Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 02.00

Egyházi hírek

Írta: (onlinejelen)
2019. július 04., 06.00 Csütörtök

Nyári program a Püspökségen

Júliusban a Püspöki Hivatal titkárságán nincs ügyfélfogadás. Ügyintézés a könyvelőségi irodán, a 0256/490-081-es telefonszámon lehetséges.

 

Arad

 

Zarándoklat Máriaradnára

Több mint 350 év telt el azóta, hogy a máriaradnai bazilikában található csodatevő kegykép Radnára került. Az 1750 előttről származó írott beszámolókból kiderül, hogy a mai Kármel-hegyi

Boldogasszony-kegykép 1668-ban már Radnán volt. Egy helyi bosnyák lakos, Djuro Vrichonossa vásárolta meg egy olasz vándorkereskedőtől, évekkel később pedig a radnai templomnak ajándékozta. A kegykép ma falemezre erősítve látható, a széleit aranybrokát szegély díszíti, 1767-ben helyezték el a jelenlegi kegytemplom főoltárán.

A Kármel-hegyi Boldogasszony napján, július 16-án, kedden egyházmegyei zarándoklatra kerül sor a kegytemplomhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A liturgiát követően kerül sor Xantus Géza neves erdélyi festőművész tárlatának a megnyitójára.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban július 7-én, vasárnap szentségimádást tartanak 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Sekrestyéseink ez évben nyugdíjba mennek, ezért várjuk olyan személyek jelentkezését, akik szívesen végeznének nálunk sekrestyés szolgálatot. Elhunyt Taits István (67).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban július 7-én, vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Megkeresztelték Daniel Sarah Anastasiát. Házasságot kötött Tusa Cristian Csaba és Bogdan Oana Alexandra, valamint Daniel Daniel és Dan Lavinia Lucreția.

 

Az újaradi római katolikus plébánián minden pénteken reggel és vasárnap 13 órakor szentmise Angyalkúton. Július 7-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise a Szentgyörgyi család elhunyt tagjai lelki üdvéért. 10 órakor német nyelvű mise. Hétfőn nincs szentmise, hétköznapokon reggel 8 órakor szentmise.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Varga József (95) és Horváth Ágoston (60).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó kisjenői templomban tegnap 18 órától a paptestvérekés a hívek részvételével megemlékező szertartást szerveztek aközelmúltban elhunyt ft. Groza Dániel plébános tiszteletére. Azegyházközségben vasárnap 8 órától Szentleányfalván, 9 órátólZimándközön, 10.30 órától Zimándújfalun, 12 órától Kisjenőbenkezdődik a szentmise. Július 10-én, szerdán 19 órai kezdettel azimándújfalui templomban ünnepi hangversenyt szervez az Arad –

Gyula Baráti Társaság. A fellépő 12 tagú kamarazenekar Dorin Frandeş karmester vezényletével Vivaldi- és Mozart-műveket ad elő. A rendkívüli hangversenyre a szervezők szeretettel várják a helybeli és a környékbeli híveket!

 

Diakónusszentelés Máriaradnán

Pál József Csaba megyés püspök július 6-án, szombaton a máriaradnai kegytemplomban szerpappá szenteli a magyarszentmártoni születésű Hojda Ionuc-Vasile és a berestyei Radulov Piry teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

 

Bérmálás Máriaradnán

Pál József Csaba megyés püspök július 7-én, vasárnap a máriaradnai kegytemplomban 13 bérmálásra felkészült fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Reinholz Andreas helyi plébános irányította.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoza helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulásabizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy atelepülés és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségétértékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következőbankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591;EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629.

Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg mindenkinek!

 

Az arad-belvárosi református gyülekezet hívei, Czirják Mihály Ottó és Fodor Judit szombaton 18 órakor a Temes megyei Újbázason kötnek házasságot. Aradon vasárnap 10 órától istentisztelet, a templomban ugyanaznap 17 órakor köt házasságot Somogyi Szabolcs Ferenc és Apetri Claudia Mihaela. A gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten dr. Bóna Zoltán, és dr. Csobolyó Eszter lelkipásztor szolgál, valamint Szuhanszky Gábor metodista. Mindhárman a Dunavarsányi Cserkész Egyesület képviseletében vízitúrán vesznek részt a Maroson. A gyülekezetben csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána agapé az imateremben.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetbenpénteken és szombaton vakációs bibliahetet szerveznek, melyneksorán szombaton kirándulásra mennek a résztvevők. Vasárnapvakációs bibliahetet záró istentisztelet 11 órától, azt követően pedigszeretetvendégség.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Szűcs Norbert és ifj. Simon András szólják az imára buzdító igét. Ezt követően „Isten hívószáma” címmel hangzik el igehirdetés, majd a gyülekezet úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten Simon András lelkipásztor igehirdetése Péter apostol életének eseményeit taglalja. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben vasárnap a déli szentmisét követően zárul az egyhetes hittantábor. A hálaadás után a Magyar Házban kerül sor a táborozó gyermekek ünnepi műsorára, majd mindenkit szeretettel várnak a templomkertben megszervezett közös ebédre. A plébánia fiataljai számára több nyári program kínálkozik. Július 18–24. között részt vehetnek a Ferences Biciklitúrán (XII. FerBit), melynek ezúttal Csíksomlyóról Déván keresztül vezet az útvonala Máriaradnára. Július 28.–augusztus 2. között lesz a Ferences Ifjúsági Zarándoklat, majd augusztus 13–17. között kerül megrendezésre a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó. Valamennyi rendezvényre július 15-ig lehet jelentkezni fr. Főcze Bonaventúra plébánosnál.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 78 éves korában elhunyt Orbán Lászlót.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 25 éves Debus Adriant. Szombaton temetik a 87 éves Balázs Józsefet.

 

 

Temes

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a temesvár-újkissodai egyházközség, amelyet július 7-én és 8-án keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban július 7-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Jäger Béla helyi plébános fogadja. Július 17-én és 18-án a perjámosi plébániára látogat el a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban július 17-én, szerdán 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Kozovits Attila plébános üdvözli a megyés püspököt.

 

Ifjúsági tábor Temesfőn

A festői környezetben lévő Temesfőn (Brebu Nou) a fiataloknak szervez tábort július 8–12. között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ.

A kikapcsolódást szolgáló tevékenységek, kirándulások mellett a programban elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés is szerepel.

 

Szentmise Altöttingben

Altötting Bajorország egyik legismertebb Mária-kegyhelye, ahová a Duna menti római katolikus svábok immár 60 éve minden július elején elzarándokolnak. Az altöttingi Madonnához történő búcsújárásokat P. Wendelin Gruber kezdeményezte. Elnevezése onnan ered, hogy a meghurcoltatás nehéz időszakában a svábok megfogadták: minden évben elmennek Altöttingbe, hogy sorsuk jobbra fordulásáért a Szűzanyához fohászkodjanak. Az altöttingi zarándoklatok jellegzetessége, hogy évente más-más, a Duna menti régióban tevékenykedő püspök vezeti. Idén a zarándoklat első napján, július 13-án este 8 órakor a Szent Anna-bazilikában Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét. Másnap, július 14-én a program 9.30 órakor a részt vevő zarándokok körmenetével kezdődik, 10 órakor dr. Robert Zollitsch freiburgi ny. érsek mutat be szentmisét, koncelebrál Pál József Csaba temesvári főpásztor és dr. Varga Lajos váci segédpüspök.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu