Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 08., 00.31
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2009. október 31., 07.00 Szombat
Arad


Vasárnap 16 órától az Alsótemetőben megemlékező szertartás lesz elhunyt szeretteinkért az arad-belvárosi minorita atyák közreműködésével. Mindenszentek nyolcadában mindennap teljes búcsút nyerhetünk elhunyt szeretteink részére, ha naponta meglátogatjuk a temetőt, imádkozunk halottainkért, szent gyónást, szentáldozást ajánlunk fel értük, imádkozunk az Anyaszentegyház szándékára egy Miatyánk, egy Üdvözlégy és egy Hiszekegy kezdetű imádságot. Az arad-belvárosi katolikus templomban november 3-án, kedden 19 órai kezdettel a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum kórusa ad koncertet mindenszentek tiszteletére. November 6-án, a hónap első péntekén a minorita atyák meglátogatják az egyházközség betegeit. Minden szombaton 10 órai kezdettel hittanórát tartanak a belvárosi hittanteremben az egyházközség mindazon gyermekei számára, akik I. szentáldozásra készülnek.

Az arad-ségai katolikus egyházközséghez tartozó Tornyán mindenszentek napján, vasárnap 14 órától a helybeli temetőben, 16 órától az aradi Felsőtemetőben kezdődik megemlékező szertartás elhunyt szeretteinkért. Utána igény szerint, sírszentelés. Az egyházközséghez tartozó Szederháton vasárnap 14.30 órától szentmise a templomban. Hétfőn, halottak napján az arad-ségai templomban 7.30, 8, illetve 8.30 órakor kezdődnek magyar nyelvű szentmisék a halottakért. Ugyanaznap 9 órától a tornyai temető kápolnájában kezdődik hasonló szertartás. Az arad-ségai templomban Dobos Attila házasságot kötött Tirla Magdalenával. Megkeresztelték Marossy Csongor Tamást, Dobos Maya Viktóriát és Lucăţel Larissa Denisát.Elhunyt Curea Octavian (80) és Czank Etel (74).

Vasárnap, mindenszentek napján 15 órától megemlékező szertartás kezdődik az arad-buzsáki, valamint az arad-gáji temetőben. Utóbbi helyen a sírszentelések alkalmával megszentelik az elesett honvédek síremlékét is.

Ugyanaznap az arad-gáji egyházközséghez tartozó Szentpálon, illetve Sofronyán is a szentmisék után a temetőben tartanak megemlékező szertartásokat.

Vasárnap 15 órai kezdettel megemlékező szertartás kezdődik az elhunytakért a Mosóczy-telepi temetőben.

Mindenszentek napján, vasárnap 16 órától a mikelakai temetőben megemlékező szertartás kezdődik az elhunytakért. Halottak napján a helybeli templomban 16 órától román, 17 órától magyar nyelvű szentmisét celebrálnak az elhunyt hívekért. A templomban megkeresztelték Haica Dávidot és Emmát. Elhunyt Lanert Ilona (80) és Pavicsits Imre (64).

Mindenszentek napján 15 órától a kürtösi, 16 órától a kisiratosi temetőben kezdődik megemlékező szertartás az elhunytakért. November 2-án, hétfőn 16 órától a mácsai, 15 órától a szentmártoni temetőkben kezdődik hasonló szertartás. 

A zimándújfalui katolikus egyházközséghez tartozó településeken vasárnap, mindenszentek napján 9 órától Szentleányfalván, 10.15 órától Zimándközön, 11.30 órától Zimándújfalun a templomban szentmisét celebrálnak. Ugyanaznap 13.45 órától a szentleányfalvi, 14.15 órától a fakerti, 15 órától a zimándközi, 16 órától a zimándújfalui temetőben kezdődik megemlékező szertartás az elhunyt hívekért. Hétfőn, halottak napján 8.30 órától a zimándújfalui, 10.15 órától a zimándközi templomban celebrálnak szentmiséket a településeken elhunyt hívekért. Az egyházközség Németországból 17 templomi padot kapott, amelyek a 3 település ravatalozó kápolnáit fogják szolgálni. A zimándújfalui, valamint a zimándközi hívek egész évben gondoskodnak a temetők tisztán tartásáról, ezért pénzzel járulnak hozzá az elhagyott sírokat ápoló Körömi Károly és Kozma Matild, illetve Zimándközön a honvédsírokat is rendben tartó Ghiurţu János önkéntes munkájához.

A németszentpéteri katolikus egyházközségben elhunyt Pacsa János (83).

Az arad-belvárosi református templomban ma, a reformáció emlékünnepén az istentiszteletek 10 és 17 órakor kezdődnek. A délelőtti után a lelkipásztor, a presbiterek és hívek a temetőbe mennek, ahol az ott nyugvó lelkészek és elöljárók emlékének adóznak. Vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, amelyet az újan megválasztott presbiterek ünnepélyes fogadalomtétele követ. Ugyanaznap 17 órától istentisztelet. A kettő között, 15 órától a majláthfalvi szórványgyülekezetben kezdődik úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

Az arad-gáji református templomban ma 10, illetve 17 órától reformációi emlékünnepély és istentisztelet kezdődik. Vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, amely után az új presbiterek leteszik az esküt.  Ugyanaznap 17 órától istentisztelet. A gyülekezetbe ma érkezik az a hollandiai diakóniai csoport, amelyiknek a tagjai a megyében élő rászorult családoknak segélyeket visznek.

A nagyzerindi református templomban vasárnap 10.30 órától az új bor és a reformáció emlékünnepe alkalmából kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet, alkalmi műsorral, az ifjak és a nőszövetség  énekszolgálatával.

A kisperegi református templomban csütörtöktől szombatig, naponta 19 órától bűnbánati istentiszteleteket tartottak. Vasárnap 11 órától a reformáció emlékünnepe úrvacsorával, az új presbiterek eskütételével. A gyülekezetben elhunyt Faragó Zsuzsanna (75).

A pankotai református templomban vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe, úrvacsoraosztással. 15 órától a temetőben istentisztelet alkalmával töltik meg tartalommal a keretet.

A vadászi temetőben hétfőn, halottak napján 13 órától istentiszteletet tartanak.

A szentleányfalvi református templomban még ma 18 órától kezdődik a bűnbánati istentisztelet. Vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepélye, ünnepi istentisztelet, a presbiterek fogadalomtétele és úrvacsoraosztás.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet, a reformáció ünnepe. Ugyanakkor megkeresztelik Guran Marco Antoniót. Utána temetői látogatás, ahol megemlékező áhítat következik. A templomban hétfőn 18 órától orgonakoncert Terék Balogh Éva közreműködésével. Szerdán 17 órától az imateremben Török Zsolt aradi hegymászó tart vetítéssel egybekötött bemutatót a Grand Jorasses megmászásáról.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 10.30 órakor indul a kézműves foglalkozás, 17 órától KT. Vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet, 16 órától halottaknapi gyász-istentisztelet a temetőben.

Fehér

A felenyedi református egyházközségben elhunyt Kerekes István (61). Szombaton, október 31-én 11 órától reformációi ünnepélyt tartanak a felenyedi református templomban.

A magyarlapádi református egyházközségben október 31-én, 11 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak a reformációra emlékezve.

Délután 4 órától ünnepi istentiszteletet tart dr. Gudor Botond magyarigeni lelkipásztor, utána előadást tart Kálvin, egy európai reformátor címmel, melyet gyerekműsor követ vetélkedővel és szeretetvendégséggel. Az imateremben megtekinthető Vantta Annamária marosvásárhelyi fiatal grafikus kiállítása, és leleplezik az általa készített Kálvin-domborművet.

Hunyad

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Fáber Erzsébetet (101). Vasárnap mindenszentek alkalmával a csángótelepi temetőben délután 3-kor, a városi temetőben pedig délután 5-kor kezdődik a szertartás.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben mindenszentek napján a piskitelepi temetőben délután 2 órakor, a csernakeresztúriban pedig 4 órakor kezdődik a szertartás.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben hétfőn búcsúztatták Rat Gloria Sofiát (59).

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap kísérik utolsó földi útjára Bikfalvi Mihályt (77). Az egyházközségben – és valamennyi Hunyad megyei református egyházközségben – a reformáció tiszteletére ünnepi istentisztelet lesz, melyen úrvacsorát osztanak.

A rákosdi református egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Tomuţa Tiberiu és Bede Melinda.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Cârlig Constantin és Dubyk Wanda, majd megkeresztelik Mária Paula nevű kislányukat. Az egyházközségben hétfőn búcsúztatták Bokor Magdolnát (87).

Krassó-Szörény 

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián   – közli  Pál József-Csaba főesperes-plébános – november elsején, vasárnap 11 órakor találkoznak a bérmálásra készülő gyerekek szülei (akik nem tudtak kedden részt venni).

Ugyancsak elsején 15 órakor a III. számú temetőben (Munkásotthon) tartanak halottak napi programot, 18.15-kor pedig a családok találkozója lesz.

Hétfőn halottak napja. A szentmisék programja: 7.15-kor szentmise, 8 órakor gyászmise magyar, 9 órakor német nyelven, 17.30-kor gyászmise minden elhunyt lelkéért. 

Hétfőn 11 órakor ima és a sírok megáldása az V. sz. temetőben (a régi Universallal szemben), 15 órakor pedig a VII. sz. temetőben (a Moroasza negyedben). 18.15-kor a bérmálásra készülő felnőttek tartanak találkozót.

Kedden 18.15-kor az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó.

Szerdán 18.30-kor a Katolikus Orvosok Szövetségének havi találkozójára kerül sor a govondári plébánián.

Jövő szombaton, „Háló” találkozó a „Frédéric Ozanam” szociális központban, amely szentmisével zárul a plébániatemplomunkban 17.30-kor.

Készen van a „Hírnök”. Megkérik az utcafelelősöket, vegyék át a sekrestye bejáratánál.

Temes

Ünnepi miserend a Szent György-székesegyházban: 
– Ma, szombaton 17.30 órakor a Temesvári Székeskáptalan jelenlétében vesperást tartanak mindenszentek ünnepe tiszteletére. 
– November 1-jén, mindenszentek ünnepén a vasárnapi miserend érvényes: 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11.30 órakor és 18 órakor román nyelvű szentmise. 
– November 2-án, halottak napján a székesegyházban excellenciás Roos Márton megyés püspök 8 órakor latin nyelven mutat be szentmisét. 
– November 3-án, kedden 7.15 órakor a Székeskáptalan tagjai részvételével nm. és ft. Roos Márton megyés püspök megemlékező gyászmisét mutat be az elhunyt főpásztorok lelki üdvéért. 
– November 4-én, szerdán 7.15 órakor excellenciás Roos Márton megyés püspök megemlékező gyászmisét celebrál elhunyt Pacha Ágoston és Kräuter Sebestyén püspökök lelki üdvéért.
– November 5-én, csütörtökön 7.15 órakor nm. és ft. Roos Márton megyés püspök megemlékező gyászmisét mutat be az elhunyt kanonokok lelki üdvéért.

Lelkigyakorlat papok számára

A Papság Éve keretében a Temesvári Püspökség november 2–6. között lelkigyakorlatot szervez egyházmegyénk lelkipásztorainak a lippai Hildegardis tanulmányi házban. Az előadásokat román nyelven ft. dr. Wilhelm Dancă, a Iaşi-i Római Katolikus Hittudományi Főiskola rektora tartja. XVI. Benedek pápa idén júniusban Vianney Szent János halálának 150. évfordulója alkalmából hirdette meg a Papság Évét azzal a céllal, hogy a lelkipásztori hivatás és a papképzés fontosságára, valamint a papságnak az egyházban és a modern társadalomban betöltött szerepére irányítsa a figyelmet.

Szentségimádás fiataloknak

November 5-én, csütörtökön 19 órakor a temesvár-mehalai templomban tartanak szentségimádást a fiataloknak.

A lugosi római katolikus temetőben 14 órakor mindenszentek ünnepe alkalmából megemlékezés. Halottak napján Gizellafalván 10, Szapáryfalván 11, Nagybodófalván 12 órakor a temetőben imádkoznak az elhunytakért.Az egyházközségben elhalálozott Futó Teréz (88), Şoşoi Constantin (77), Uhrich Julianna (88). Eltemették Zehan Ladislau Johann (89) urnáját.

A dettai temetőben vasárnap 17 órakor imádkoznak az elhunytakért.

Az egyházközségben elhalálozott Bogdan Ana (82), Balázs József (47), Ronkov Petru (73), Pop Crăciun (82), Dudás Ilona (73).Vasárnap Nagyszentmiklóson a német temetőben 16 órakor, a magyar temetőben 17 órakor emlékeznek halottaikra. Hétfőn, halottak napján 17 órakor rekviem a templomban.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Hegedűs Jozefina Veronikát. Az egyházközségben elhalálozott Kovács András (66), Okos Barbara (53).

A gátaljai temetőben vasárnap 15 órakor, Szigetfalun a temetőben 8.30 órakor emlékeznek halottaikra. November 2-án, hétfőn 8 órakor szentmise a templomban. 

A gátaljai római katolikus templomban megkeresztelték Kálmán Bianka Máriát.

A zsombolyai temetőben vasárnap a magyar keresztnél 15, a német keresztnél 16 órakor imádkoznak az elhunytakért. November 2-án 9 órakor szentmise a temetőkápolnában.

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Tóth Andrást, Kraushaar Fabian Gabrielt, Kajszor Mihály Adelint, Mátyás Alexandru Gabrielt, Harai Róbert Jánost.Az egyházközségben elhalálozott Ancia Lakatos Doina (63), Ágoston Katalin (99), Klein Mária (85).

A nagycsanádi temetőben vasárnap 15.30 órakor megemlékezés, Porgányon 12 órakor, Keglevichházán 13.30 órakor a szentmisét körmenet követi a temetőbe. November 2-án 8 órakor szentmise a templomban, 16 órakor megemlékezés a temetőben. 

Pusztakeresztúron 15 órakor szentmise a templomban, majd megemlékezés a temetőben.

Óteleken vasárnap 17 órakor, Keresztesen 10 órakor, Öregfalun 13 órakor, Aurélházán 14 órakor, Magyarszentmártonban 15 órakor, Csávoson 16 órakor tartanak megemlékezést a temetőben. Halottak napján 15 órakor Jánosföldén, 16 órakor Újváron imádkoznak az elhunytakért a temetőben. Óteleken 17 órakor szentmise a római katolikus templomban.

A lugosi református templomban vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet a reformáció emléknapja alkalmából, 16 órakor megemlékezés a temetőben. Megkeresztelték Farkas Denis Gabrielt.

Az újmosnicai református templomban vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással és a presbiterek eskütétele. 14.30 órakor nt. Gazda István lelkipásztor tart megemlékezést a temetőben.

A végvári református templomban vasárnap 10 órakor istentisztelet, 15 órakor megemlékezés a halottakról a temetőben.Az újszentesi református egyházközségben ma, szombaton 17 órakor megemlékezés a temetőben. Vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással. 

Az igazfalvi református egyházközségben szombaton 14 órakor Facsádon, 15 órakor Begamonostoron, 16 órakor Igazfalván megemlékezés a temetőben. Vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, 12.30 órakor Facsádon, 14 órakor Begamonostoron istentisztelet úrvacsoraosztással.Az egyházközségben elhalálozott dr. Goagă Eugen (49).

Temesvár


A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Szentes Ildikó Erzsébet (54), eltemették Schwerin Millasevici Margareta (61) urnáját.

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Dogaru Vladot, Tekeres Róbertet. Házasságot kötött Albert Vlastimir és Purcaru Consuela. Az egyházközségben elhalálozott Kocsó József Attila (50), Krém Antal (57).

Mindenszentek napi szertartások a temetőkben: 15 órakor a Buziási úti temetőben, 14 órakor Vöröscsárdán, 16 órakor Magyarmedvesen és a Mătăsarilor úti temetőben, 15.30 órakor Újmosnicán. Halottak napján: Kardostelepen 14 órakor, Krizsántelepen 14.30 órakor, Győrödön 15 órakor, Nagyremetén 17 órakor, Bukovácon 17.30 órakor ima a temetőben. 

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben vasárnap 16 órakor szertartás a Rusu Şirianu úti temetőben. Halottak napján a vasárnapi miserend érvényes. 

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben vasárnap 16 órakor a Sági úti temető Féger-kápolnájánál tartanak megemlékezést. Az egyházközségben elhalálozott Popa Magdalena (78), Momirov Margit (65).

A mehalai római katolikus egyházközségben vasárnap 16 órakor szertartás és a sírok megáldása a temetőben. A templomban házasságot kötött Tóth László és Panaseth Karina. 

A belvárosi református templomban szombaton 10 órakor ünnepi istentisztelet, ezt követően az újonnan megválasztott presbiterek eskütétele. 17 órakor bűnbánati istentisztelet és Dsida-est. Vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással és megemlékezés az elmúlt esztendőben elhunytakról. Házasságot kötött Lantos Endre Gyula és Bereczki Tünde.

Az Új Ezredév református egyházközségben vasárnap 10 órakor a reformáció emléknapja alkalmából istentisztelet úrvacsoraosztással és ünnepi műsor az IKE-sek és a kórus közreműködésével. 

A vöröscsárdai református imaházban vasárnap 11 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással, 13 órakor a temetőben megemlékezés az elhunytakról.

Az evangélikus-lutheránus templomban szombaton 10 órakor magyar és német nyelvű ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Kovács Gábor / Hétfõ, 2009. november 09., 14.24 Válaszoljál rá!

...és ha jól tudom, Arad megye legnagyobb magyar lélekszámú egyházközsége...ehhez képest...:(

Hozzászólt: N.I. / Péntek, 2009. november 06., 07.38 Válaszoljál rá!

Pécskán, -annak ellenére, hogy Arad után a megye legnagyobb magyar közösége, szinte sose történik semmi. Nem ismerem őket, de egy lanyha népség lehet... Se kulturális, se vallási téren soha semmi hír, rendezvény vagy bármi efféle. Nagy ritkán eldörrentenek egy ilyen Klebelsberg vagy Kálmány estet, aztán évekig szünet. Sokkal kisebb magyar falvacskákban sokkal nagyobb magyar élet van, -pl. Kisiratos, Nagyiratos, Simonyifalva vagy Szentpál, -de tán még Tornyán is jobb a helyzet, pedig ott sem él már 300 magyarnál több. Szüreti bálak, 18-évesek bálja, monográfia-bemutató, szép búcsúk, falunapok, -míg Pécskán semmi. Szégyen.

Hozzászólt: ani / Péntek, 2009. november 06., 07.31 Válaszoljál rá!

A magyarok mindig egy vallástalan nép volt. Nézuzük meg a környékbeli szláv népeket, vagy épp a románságot: tömött templomok mindenütt. A magyaroknál egy sose volt "divat"... Ez is gáz, Misa.

Hozzászólt: Zarándok / Péntek, 2009. november 06., 04.02 Válaszoljál rá!

Egyházaink hírei

Szombat, 2009. szeptember 26., 07.00
Lelkigyakorlat papok számára

A Papság Éve keretében a Temesvári Püspökség szeptember 28.–október 2. között lelkigyakorlatot szervez egyházmegyénk lelkipásztorainak. Az előadásokat magyar nyelven nm. és ft. dr. Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök tartja. A lelkigyakorlatra ezúttal a lippai Hildegardis tanulmányi házban kerül sor. Mint ismeretes, XVI. Benedek pápa idén júniusban Vianney Szent János halálának 150. évfordulója alkalmából hirdette meg a Papság Évét azzal a céllal, hogy a lelkipásztori hivatás és a papképzés fontosságára, valamint a papságnak az egyházban és a modern társadalomban betöltött szerepére irányítsa a figyelmet.

Hozzászólt: Mackó / Csütörtök, 2009. november 05., 22.08 Válaszoljál rá!

Kedves Misa !
Abban a városban,ahol én lakom a katólikus egyházban fele-fele arányban vannak románok és magyarok,kb.úgy 3oo-an.A magyar plébánatos lelkigyakorlatára jár 1oo román és nyolc /!/ magyar.Hát ez a gáz!Javaslat :töltsék meg a magyarok a templomokat és akkor bíztos nem lesz román lelkigyakorlat.

Hozzászólt: MISA / Csütörtök, 2009. november 05., 18.28 Válaszoljál rá!

"A Papság Éve keretében a Temesvári Püspökség november 2–6. között lelkigyakorlatot szervez egyházmegyénk lelkipásztorainak a lippai Hildegardis tanulmányi házban. Az előadásokat román nyelven ft. dr. Wilhelm Dancă, a Iaşi-i Római Katolikus Hittudományi Főiskola rektora tartja." EZ AZÉRT GÁZ! A TM EGYHÁZMEGYE LEGTÖBB HÍVE MAGYAR ÉS ETNIKAI ARÁNYÁT TEKINTVE A PAPSÁG NAGYRÉSZE IS. IGY ROMÁNOSODIK EL SZÉP LASSAN AZ EGÉSZ EGYHÁZMEGYE, AMIKOR A PAPOK IS ROMÁN LELKIGYAKORLATRA JÁRNAK!

Hozzászólt: Kovács Gábor / Hétfõ, 2009. november 02., 10.45 Válaszoljál rá!

Pécskán sem történt semmi?

Hozzászólt: anus / Szombat, 2009. október 31., 08.39 Válaszoljál rá!

simonyifalvi hireket mert nem irtak be??

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu