Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 11.21

Egyházaink hívei

2020. március 05., 16.37 Csütörtök

„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.6.3.22)

 

 

Családpasztorációs referensek találkozója Szatmárnémetiben

Március 17-én és 18-án Szatmárnémeti ad otthont a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék családpasztorációs felelősei találkozójának. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét hattagú csoport képviseli, március 18-án a programon részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse.

 

 

Nagyböjti családos lelkinapok az egyházmegyében

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő családos lelkinapokat szervezi:

- Március 7-én, szombaton 9.30 órai kezdettel, a pécskai plébánián családos találkozót szervez magyar nyelven. A programban előadás, kiscsoportos tevékenység szerepel. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

- Március 14-én, szombaton 9.30 órakor a temesvár-gyárvárosi plébánián román nyelven tartanak lelkinapot. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

- Március 21-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánián 9.30 órai kezdettel magyar nyelven szerveznek lelkinapot.

 

Állandó diakónusjelöltek találkozója

A II. Vatikáni Zsinat újra szorgalmazta az állandó diakonátust. A diakonátusra jelentkezők a kánonjognak megfelelően átfogó spirituális és pasztorális képzésben részesülnek, amely a teológiai tanulmányok mellett gyakorlati időt is magában foglal. Olyan férfiakról van szó, akik betöltötték 35. életévüket, elkötelezett katolikus hívők, életükkel az egyházat kívánják szolgálni, és rendezett házasságban vagy cölibátusban élnek. Az állandó diakónusok feladatait illetően a II. Vatikáni Zsinat három területet jelöl meg: liturgia, hithirdetés és karitatív szolgálat. Március 7-én, szombaton 11 órakor az arad-ségai plébánián a temesvári egyházmegye területéről érkező, magyar nemzetiségű vagy a nyelvet jól beszélő, állandó diakonátusra jelentkező férfiak számára szerveznek találkozót, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök, valamint a máriabesnyői diakónus-képző képviselői.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 8-án, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Március 13. és 15. között Temesváron a Marienheimban tartanak lelkigyakorlatot egyetemista fiataloknak. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, nagyböjt 2. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Kedden, március 10-én 16 órától keresztúti ájtatosság Tornyán. Szerdán március 11-én 10 órától szentmise az aradi és vingai esperesség papjaival. Pénteken 17 órától keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Schverthöffer Dan Ioan (53) és Heft Mária (88).

 

Az újaradi római katoikus templomban március 6-án, pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság. Március 7-én, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra. Március 8-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Gombos Erzsébet lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű mise.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak, szombatonként 10.30 órától az első szentáldozásra, 11.30 órától bérmálásra szerveznek felkészítőt.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben március folyamán keresztúti ájtatosságot tartanak minden csütörtökön 17.30 órától román, pénteken 10.25 órától magyar nyelven.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó kisjenői Katolikus Ifjúsági Házban március 15-én 16 órától ökumenikus ünnepséget tartanak a református hívekkel közösen.

 

Családos lelkinap Pécskán

  1. március 7-én a pécskai római katolikus plébánián Családos lelkinapot tartanak: 9.30 órakor érkezés, 10 órakor bemutatkozás. Előadás: „Ha ismernéd Isten ajándékát...” (Jn 4, 10.) Vezeti: Tari Böbe nővér. 11 órakor szünet, 11.10 órakor előadás: Eukarisztiából élő család címmel, vezeti: Szilvágyi Zsolt atya.

11.50 óra szünet, 12 órakor párbeszélgetés, 12.30 órakor ebéd, 13.30 órakor kiscsoportos beszélgetés, 14.30 órakor megosztás, kiértékelés. 15.15 órakor családok keresztútja a templomban, gyónási alkalom. 16 órakor szentmise a plébániatemplomban. Főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. Tanúságtevők: Baum család. 17 óra távozás. A gyerekek számára külön foglalkozás lesz. Hétfőn, március 9-én szentségimádási nap lesz a templomban 9 órától, amelyet szentmise zár 16 órakor. Az egyházközségben elhunyt Kurunczi Mária (83).

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt a máslaki Schuch Anneliese (71) és a temesfüzesi Kollár György (79).

 

Az arad-belvárosi református templomban pénteken 17 órától nemzetközi női imanapot tartanak. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Bánya Tibor (84) és Stefanov Titus (79).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 19 órától házas bibliaóra, szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, a kettő között, 14 órától istentisztelet Németszentpéteren. A gyülekezetben elhunyt Simion Julianna (58).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnaptól induló imahét naponta 18 órakor kezdődő alkalmain vasárnap Bálint Sándor temesvár-újkissodai, hétfőn Tóbiás Tibor György kisperegi, kedden Gazda István temesvár-újezredévi, szerdán Módi József aradi esperes, ágyai lelkipásztor, csütörtökön Vékony Zsolt szentleányfalvi, pénteken Dénes József nagyzerindi, szombaton Baracsi Levente arad-belvárosi, vasárnap Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szertetettel várják a híveket.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra következik. A hívek részt vesznek a pénteki női világimanapon.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben

vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom következik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján a gyülekezet hálát ad azért, hogy még tart a megtérés lehetőségét nyújtó kegyelmi idő. A délelőtti istentiszteleten A türelmes Isten címmel hangzik el igeszolgálat.  Az esti prédikáció a Dániel próféta könyvéből meríti gondolatait és a bölcsességet kereső fiatalok igei gondolatkörét világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat ifj. Simon András vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszak vasárnapjain és péntekjein mindkét templomban délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Március 7-én, szombaton autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói ünnepélyes Mária-köszöntőre. Indulás reggel 8 órakor lesz a templom melletti autóbuszmegállóból. Szintén autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra is. Ezúttal a zarándoklat egynapos lesz. Május 30-án, pünkösd szombatján éjszaka 2 órakor lesz az indulás, és a késő esti órákban térnek haza. Iratkozni az irodákban lehet. A zarándoklat ára 70 lej.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet, az algyógyi leányegyházban déli 12 órakor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A szászvárosi római katolikus egyházközség lesz a házigazdája idén a március 6-án délután 17 órától megtartandó női világimanap helyi rendezvényének. Idén az afrikai nőkért, családokért imádkoznak. Március 15-én, vasárnap a délelőtti szentmisét követően emlékeznek a szabadság hőseire.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden pénteken délután 16.30 órától tartanak keresztúti ájtatosságot.

A petrozsényi református és unitárius egyházközségek lesznek a házigazdái az idei ökumenikus jellegű március 15-i ünnepségnek. Vasárnap, március 15-én déli 14 órától koszorúzásra kerül sor a petrozsényi református templomkertben, ezt követően pedig ünnepi műsor lesz az unitárius templomban.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően kerül sor a március 15-i megemlékezésre. A templomkertben álló Petőfi-mellszobornál ökumenikus jellegű rendezvény keretében hangzanak el ünnepi beszédek, és helyezik el az emlékezés koszorúit.

 

 

Temes

Együtt a tettekben

Ezzel a címmel kerül sor karitatív akcióra, amelynek célja tisztálkodási eszközök (szappan, törülköző, sampon) gyűjtése a hajléktalanoknak éjszakai menedéket nyújtó P. Jordan Ház számára. Az akcióban a Gerhardinum Líceum XII. A osztályos tanulói vesznek részt, akik március 6-án, pénteken 14 órakor előadást mutatnak be, illetve fellép az iskola Laudetur énekkara. Koordinátor tanárok: Aranka Pașcalău és Valentina Cotinschi.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ programjának megfelelően március 6–8. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak a fiataloknak. Március 8-án, vasárnap 18 órakor a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban ifjúsági szentmisét celebrálnak, március 10-én, kedden pedig a szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Március 13–15. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak az egyetemistáknak. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 19-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak.

 

 

Lelkigyakorlat papoknak

A temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatokat szervez a klérus tagjainak. Március 9–13. között személyesen vezetett lelkigyakorlat lesz román nyelven a kolozsvári Manreza lelkigyakorlatos házban, amelyen az egyházmegye lelkipásztorai is részt vesznek.

 

Találkozó a temesvár-józsefvárosi plébánián

Március 13-án, pénteken a temesvár-józsefvárosi plébánián találkozó keretében emlékeznek meg a Fokoláré mozgalom alapítója, Chiara Lubich születésének 100., illetve halálának 12. évfordulójáról. A megemlékező szentmisét a plébániatemplomban 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be, a találkozó ezt követően 19 órakor kezdődik.

 

Hittanolimpia Temesváron

Március 14-én, szombaton 10–13 óra között a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont a román és magyar nyelvű római katolikus hittanolimpia, valamint a református vallásolimpia megyei szakaszának. A megmérettetésen több iskola növendékei vesznek részt.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor János evangéliumáról szervezett bibliakurzusának utolsó előadására kerül sor március 14-én, szombaton 10–16 óra között. Részvételi díj 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 16-án és 17-én Pál József Csaba megyés püspök a szeged-csanádi egyházmegye lelkipásztorainak tart nagyböjti lelkigyakorlatot. A programra március 16-án Szegeden a Római Katolikus Püspökségen, másnap pedig Békéscsabán kerül sor.

 

 

Templombúcsú Újkissodán

A temesvár-újkissodai római katolikus templomot 1928-ban a Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére szentelték fel. A közösség március 19-én, csütörtökön ünnepli a templombúcsút. Jäger Béla helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 17 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 3-tól kezdődően a nagyböjt 5 keddjén a 17 órakor kezdődő szentmise keretében a rózsafüzér fájdalmas titkairól tartanak lelkigyakorlatot román nyelven.

Magyar nyelven március 20–22. között tartanak lelkigyakorlatot. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész tartja.

 

Nagyböjti lelkinap lányoknak

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak (v.ö. Iz  49, 16.) mottóval március 21-én, szombaton 10–17 óra között a schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában lelkinapot szerveznek 9 évet betöltött lányoknak. A programban ismerkedés, énektanulás, nagyböjti katekézis, húsvéti gyertyakészítés és keresztúti ájtatosság szerepel. Részvételi díj: 15 lej. Jelentkezési határidő: március 18.

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu