Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 05.45
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2021. november 25., 15.31 Csütörtök

„Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.” (Zsolt 24,1–3.)

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően a hegyvidéki főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtására november 27-én, szombaton kerül sor az oravicabányai templomban. A járványügyi helyzet miatt a rendezvényt részben fizikai jelenléttel, részben online szervezik a következő program szerint: 11 órakor katekézis, ezt követően kiscsoportos beszélgetés, 12.30 órakor szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása. Főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. A programokon és a szentmisén fizikai jelenléttel csak a helyi fiatalok vesznek részt, a többiek internetes kommunikációs felületen kapcsolódnak be.

- Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő:

- december 1-jén, szerdán 6 órakor a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban;

- december 15-én, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban.

- A Marosi Főesperesség fiataljai december 4-én, szombaton az arad-ségai templomban a második adventi gyertyát gyújtják meg. A program a következő:

12 órakor szentmise adventi gyertyagyújtással, főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. A liturgiát az Egyházmegyei Ifjúsági Központ Facebook oldalán közvetítik; 13:30 órakor a Főpásztor találkozik a fiatalokkal; 14 órakor ebéd a plébánia udvarán.

- December 14-én, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor.

- A katolikus egyetemisták számára december 6-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. December 11-én, szombaton 10–17 óra között lelkinapot tartanak. December 13-án, hétfőn 20–21 óra között szentségimádás, december 14-én, kedden 18–18.30 óra között szentmise. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, november 28-án kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év C év lesz, amelynek keretében Lukács evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

Ünnepi miserend

December 8-án, kedden, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén az egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

 

Megjelent a 2022. évi katolikus naptár

Megjelent a temesvári Püspökség 2022. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej (külföldi megrendelések esetén 1 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Kapható továbbá a 2022. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 27-én, szombaton 17 órakor adventi gyertyagyújtás tartanak. Advent idején naponta 6.30 órától Roráté, hajnali szentmisét tartanak a Szűzanya tiszteletére.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, advent I. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Megkezdődtek a hittanórák, szeretettel várják a gyerekeket és fiatalokat: csütörtökön 15–16 magyar elsőáldozók, 16–17 magyar bérmálkozók, 17–18 magyar ifjúsági csoport. Pénteken 17–18 román ifjúsági csoport, szombaton 9–9.45 román elsőáldozók, 10–11 román bérmálkozók.

November 26-án, ma 17 órakor, adventi koszorúkészítés a gyerekekkel, fiatalokkal és családokkal, a plébánia hittantermében. December 2-án, csütörtökön 17 órakor szentségimádás magyar nyelven, 18 órakor szentségimádás román nyelven. December 4-én, szombaton 12 órától a Marosi Főesperesség fiataljai számára, adventi gyertyagyújtást szerveznek. Az egyházközségben megkeresztelték Scherer Amedea-Rouát. Elhunyt: Faragó István (88), Rúzsa Sándor (55) és Jager Katalin-Ani (64).

 

Az arad-gáji római katolikus parókián több fajta katolikus falinaptár kapható. Az egyházközségben elhunyt Leib József Edmund (54), Viczkus Erzsébet (76) és Mihályi János (91).

 

A gyoroki római katolikus egyházközségben elhunyt Lovász Mária (80).

 

A gáji református egyházközségben özvegy Pivoda Máriát köszöntötték 100. születésnapja alkalmából virággal és énekkel. Isten éltesse sokáig! November 27-én, szombaton 17 órakor bűnbánati istentiszteletet tartanak, vasárnap advent első vasárnapja alkalmából 10 órától ünnepi istentisztet tartanak úrvacsoraosztással egybekötve.

 

A zerindi református egyházközségben adventre készülve november 26-án, pénteken és 27-én, szombaton bűnbánati istentiszteleteket tartanak Bélzerinden 17 órától, Nagyzerinden 18 órától. November 28-án, advent első vasárnapján úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak Nagyzerinden 10.30-tól, Bélzerinden 13 órától.

 

A borosjenői református egyházközségben november 26-án, pénteken és november 27-én, szombaton bűnbánati istentiszteletet tartanak Pankotán 15 órától, Borosjenőben 16 órától. November 28-án, advent első vasárnapján úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak Pankotán 9 órától, Borosjenőben 11 órától és Csermőn 15 órától.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra, szombaton 11 órától karácsonyi próba, vasárnap 11 órától úrvacsorás advent I. vasárnapi istentisztelet szerepel a programban.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggel hálát ad Jézus visszajövetelének bizonyosságáért, majd Bálint Pál lelkipásztor adventi igehirdetése hangzik el.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 66 éves Székely (szül. György) Margitot és a 89 éves Sebestyén Máriát. Szombaton délelőtt 10 órától a Szent Antal Közösségi Házban adventi koszorúkészítés lesz. A plébánia a fenyőágakat és a kötéshez szükséges dolgokat biztosítja. Szintén szombaton, az este 6 órás szentmise kezdetén megáldják a hívek készítette adventi koszorúkat, és meggyújtják az első adventi gyertyát. A plébánia idén is betlehem-készítő pályázatot hirdet „Csendes csodák” jelmondattal. A kézműves alkotásokat december 15-ig lehet leadni, személyesen a plébánián. A kerek évfordulós házaspárokat idén is felköszöntik Szent Család vasárnapján. Kérik az érintettek jelentkezzenek a plébánián.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 67 éves Obveger Líviát, a 83 éves Guţă Anát és a 72 éves Trifan Julianát. Jövő vasárnap tartják a templom búcsúünnepét. Roráté szentmiséket december 1-jén,11-én,15-én,18-én és 22-én tartanak reggel 7 órától.

 

A dévai református egyházközségben folytatódnak a gyülekezeti alkalmak, bibliaórák, vallásórák, konfirmációi felkészítők. Csütörtökönként 17.30 órától kóruspróbát tartanak. E héten pénteken és szombaton folytatódik a bűnbánati hét. Az istentiszteletek délután 17 órától kezdődnek. Vasárnap úrvacsoraosztás lesz advent alkalmából.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 67 éves Fazekas Istvánt. Az e heti bűnbánati alkalmak délután 16 órától kezdődnek. A vasárnapi istentiszteletet követően úrvacsoraosztásra kerül sor, advent alkalmából.

 

A hosdáti református egyházközségben vasárnap délben 12.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 13 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

 

Krassó-Szörény

 

Templombúcsúk

- A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére felszentelt karánsebesi templomban december 8-án, szerdán a 11 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. Matieș Marin helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Simon Mihai herkulesfürdői plébános, szentbeszédet mond Wonerth László lugosi in solidum plébános. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező. Advent idején a karánsebesi templomban december 16-ig minden nap 7 órakor a helyi plébános roráté szentmisét celebrál.

- A boksánbányai római katolikus templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. A templombúcsút december 8-án, szerdán ünnepli a közösség. Irimiciuc Alin helyi plébános meghívására a szentmisét 17 órakor P. Barazsuly István SDS, temesvár-erzsébetvárosi plébános mutatja be. A szentmise zenei szolgálatát a temesvári Tudományegyetem Zenefakultásának mesterfokozatos hallgatói látják el dr. Marius Maniov egyetemi tanár vezetésével. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

 

Temes

 

Szentekkel az adventben

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban péntekenként 17.00 órai kezdettel a szentmise keretében tematikus szentbeszéd magyar nyelven a következő program szerint: november 26.           Xavéri Szent Ferenc, december 3. Szent András apostol, december 10. Szent Miklós, december 17. Szent Charles de Foucauld.

Ezeken a napokon 16.30 órától gyónási alkalom.

 

Adventi gyertyagyújtás a Millenniumi templomban

A temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való hiteles felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi koszorú négy gyertyáját november 27-én, valamint december 4-én, 11-én és 18-án (szombati napokon) a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében. Gyónási lehetőség minden kedden, pénteken és vasárnap a szentmisék alatt. Az advent heteiben minden pénteken 6 órától roráté szentmisét mutatnak be.

 

Püspöki szentmise Csákon

November 26-án, pénteken tölti 80. életévét Kóbor György ny. plébános, a csáki Caritas szervezet igazgatója. Ez alkalomból november 28-án, advent első vasárnapján a csáki templomban 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 2-án, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért.

 

Karitatív akció Szent Miklós ünnepe alkalmából

Myra jólelkű püspökére, a IV. században élt Szent Miklósra a mai napig szeretettel emlékezünk. Az ő alakját idézi a fehér szakállú, piros ruhás Mikulás, aki évről évre bekopogtat hozzánk, apró ajándékot, édességet csempész a jó gyerekek fényesre tisztított csizmácskáiba, vagy éppenséggel virgáccsal dorgálja a rosszakat. Többéves hagyomány, hogy a puttonyos Mikulás az Egyházmegyei Ifjúsági Központba is ellátogat, ahol hátrányos helyzetű gyermeknek szerez örömet ajándékaival. Mivel idén a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé nagyobb rendezvények szervezését, a Mikulás több temesvári ifjúsági csoport tagjait kérte fel, hogy segítsenek neki az ajándékcsomagok összeállításában és szállításában. A lelkes fiatalok örömmel vállalták a feladatot, és az általuk elkészített csomagokkal idén az oravicabányai Casa Mama Virginia otthonban lakó gyermekeket lepik meg. A gyermeküket családi támogatás nélkül nevelő vagy családon belüli erőszakot elszenvedő anyáknak otthont adó központ működését Ovidiu Cosmuța oravicabányai görög katolikus parókus koordinálja az antidai Szent Johanna alapította Szeretet nővérei kongregáció tagjaival közösen. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ gyermekek számára szervezett Mikulás-napi ünnepi programját december 6-án, hétfőn este 18–19 óra között tartják online kommunikációs felületen.

 

Esperesi gyűlések az egyházmegyében

- December 9-én, csütörtökön a lugosi plébánia szervezésében a krassói és a szörényi esperesi kerület papjai 11 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelyet témája a szinodális folyamat.

- December 15-én, szerdán 11 órától a temesvár-újkissodai plébánián kerül sor esperesi gyűlésre.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: december 11., 2022. január 15., február 19. és március 19., naponta 10 - 16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

 

                                                                                                   

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu