Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 05.14
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2021. november 11., 17.47 Csütörtök

„Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás; hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.”

 (Jer 29,11.12.14.)

 

(A közölt egyházi programokat a koronavírus elleni óvintézkedések szigorú betartásával szervezik meg.)

 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje, akinek névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet évente gyűjtést szervez rászoruló embertársaink megsegítésére. A segíteni akarók idén november 21-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a rászoruló gyermekek támogatására ajánlja fel. A Temesvári Római Katolikus Püspökség ezúton is őszintén, szívből mond köszönetet minden adományozónak és jótevőnek, aki támogatásával kifejezi a szegények, a szenvedők és a rászorulók iránti együttérzését és szeretetét.

 

Jubileumi szimpózium

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Daniel David, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora a díszelőadója a BBTE Római Katolikus Teológia Kara által Közelebb hozni a teológiát címmel szervezett nemzetközi jubileumi szimpóziumnak, amelyet november 12–13. között tartanak online. Kettős évfordulót ünnepel a teológia kar: az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli – olvasható a BBTE közleményében.

 

 

Hálaadó világméretű szentségimádás

Ismét összegyűlünk az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szerte a világon hálát mondunk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért és új lendületet veszünk, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét – olvasható a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján a hír, amelynek megfelelően november 20-án, szombaton a NEK titkársága világméretű szentségimádást szervez. Az egyórás szentségimádáshoz szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. Aki szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 21-e –az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra. A római katolikus egyházmegyékben ezen a napon tartják az ifjúság világnapját.

 

A gazdasági tanács ülése

November 22-én, hétfőn 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök a Temesvári Püspökség gazdasági tanácsának tagjaival találkozik internetes kommunikációs felület segítségével.

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, november 28-án kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év C év lesz, amelynek keretében Lukács evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a Temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára, amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi tartalmazza az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 16 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart. November 16-án, kedden 18.30 órakor az egyházmegyei családos és ifjúsági referensek, előadást tartanak a templomban román nyelven. November 19-én, pénteken, Árpádházi Szent Erzsébet napján, az ünnepi szentmise 17 órakor kezdődik.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, évközi 33. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Strifler Fabian-Andreast. Elhunyt Schwartz Károly (83) és Pătrașcu Ilona (94).

 

Az Arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar szentmisét tartanak. Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise. Az egyházközségben elhunyt Lőrincz Julianna (82).A parókián elkezdődött a hitoktatás a szokásos program szerint.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Béres Gábor (69) és Kuczka Erzsébet Rozália (87).

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órakor, Pankotán 9 órakor tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 12 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A gyülekezetben elhunyt Opra Ferenc (100).

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra kezdődik. Vasárnap az istentisztelet Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap mind a délelőtti, mind az esti istentiszteleten Szabó Sándor vendég-igehirdető szolgálatára kerül sor. Az alkalomra minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben folytatódnak a hittanórák. Vasárnap, november 14-én Szent Erzsébet-napi gyűjtés lesz. A Főegyázmegyei Caritas segélyszervezet idén, a rászoruló gyermekek és fiatalok megsegítésére fordítja az összegyűlt adományokat. Szintén vasárnap, a déli szentmise keretében szórványnapi ünnepséget tartanak.

 

A dévai református egyházközségben vasárnap, november 14-én az istentisztelet keretében megtartják az idei kiskonfirmációt, illetve megünneplik a Magyar Szórvány Napját. Az istentiszteletet követően felavatják a dévai református temetőben épült új kápolnát. E héten temették a 63 éves Jakab Ferencet és a 84 éves Csiszér Irént.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben is Erzsébet-napi gyűjtést szerveznek vasárnap. Az elmúlt héten temették a 77 éves korában elhunyt Szekeres Elvira Oliviát.

 

 

Krassó-Szörény

 

A hegyvidéki főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtására november 27-én, szombaton kerül sor az oravicabányai templomban. A járványügyi helyzet miatt a rendezvényt részben fizikai jelenléttel, részben online szervezik a következő program szerint: 11 órakor katekézis, ezt követően kiscsoportos beszélgetés, 12.30 órakor szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása. Főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. A programokon és a szentmisén fizikai jelenléttel csak a helyi fiatalok vesznek részt, a többiek internetes kommunikációs felületen kapcsolódnak be.

 

 

Temes

 

Adománygyűjtés a szegények világnapja alkalmából

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére 2017-ben tartották meg első alkalommal a szegények világnapját. Idén ez a nap november 14-re esik. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 14–21. között tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokat a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonába, a Pater Jordan hajléktalanszállóra, valamint a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiája idősotthonába juttatják el.

Ugyancsak a szegények világnapja alkalmából az erzsébetvárosi római katolikus plébánia, az egyházmegyei Caritas Szervezet és a temesvári Élelmiszerbank közös szervezésében november 14-én, vasárnap az erzsébetvárosi templomban bemutatott szentmisék keretében tartós élelmiszerek gyűjtésére kerül sor, amelyekkel a temesvári plébániákhoz tartozó rászoruló családokat szeretnék támogatni. A karitatív akció mottója: „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet” (vö. Sir 7. 32.). A gazdasági válság, amelyben élünk, még sürgetőbbé tette a sok millió rászoruló család megsegítését, így még inkább tudatában vagyunk az embertársaink iránti felelősségünknek – olvasható a temesvár-erzsébetvárosi plébánia közleményében.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: november 13., december 11., 2022. január 15., február 19. és március 19., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 00-40-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

Megemlékezés Steierdorfon

A német nemzeti gyásznap (Volkstrauertag) alkalmából november 14-én, vasárnap a steierdorfi Szentháromság-templomban a 11.30 órakor kezdődő szentmisét követően a közösség a világháborúk és az erőszak áldozataira emlékezik. A szentmisét Jäger Martin aninai plébános mutatja be. A megemlékezésen részt vesz Regina Lochner, Németország temesvári konzulja. Ugyancsak vasárnap 13 órai kezdettel az aninai plébániához tartozó Sigismund település temetőjében kerül sor megemlékezésre, amelyen ugyancsak részt vesz Regina Lochner, Németország temesvári konzulja.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően november 13-án, szombaton csoportvezető-képzőt tartottak volna a Marienheim ifjúsági házban, amelyre azonban a járványügyi helyzet miatt fizikai jelenléttel nem kerülhet sor. A magyar és román nyelvű kurzusba így 16–17.30 óra között online kommunikációs felületen kapcsolódhatnak be a fiatalok. A téma: Mit jelent jó csoportvezetőnek lenni.

November 18-án, csütörtökön 20 órakor ifjúsági szentségimádás lesz a temesvár-józsefvárosi templomban. November 20-án, szombaton Máriaradnán 10 órai kezdettel találkozó az ifjúsági világnap alkalmából. A programokat a járványhelyzettől függően fizikai jelenléttel vagy online felületen szervezik.

A katolikus egyetemisták számára november 15-én hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum, november 23-án 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak, november 22-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.  

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

- A gátaljai római katolikus egyházközség november 19-én, pénteken, Árpád-házi Szent Erzsébet napján ünnepli a templombúcsút. Máthé Lóránd helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond Bakó László püspöki titkár.

- A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 25-én, csütörtökön ünnepli. A szentmisét 17 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Dirschl Johann általános helynök. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Püspöki szentmise Csákon

November 26-án, pénteken tölti 80. életévét Kóbor György ny. plébános, a csáki Caritas szervezet igazgatója. Ez alkalomból november 28-án, advent első vasárnapján a csáki templomban 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu