Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 08., 08.54

Egyházaink hírei

2008. március 29., 14.00 Szombat
“Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok.”

(1 Péter 1, 3-4)

Arad
Hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az arad-ségai katolikus templomban 8.30 órától magyar, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmiséket celebrálnak. Ugyanaznap Tornyán 10 órakor kezdődik a szentmise. Az arad-ségai templomban megkeresztelték Csipai Dávidot és Costea Alexandrut.
Az egyházközségben elhunyt Lénárdt Géza (66).

Április 5-én, jövő szombaton a Marosi Főesperesség zarándoklatot szervez a temesvári Szent György Székesegyházhoz. Felkérik mindazokat, akik a zarándoklaton részt kívánnak venni, részvételi szándékukat jelezzék a plébániájukon.

Kisjenőről a Kecskemét közelében lévő ladánybenei katolikus egyházközség, illetve a helybeli önkormányzat meghívására ma reggel 18 tagú küldöttség utazik Ladánybenére. Az egyháztanács és az ifjúsági csoport tagjai Kecskemét nevezetességeivel ismerkednek, délután Ladánybenén megtekintik a tiszteletükre betanult előadást, amely után közös bálon vesznek részt.

Egyházmegyei közgyűlés Nagyzerinden
Ma 10.30 órától a nagyzerindi református templomban kezdődő istentiszteleten Seres Géza esperes hirdet igét, utána a gyülekezeti teremben veszi kezdetét az Aradi Református Egyházmegye közgyűlése, amelyen a gyülekezetek lelkipásztorai, gondnokai és presbitériumi küldöttei, közel 70-en esperesi, főjegyzői, pénzügyi, illetve további beszámolókat hallgatnak meg az elmúlt időszak tevékenységéről. Ugyanakkor megvitatják a további teendőket is.

Az arad-belvárosi református lelkészi hivatalfelhívja a hívek figyelmét: a vasárnap hajnaltól életbe lépő nyári időszámítás szerint a délutáni istentiszteletek 18 órakor kezdődnek vasárnap, hétköznap egyaránt.
Elhunyt Scroban János (73).

Javítják a borossebesi református templomot
Elkezdődtek a borossebesi református templom külső és belső felújítási munkálatai, melynek során a tetőn helyettesítik a törött cserepeket, ahol szükséges, a falakról leverik a málladozó vakolatot, majd újravakolják és lefestik az egész épületet. Belül is kijavítják a falak hibáit, majd újrameszelik az egészet.
A munkálatokat egy környékbeli kisvállalat végzi, amely alacsonyabb díjszabásokat alkalmaz, így a presbitérium reményei szerint elég lesz a nagyjavításra a kormánytól kiutalt 50 ezer lej, illetve a gyűjtésből származó kevés pénzük. A kormánytámogatást az RMDSZ, valamint a püspökség közbenjárására sikerült megszerezni.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templombanma 19 órai kezdettel orgona-hegedűkoncertet tartanak. Közreműködik Garai Zsolt orgonán és Kiss Annabell Kinga hegedűn. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Ugyanott, vasárnap 10 órai kezdettel magyar nyelvű istentisztelet. Szerdán, április 2-án az imateremben 17 órától bibliaóra, 18 órától Török Zsolt vetítéssel egybekötött előadása a tavalyi, dél-amerikai Aconcagua- hegycsúcs megmászásáról.

Az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezet ad otthontszombaton és vasárnap a határ menti (magyarországi és erdélyi) baptista lelkipásztorok találkozójának. Fő téma a korszerű evangelizálás gondolatköre. Vasárnap a gyülekezetben vendéglelkész hirdeti Isten igéjét.
A pécskai magyar baptista gyülekezetben szombaton és vasárnap vendéglelkészek szolgálnak az istentiszteleteken.

Fehér
A torockószentgyörgyi unitárius egyházközségben szombaton délután 17 órától esküszik örök hűséget egymásnak Bartha Jenő és Erika.

A magyarlapádi református egyházközségben vasárnap délelőtt keresztelik Balázs János és Ildikó Róbert János nevű kisfiát.

A nagyenyedi katolikus egyházközségbenmárcius 30-án ünneplik  a fehérvasárnapot, jövő héten április 2-án 41 éves osztálytársi találkozót szerveznek az 1967-ben a gyulafehérvári teológián végzett papok. Jubileumi mise délután 6 órától.

A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Kelemen Tibor (64).

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik Tóth  Marius és Dana Victor Darius nevű kisfiát.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor  lesz istentisztelet, a kudzsiri leányegyházban pedig délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A dévai római katolikus egyházközségből 55 személy utazik ma Csíksomlyóra Jenő és Károly ferences testvérek pappá szentelésére.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben tartja vasárnap délelőtt 11 órától primíciás miséjét a hétvégén felszentelt Jenő testvér.

A vajdahunyadi református egyházközségben az elmúlt héten temették a 76 éves korában elhunyt Püsök Sámuelt és a 80 éves korában elhunyt Ormos Zsuzsát.

Temes
Zarándoklat a székesegyházhoz
A temesvári dómot 1803. április 24-én Szent György vértanú tiszteletére Kőszeghy László püspök szentelte fel. A konszekrálás idei évfordulójára készülve nm. és ft. Roos Márton megyés püspök ma, szombaton 11 órai kezdettel celebrál ünnepi szentmisét a székesegyházban, amelyre a temesi főesperesség lelkipásztorai és hívei zarándokolnak a templomhoz. 

Szentségimádás Temesváron
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében április 3-án, csütörtökön 19 órakor a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban tartanak szentségimádást a fiataloknak.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Toma Andreas Rafaelt, Polk Teodora Timeát.
Az egyházközségben elhalálozott Zeller Mihai Francisc Anton (84), Baros Julianna Mária (81).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Mathia Iulia Adelát.
Az egyházközségben elhalálozott Szász Mihály (62).

Temesvár
A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Zupo Lidiát.
Az egyházközségben elhalálozott Virág Ferenc (53), Szabó Mária (84).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Petrovics Julianna (84), Raicovici Hilda (93), Szegi Ilona (84).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Kovács Sándor (66).

Az Új Ezredév református templomban megkeresztelték Makkai Zsuzsanna Esztert.

Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Madarász Anna (96).

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu