakor Nyerőn megemlékezés a temetőben. November 1-jén 15 órakor Nagyőszön, 16 órakor Nagyszentmiklóson a német temetőben, 17 órakor a magyar temetőben megemlékezés.

 

Óbesenyő: november 1-jén az óbesenyői templomban 9 órakor és 11 órakor szentmise, 14 órakor a Kolesćite temetőben, 15 órakor a Kalvárijata temetőben, 16 órakor a Mugjilata temetőben szertartás. November 2-án 7 órakor requiem az elhunyt hívek lelki üdvéért.

 

Perjámos: okóber 31-én 10 órakor szentmise a perjámosi templomban, 11.30 órakor Varjason, 13.30 órakor Kisszentpéteren szentmise, majd temetői szertartás, 16 órakor Perjámoson (Altdorf), majd Perjámos-Haulikfalván temetői szertartás. November 1-jén 9 órakor Székeskúton, 9.30 órakor Temesnagyfalun, 10 órakor Nagyszentpéteren, 10.30 órakor Kétfélen temetői szertartás.

 

Temesrékas: november 1-én 9 órakor szentmise a temesrékási templomban, 10.30 órakor Újjózseffalván szentmise majd temetői szertartás, 12 órakor Nagytopolyon, 14 órakor Temesrékáson a központi temetőben, 14.45 órakor Temesrékáson az újfalusi temetőben szertartás. November 2-án 9 órakor szentmise a temesrékási templomban, 11 órakor Agán szentmise majd temetői szertartás, 13.30 órakor Tésfalun, 14.45 órakor Óbázoson temetői szertartás.

 

Újszentesen a temetői szertartások programja: november 1-jén 14 órakor Felsőbencsek, 15 óra Hidasliget, 16 óra Temesgyarmat, 17 óra Újszentes. November 2-án 16 óra Temesjenő, 17 óra Gyarmatszőlős.

 

Zsombolya: november 1-jén 10.30 órakor szentmise a plébániatemplomban, 12 órakor Csenén, 15 órakor a Zsombolyán, 17 órakor Kiskomlóson temetői szertartás. November 2-án 9 órakor szentmise a zsombolyai temetőkápolnánál, 10 órakor Kőcsén, 11 órakor Nagyjécsán, 12 órakor Gyertyámoson, temetői szertartás.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu