Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 05.32
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. november 18., 14.48 Csütörtök

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké!” (Jel 5,12;1,6.)

 

 

Adománygyűjtés a Szegények Világnapja alkalmából

 

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére 2017-ben tartották meg első alkalommal a Szegények Világnapját. Idén ez a nap november 14-re esett. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 14–21. között tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt adományokat a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonába, a Pater Jordan hajléktalanszállóra, valamint a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiája idősotthonába juttatják el.

 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje, akinek névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet évente gyűjtést szervez rászoruló embertársaink megsegítésére. A segíteni akarók idén november 21-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a rászoruló gyermekek támogatására ajánlja fel.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség ezúton is őszintén, szívből mond köszönetet minden adományozónak és jótevőnek, aki támogatásával kifejezi a szegények, a szenvedők és a rászorulók iránti együttérzését és szeretetét.

 

 

Hálaadó világméretű szentségimádás

Ismét összegyűlünk az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szerte a világon hálát mondunk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért és új lendületet veszünk, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét – olvasható a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján a hír, amelynek megfelelően november 20-án, szombaton a NEK titkársága világméretű szentségimádást szervez. Az egyórás szentségimádáshoz szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. Aki szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Hitoktatók online szentségimádása

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának felhívásához csatlakozva a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hittantanárai, az iskolai hitoktatásban részt vevő papok, a teológiai líceumok/osztályok tanárai és a növendékek november 20-án, szombaton 19 órakor közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A kongresszust megelőzően februártól augusztusig minden hónap első csütörtökjén tartottak szentségimádást hasonló módon, akkor a hét alkalom mindegyikét más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hitoktatói és diákjai szervezték, most viszont mindegyik egyházmegye beszáll a szervezésbe. A Böcskei László nagyváradi megyéspüspök vezette, elsősorban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ajándékaiért mondott közös imába minden hitoktatónak, minden diáknak, sőt minden érdeklődőnek lehetősége lesz bekapcsolódni a hittan.ro honlapon és a honlap Facebook-oldalán elérhető közvetítés révén.

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 21-e –az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra. A római katolikus egyházmegyékben ezen a napon tartják az Ifjúság Világnapját.

 

A gazdasági tanács ülése

November 22-én, hétfőn 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök a temesvári Püspökség gazdasági tanácsának tagjaival találkozik internetes kommunikációs felület segítségével.

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, november 28-án kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére.

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

 

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap a perselyezés a Caritas céljára történik, a rászoruló gyermekek támogatására.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, Krisztus Király vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Szeretettel várjuk a kedves híveket, szombaton 16.30–17.30 óra között, hálaadó szentségimádásra a NEK kegyelmeiért, magyar és román nyelven.

Az egyházközségben elhunyt: Weber János-Gusztáv (93), Kondora Erzsébet Anna (60), Szász András (85), Göpfrich Rozália (84) és Verik Anna (60).

 

Az újaradi római katolikus templomban november 20-án, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra, előkészület a bérmálásra. November 21-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. 12 órakor istentisztelet Angyalkúton.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap a szentmisék Öthalomban 8, Mikelakán románul 9.30, magyarul 10.45 órakor kezdődnek. A parókián beindult a hitoktatás, ahova a szokásos program szerint várják a gyermekeket. Az egyházközségben elhunyt Papp Elisabeta (80).

 

A pécskai római katolikus plébánián minden csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak, ahová szeretettel várják az érdeklődőket. Az egyházközségben elhunyt Szomorú Dezső (42) és Túri István (89).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban szombaton keresztelik meg Csillám Dáriuszt. Az egyházközséghez tartozó Nagyvarjason elhunyt Farkas Zoé (80).

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órakor, Pankotán 9 órakor tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook- oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági óra, vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi ülés kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 10 órától Simonyifalván kerül sor az istentiszteletre.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt Szűcs Norbert igehirdetése hangzik el, majd délután közösségápoló alkalom keretében igei gondolatok megbeszélésére kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben folytatódnak a hittanórák. Szombaton este a NEK fő szervezői világméretű szentségimádás keretében hívnak hálára. A dévai Szent Antal plébánia közössége szombaton este a 6 órás szentmise után kapcsolódik be a szentségimádásba. E héten temették a 74 Lázár (szül. Sebestyén) Ghizellát és a 84 éves Körmös (szül. Rist) Mária Teréziát.

 

A szászvárosi római katolikus egyházközségben november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén délután 5 órakor tartják a templombúcsút.

 

A dévai református egyházközségben folytatódnak a gyülekezeti alkalmak, bibliaórák, vallásórák, konfirmációi felkészítők. Csütörtökönként 17.30 órától kóruspróbát tartanak.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették Szathmáry Margitot, a gyülekezet 86 éves korában elhunyt nyugalmazott kántorát, valamint a 85 éves Győrfi Sándort.

 

A szászvárosi református egyházközségben pénteken 12 órakor temetik a városi kápolnából a 86 éves korában elhunyt Fülöp Bélát. Vasárnap déli 12 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

A hegyvidéki főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtására november 27-én, szombaton kerül sor az oravicabányai templomban. A járványügyi helyzet miatt a rendezvényt részben fizikai jelenléttel, részben online szervezik a következő program szerint: 11 órakor katekézis, ezt követően kiscsoportos beszélgetés, 12.30 órakor szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása. Főcelebráns: Pál József Csaba megyéspüspök. A programokon és a szentmisén fizikai jelenléttel csak a helyi fiatalok vesznek részt, a többiek internetes kommunikációs felületen kapcsolódnak be.

 

 

Temes

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: december 11., 2022. január 15., február 19. és március 19., naponta 10 - 16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A gátaljai római katolikus egyházközség november 19-én, pénteken, Árpád-házi Szent Erzsébet napján ünnepli a templombúcsút. Máthé Lóránd helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét celebrálja, és szentbeszédet mond Bakó László püspöki titkár.

 

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 25-én, csütörtökön ünnepli. A szentmisét 17 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Dirschl Johann általános helynök. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

A katolikus egyetemisták számára november 23-án 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak, november 22-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Emléktábla a Szovjetunióba deportáltak tiszteletére Szentandráson

A szentandrási községháza emléktáblát helyezett el a községből, illetve a hozzá tartozó falvakból: Szentandrás, Merczyfalva és Temeskovácsi németek emlékére, akiket 1945-ben a kommunista hatóságok deportáltak kényszermunkára a Szovjetunióba, és idén november 25-én, csütörtökön mutatják be 14.30 órakor egy ünnepi megemlékezés keretében. Ebben az értelemben a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye nevében dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros volt meghívva a megemlékezésre.

 

Püspöki szentmise Csákon

November 26-án, pénteken tölti 80. életévét Kóbor György ny. plébános, a csáki Caritas Szervezet igazgatója. Ez alkalomból november 28-án, advent első vasárnapján a csáki templomban 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu