Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 08., 12.05

Egyházaink hírei

2008. április 04., 21.00 Péntek
“Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején,ha Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek, kinek tettei szerint.”
(Péter 1, 17)


Arad
A Marosi Főesperesség zarándoklata
Ma kerül sor a Marosi Főesperességhez tartozó római katolikus egyházközségek zarándoklatára a temesvári Szent György székesegyházhoz, ahol mindnyájan részt vesznek a 11 órakor kezdődő, msgr. Roos Márton megyés püspök által celebrált ünnepélyes szentmisén. A szervezők szeretettel várják a híveket. A temesvári dóm felszentelésének ünnepéről – 1803. április 24. – a hagyomány szerint minden évben a fehérvasárnapot követő szombaton emlékeznek meg.

A lippai katolikus templom homlokzatát és tornyát 2006-ban újították fel. A napokban elkezdődött oldalainak külső felújítása is, amihez anyagi támogatásokat a helybeli katolikus parókián köszönettel elfogadnak.

A borosjenői református templomban vasárnap 18 órától a hollandiai Jansen Arie és Nieke házaspár tart előadást, ahova szeretettel várják a híveket. Ugyanaznap Csermőn 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő, úrvacsorás istentisztelet után szeretetvendégséget szerveznek.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben szombaton 10.30 órától kézműves foglalkozást szerveznek gyermekek számára, 17 órától kátéóra, 19 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 11 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A Simonyifalvi Evangélikus-Lutheránus Szórványgyülekezet az Arad Megyei Tanács anyagi támogatásával egyházi alkalmazottat foglalkoztathat. A január elejétől, szerdánként 17 órai kezdettel rendszeresen megtartott bibliaórák látogatottsága az utóbbi időben örvendetesen javult. A parókián tegnap 17 órától kísérleti jelleggel gyermekek számára játékos, kézműves foglalkozást szerveztek, amit a továbbiakban változatos programmal, az igényekhez alkalmazott időpontban rendszeresíteni kívánnak.
Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik istentisztelet.

Fehér
A felenyedi református egyházközségben elhunyt özv. Fogarasi Mártonné Nagy Erzsébet (87).

Hunyad
A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették Barth Ferencet (66) és Sztraka Zsuzsannát (72). Minden hónap első csütörtökén 18.30 órától  nőklubot tartanak a Caritas Házban. Az áprilisi találkozó témája a szentmise áldozat volt.

A lupényi református egyházközségben az elmúlt héten keresztelték Mátyus Adél és Róbert második gyermekét, Krisztinát.

A vajdahunyadi református egyházközségben is vendégül látják a sepsiszentgyörgyi Apaffy Mihály Kollégium megyébe érkező diákcsoportját. Az egyházközség egy csoportja egy EP által meghirdetett pályázat kapcsán az elmúlt héten Brüsszelbe látogatott.

A dévai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 90 éves Balázs Károlyt.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon 10 órakor, a tordosi leányegyházban 12 órakor, Lozsádon pedig 13.30 órakor kezdődik az istentisztelet.

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei
Vasárnap minden délelőtti szentmise után rózsafüzér-titokcsere lesz.
18.15-kor a családok találkozója a plébánia nagytermében.
Április 8-án, kedden, 17.30-kor, az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei találkoznak.
Április 11-én, pénteken, 18–19 óra között közös szentségimádás, amelyet az Eucharisztikus Szövetség vezet, utána rövid találkozó.
Április 12-én, szombaton 10 órakor az esperesség fiataljai találkoznak a govondári plébánián. A találkozó 17 órakor szentmisével zárul. A fiatalok iratkozzanak fel plébánián az ebéd és a csoportok megszervezése érdekében.
Április 19-én, szombaton a főesperesség hívei és papjai zarándokolnak a temesvári Székesegyházhoz. Feliratkozás jövő vasárnapig a plébániai hivatalnál, az autóbusz megszervezése érdekében.
Készen van a “Hírnök”. Kérik az utcafelelősöket, vegyék át a sekrestye bejáratánál.
A kedves híveknek lehetőségük van felajánlani a 2007. évi adójuk 2%-át  egyházközségük javára, amelynek hasznos, a felajánlónak nem kerül semmibe. Csak ki kel tölteni a kérést, amelyet kiosztottak az utcafelelősök, vagy amelyet megkaphatnak a plébániai hivatalnál, a szükséges információkkal együtt. A kérés leadási határideje május 15-e. (Pál József-Csaba főesperes-plébános)

Temes
Lelkigyakorlat tanulóknak
A temesvári Püspökség támogatásával a Gerhardinum Katolikus Líceum IX. A osztályos – román tannyelvű – növendékei április 4–6. között ft. Szilvágyi Zsolt spirituális vezetésével lelkigyakorlaton vesznek részt a lippai Hildegardis házban.

Folytatódik a főpásztori látogatás
Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök 2002-ben megkezdett főpásztori látogatásai során egyházmegyénk számos esperességét kereste fel. A vizitációk nagyszabású, öt évet átfogó terv alapját képezik, amelyek nemcsak a katolikus közösségekkel már létező kapcsolatok elmélyítését szolgálják, hanem alkalmat nyújtanak a más vallásfelekezethez tartozó közösségek, a különböző közigazgatási intézmények, iskolák, polgármesteri hivatalok felkeresésére, ezáltal lehetőséget biztosítva az ismerkedésre, a közeledésre, amely a kölcsönös tisztelet és megértés, a jó együttműködés alapját képezi.
A főpásztori látogatások programja idén a temesvári esperességben sorra kerülő vizitációkkal folytatódik. Ennek megfelelően nm. és ft. Roos Márton megyés püspök a Bega-parti város hét plébániája mellett a bakóvári, a buziásfürdői, a temesrékasi és az újszentesi plébániát keresi fel. A Főpásztor elsőként a bakóvári plébánia vendége lesz, ahol az egyházközség tagjainak lelki gondozását ft. Miklós Csaba lelkipásztor látja el. A vizitáció április 6-án este 7 órakor ájtatossággal kezdődik a helyi templomban, és két hétig, április 20-ig tart.

Előadássorozat fiataloknak
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében április 7-én, hétfőn 19 órakor lezárul a tavaly márciusban megkezdett  interaktív szemináriumsorozat, amelynek címe A hit megélésének kalandja volt. Robert Lazu tanár, filozófus értekezésének témája ezúttal az elmúlás és az örök élet.

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Sacagiu Ioan és Lupu Irina.
Az egyházközségben elhalálozott Munteanu Maria (87), Bakk Anna (85), Mészáros Piroska Mária (88), Schmidt Norbert Karol (55), Török Mária (57).

A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Ianoş Andrei Cătălint.
Az egyházközségben elhalálozott Geml Anton (66), Filip Rozália (79).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Jánosi Almirát.

A végvári római katolikus templomban házasságot kötött Kovács Tibor és Tóth Erzsébet.

A végvári református egyházközségben elhalálozott Berde József (57), Fehér Imre (82).
A lugosi református egyházközségben elhalálozott Stika József (72).

Temesvár
A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Mihăescu Dorothea (78).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Bolvári Hilda Veronika (86), Szép Rozália (92).

A szabadfalui római katolikus egyházközségben elhalálozott Galló Anna (72).

Az újmosnicai református egyházközségben elhalálozott Kósa Mihály (91).

Az evangélikus-lutheránus templomban április 6-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Brigitte Fietz, a németországi testvérgyülekezet lelkésze hirdet igét. Az istentiszteletet követően az imateremben szeretetvendégségre kerül sor.
Az egyházközségben elhalálozott Mayer-Csík Adél (86).

A baptista imaházban vasárnap 10 és 18 órakor Bayer György magyarországi meghívott lelkipásztor hirdet igét és tart előadást Evangelizáció a mai világban témával.
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu