Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 04.59
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. november 04., 16.02 Csütörtök

„Imádságom jusson színed elé, Uram, hajlítsd füledet kérésemre!”

(Zsolt 87, 3.)

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 21-e –az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök vizitációjának a következő állomása a zimándújfalui egyházközség, amelyet november 7-én, vasárnap és 8-án, hétfőn keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban november 7-én, vasárnap 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Erős Miklós helyi plébános fogadja.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetes programtervezetének megfelelően, november 5–7. között ministránskurzust tartottak volna a temesi főesperesség fiataljainak. A járványügyi helyzet miatt a kurzust jövő tavaszra halasztották a szervezők. November 9-én, kedden 20 órai kezdettel a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban Taizé imára kerül sor. November 13-án, szombaton csoportvezetőképzőt tartanak a Marienheim ifjúsági házban. November 18-án, csütörtökön 20 órakor ifjúsági szentségimádás lesz a temesvár-józsefvárosi templomban. November 20-án, szombaton Máriaradnán 10 órai kezdettel találkozó az Ifjúsági Világnap alkalmából. November 27-én, szombaton az első adventi gyertya meggyújtása az oravicabányai templomban. A programokat a járványhelyzettől függően fizikai jelenléttel vagy online felületen szervezik.

A katolikus egyetemisták számára november 6-án, szombaton 20–21 óra között online találkozó, amelynek témája a szentek élete. November 8-án, hétfőn 20–21 óra között szentségimádást tartanak. November 9-én és 23-án 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. November 15-én hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum. November 22-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Szent Márton-napi ünnepi szentmise Pannonhalmán

A Pannonhalmi Bencés Főapátság védőszentjének napján, november 11-én, Tours-i Szent Márton ünnepén a templombúcsú alkalmából 10 órakor a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét.

 

Hálaadó világméretű szentségimádás

Ismét összegyűlünk az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szerte a világon hálát mondunk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért és új lendületet veszünk, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét – olvasható a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján a hír, amelynek megfelelően november 20-án, szombaton a NEK titkársága világméretű szentségimádást szervez. Az egyórás szentségimádáshoz szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. Aki szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Megjelent a katolikus naptár

Megjelent a Temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A 2022-es pasztorális év központi témája a Szentírás, mottója pedig: „Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” (Zsolt 119, 105.). Erre utal a falinaptár illusztrációja is: Szent Gellért apoteózisa – Szent Gellért kezében a Szentírással, a hithirdetés jelképével. (Olajfestmény, eredetileg Csanádon, ma a Temesvári Római Katolikus Püspökségen, ismeretlen festő, A.G.,1740/1781). A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

 

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Novemberben az esti szentmiséket elhunyt szeretteinkért ajánlják fel. Megérkeztek a naptárak, áruk 5 lej, megvásárolni a templom sekrestyéjében vagy a plébániai irodában lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán.

Az egyházközségben elhunyt Bodor Liliana-Magdolna (76).

 

Az újaradi plébániához tartozó kisszentmiklósi templomban november 6-án, szombaton 17 órakor előesti szentmise, november 7-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. November 1-jétől a hétköznapi szentmisék felváltva 8 és 16.30 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs istentisztelet.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától ugyanott magyar nyelvű szentmisét tartanak. Ha az iskolákban elkezdődik az oktatás, a helybeli parókián is folytatódik a hitoktatás a megszokott program szerint. Az egyházközségben elhunyt Csernatoni Elisabeta (83), Hanţ János (68) és Sabău Pavel (76).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Katona Sándor (81) és Beke András (66).

 

A gáji református egyházközségben szombaton 11 órakor keresztelik Domnici Milánt, vasárnap 10 órakor pedig istentiszteletet tartanak a templomban.

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órakor, Pankotán 9 órakor tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát, vasárnap 11 órától istentiszteletet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi találkozót tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben november első vasárnapján a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról, és úrvacsorához járul.

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben szombaton, szentmise előtt egy fél órával ünnepélyes Mária-litániát imádkoznak.

 

A dévai református egyházközségben a rendszeres gyülekezeti alkalmak a következők: csütörtökön 16 órától felnőtt bibliaóra, 17.30 órától kóruspróba, pénteken 16 órától vallásóra, 17 órától konfirmációs előkészítő, 18 órától ifjúsági bibliaóra.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap 12 órától lesz istentisztelet.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben november 5-én 17 órától a Szent Borbála-templomban tartják a Szent Imre-kápolna búcsúünnepét. Az elmúlt héten temették a 80 éves korában elhunyt Dodu Katalint.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 79 éves korában elhunyt Simionov Juliannát és a 72 éves Gombos Rozáliát.

 

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. A dévai várban jövő szombaton, november 6-án tartanak zártkörű megemlékezést, zarándokok részvétele nélkül. A Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékcellájában tartandó istentiszteletet a Duna televízió közvetíti majd egy későbbi időpontban.

 

 

Krassó-Szörény

 

Szent Márton-napi ünnepség Resicabányán

Noveber 11-én, csütörtökön a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban Pălie Veniamin helyi plébános 17 órakor liturgiát mutat be Tours-i Szent Márton emléknapja alkalmából.

 

 

Temes

 

Templombúcsú Nagyjécsán

A zsombolyai plébániához tartozó Nagyjécsa római katolikus templomát Borromei Szent Károly olasz bíboros érsek tiszteletére szentelték fel. A helyi közösség a templombúcsút idén november 4-én, csütörtökön ünnepelte, a szentmisét 11 órai kezdettel Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános celebrálta.

 

Szentségimádás novemberben a zsombolyai plébániatemplomban

Novemberben a zsombolyai plébániatemplomban mindennap 7 órai kezdettel szentségimádásra kerül sor. A szentmise ezt követően, 8 órakor kezdődik.

 

Esperesi gyűlések a Temesi Főesperességben

November 9-én, kedden a temesvár-gyárvárosi plébánia szervezésében a temesvári és a dettai esperesi kerület papjai 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelynek témája a járványhelyzet vs. erőszak.

November 10-én, szerdán 10 órától a nándorhegyi és a zsombolyai plébánia szervez esperesi gyűlést.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu