Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 10.42

Egyházaink hírei

2022. január 13., 15.41 Csütörtök

„Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!” (Zsolt 65, 4.)

 

Ökumenikus imanyolcad a Temesvári Egyházmegyében

A január 18–25. között kerül sor a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcadra, amelynek mottója: „Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (vö. Mt 2, 2.)

Az idei ökumenikus imanyolcad anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. „A közel-keleti keresztények annak tudatában teszik közzé az imaheti forrásanyagot, hogy világszerte sokan osztoznak fájdalmaikban, nehézségeikben, és vágyódnak arra a világosságra, amely a Megváltóhoz

vezet, aki le tudja győzni a sötétséget. A COVID–19 világjárvány, a következtében fellépő gazdasági válság, a politikai, gazdasági és társadalmi   intézmények kudarca abban, hogy megvédjék a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat, még inkább rámutat, milyen nagy szüksége van a

világnak arra, hogy fény világítsa be a sötétséget. A napkeleten, a Közel-Keleten kétezer éve felragyogó csillag ma is a jászolhoz hív, oda, ahol Krisztus született. Odavonz bennünket, oda, ahol Isten Lelke él és hat, keresztségünk valóságához és szívünk átformálódásához” – olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa megjelentette imafüzetben (https://www.meot.hu).

A temesvári egyházmegyében a következő ökumenikus találkozókra kerül sor:

január 20-án, csütörtökön 17 órakor a nándorhegyi görög katolikus templomban ökumenikus imát tartanak, amelynek szónoka Pál József Csaba megyéspüspök.  Az imán részt vesz Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök és Călin Ioan Bot görög katolikus segédpüspök.

 

A Szentírás vasárnapja

Szentatyánk, Ferenc pápa az Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű, motu proprio formájában írt apostoli levelével elrendelte az Isten Igéje vasárnapját, amelyet az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyezett. Mint azt a Szentatya megfogalmazta, az új ünnep szándékosan került erre a vasárnapra, mivel a január második felében megtartott ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor a többi keresztény felekezet tagjaival együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért. A Szentírás Vasárnapján egyházmegyénk több templomában tartanak elmélkedést Isten Igéjéről.

 

Megbeszélés az ifjúsági pasztoráció munkatársaival

Pál József Csaba megyéspüspök január 26-án, szerdán 12–14 óra között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében az ifjúsági pasztorációban résztvevő munkatársakkal, valamint a fiatalokkal találkozik. A megbeszélés témáját időszerű kérdések képezik.

 

Találkozók a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza keretében a Püspökség alkalmazottjainak

A szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának keretében januárban, februárban és márciusban a Temesvári Püspökség alkalmazottjai csoportos találkozókon és megbeszéléseken vesznek részt. Az első ilyen találkozóra január 17-én, hétfőn 8.30 órai kezdettel kerül sor a Püspökség székhelyén.

 

Unitárius püspökszentelés Kolozsváron  

Január 29-én, szombaton 15 órától a kolozsvári, belvárosi unitárius templomban kerül sor Kovács István tavaly megválasztott püspök, az unitárus egyház 32. főpásztora püspökké szentelésére. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben a házszentelés idén igénylés alapján történik, a járványhelyzetre tekintettel. Aki házszentelést szeretne, az a plébániai irodában, a sekrestyében vagy a következő telefonszámon jelentkezzen: 0728-338-429.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise az egyházközséghez tartozó Tornyán.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar nyelvű, 15 órától Újpanáton kezdődik a szentmise. Jövő héttől a parókián folytatódik a hitoktatás a megszokott program szerint. Az egyházközségben elhunyt Horváth Magdolna (83).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben befejezték a házak megszentelését. Elhunyt Nagy Mihály (93).

 

A gáji református egyházközségben január 16-án, vasárnap 10 órától a régi imaházban tartanak istentiszteletet.

 

A borosjenői református egyházközségben január 16-án, vasárnap 12 órától, Ágyán 10 órától és Pankotán 14 órától tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától vallásórát, vasárnap 10 órától istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap igei üzenet hangzik el Jézus bűnbocsátó hatalmáról, valamint egy bepillantás Isten választott népének életébe. Az igét Bálint Pál lelkipásztor hirdeti.

 

 

Hunyad

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet. Az idei ökumenikus imahetet egy napba sűrítik. Helyszínként a görög katolikus templom szolgál. A pontos időpont még nem dőlt el.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 89 éves korában elhunyt Márton (szül. Daradics) Ghizellát. Január 22-én, szombaton az esti szentmise után irodalmi esttel emlékeznek meg a magyar kultúra napjáról.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 73 éves  Izsó Károlyt.

 

A dévai református egyházközségben e héten is folytatódnak a megszokott gyülekezeti alkalmak. Jövő héttől csütörtökön 17.30 órától újraindulnak a kóruspróbák. Az ökumenikus imahét január utolsó hetében kezdődik.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 80 éves Oltyán Lajost, és a 71 éves Szedlacsek Ludovic Pétert.

 

 

Krassó-Szörény

 

Január 21-én, pénteken 17 órakor a boksánbányai ortodox templomban, január 22-én, szombaton 17 órakor a resicabányai Szentháromság római katolikus templomban, január 23-án, vasárnap a temesvári Dacia téri román ortodox templomban kerül sor 17 órai kezdettel ökumenikus imára, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök.

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően január 20-án, csütörtökön 20 órakor ifjúsági szentségimádás lesz a temesvár-józsefvárosi templomban.

 A katolikus egyetemisták számára január 15-én, szombaton 20–21 óra között online találkozó, amelynek témája Boldog Enrichetta Alfieri élete. Január 17-én, hétfőn 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Január 24-én, hétfőn 20–21.30 óra között filmvetítés és fórum. Január 25-én, kedden 18–18.30 óra között szentmise az egyetemistáknak. Január 31-én, hétfőn 20–21.30 óra között szórakoztató est (játék, előadás, karaoke). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: január 15., február 19. és március 19., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A

kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a

bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369-es számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban lehet.

 

Fiatalok ökumenikus találkozója

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban január 19-én, szerdán este 7 órai kezdettel ifjúsági ökumenikus találkozóra kerül sor.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis, olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. A január 28-án, pénteken 18 órakor   kezdődő előadás mintegy összefoglalja az eddigi témákat és összegzi a tapasztalatokat. Előadó: Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök.

 

  

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu