Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 22.43

Eljön Sionból a Megváltó!

2008. november 28., 20.00 Péntek
Advent körül fokozódik szívünkben a várakozás. Ilyenkor a sok munka, fáradtság és megterhelés után – az év vége felé is közeledve – szeretünk megpihenni az advent, a karácsony fényénél.


Miért? Azért, mert szívünk mélyén fényre, egy kis melegségre és békére vágyunk. Arra, hogy magunkba szálljunk, önvizsgálatot tartsunk és lerakjuk bűneinket Krisztus keresztje alá, amint a költő mondja: “Minden advent kegyelem, amikor vétkem jóvá tehetem, / Minden advent remegés, Isten felé epedés.”
Ezért új és új adventekre várunk, új bátorításra, Istenünk, Atyánk biztató szavára, arra, hogy újra beragyogja életünket ama fényes és dicső betlehemi csillag.

Áldott az Isten, aki erre a kérdésünkre siet válaszolni, vágyainkat, váradalmainkat kielégíteni. Azt ígéri: eljön Sionnak a Megváltó, és azoknak, akik megtérnek bűneikből és minden hamisságukból. (Ézs. 59,20) Eljön, és mi kérjük is.

Izráel népe, amikor Ézsaiás próféta által Isten e csodálatos ígéretet tette, nagyon várta a Szabadítót, várta a szabadulást. De ahogy ők, mi is várjuk, és tudjuk, hogy várakozásunk nem hiábavaló. Eljön a Megváltó azoknak, akik várják, eljön minden megtérő bűnösnek és nagy lesz a szabadulás és nagy lesz az öröm is. “Ne féljetek, íme hirdetek néktek nagy örömet”. (Lukács 2,10-11)

A fenti igében arra kapunk választ, hogy ki az, aki jön. Kicsoda az a Megváltó és Megtartó, akit népe szívszakadva vár? A kérdést maga az Úr teszi fel, és Ő maga adja meg a választ is: Én jövök, én az Úr, az Isten. Szeretetem nem bírja már tovább ezt a helyzetet, szívem megolvadt népem iránti szeretetemben. Népem, megkönyörültem rajtad. Megkegyelmeztem neked. Felkeltem és elindultam szabadításodra. Ne félj, légy bátor és erős. Ezt én mondom, az Úr, aki igazságot szólok, akiben nincs semmi hamisság. Jövök és hatalmas karom, Fiam, Jézus Krisztus által – aki arra alkalmas, képes és elégséges vagyok szabadításodra – megszabadítlak és megtartalak téged. Testvérem! Kész vagy-e elfogadni Őt, általa engem, szabadításod Istenét? Kész vagy befogadni Jézust, az egyedüli szabadítót és megtartót? Kész vagy-e szíved megszaggatásával Hozzá térni és Őt szívedbe befogadni, ott megtartani és neki engedelmeskedni, szeretni és szolgálni egész életedben? Ha igen, ha így várod és fogadod, ha befogadod, az a fény, melegség, megelégedettség, öröm és boldogság, melyek után sóvárogva vágysz és vársz, betölti és elárasztja lelkedet és úrrá lesz életeden. Te csak készíts helyet számára, hívd be és fogadd be örömmel életedbe. Meglátod, minden jóra fordul. Minden gondod meg fog oldódni. Ő mindent meg tud adni. Örökre hálás leszel Istennek érte.

Áldott adventet minden kedves testvéremnek az Úrban, szívemből és szeretettel!

Józsa Ferencz lelkipásztor
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Lenkának / Péntek, 2009. január 30., 02.00 Válaszoljál rá!

Az Úr Jézus valóban a menyben van. Mégis Szentlelke által, mondhatjuk, velünk van. Ő lényegileg egy az Atyával. Ez már az Isteni Szentháromság számunkra nehezen felfogható léte. Ők hárman három személy de egy Isten. Azáltal fogadom be Jézust, hogy a Szentlélek a szívembe költözik, mert valóban Jézus a Szentlelket küldte maga helyett, mielőtt a menybe ment ezt közölte a tanítványaival is. Az Úr Jézus tanításai az Ő Szentlelke befogadása által valósulhatnak meg az életünkben. Kicsit nehezen érthető, de az Ő tanításai is Ő Maga, mert Kezdetben volt az Ige és az Ige testté lett. Éppen úgy, minthogy mi emberek a törvényt betartani nem tudjuk, a törvényt betöltötte Krisztus és Ő általa ha Szentlelkét szívünkbe befogadtuk, tesz képessé bennünket arra, hogy a bűnnek nemet mondjunk, de akkor sem mi mondunk nemet, hanem az Ő Szentlelke mibennünk. Mert onnantól kezdve hatalmat adott nemet mondani a bűnre, de a szabad akaratunkat Isten az Ő tökéletességében még akkor sem sérti meg, mivel azt Tőle kaptuk. A mostanában elhangó "mond el az imát és kész" Isten világosságában nem állja meg a helyét! Akik ezt tanítják, azok éppen olyan üresek mint Jézus korában a farizeusok! Hagyomány és vallástisztelők, de nem Istentisztelők! Sajnos ez manapság egyre gyakoribb. Jézus megmondta, az övéi lélekben fogják tisztelni az Atyát. És most az Atyára gondolok és nem azokra akik annak hívatják magukat!! A "meglátod, minden jóra fordul. Minden gondod megfog oldódni. Ő mindent megtud adni", ez igen kifejtésre szorul, nem ilyen egyszerű a válasz valóban. Főleg azok számára, akik kérdeznek és keresik az egy Igaz Istent mert ha nem válaszolunk, akkor csak bosszankodást szül a másik emberben ez a három kiemelt mondat. Ez a három mondat a maga nemében igaz. Viszont a megválaszolásnak a nehézsége abban rejlik, hogy az embernek mi a jó, mi a gond, és mi a kérése. Tehát itt találkozik párhuzamosan Isten országa az e világ urának országával. Szeretettel: egy hívő Jézus Krisztusban

Hozzászólt: Lenka / Kedd, 2009. január 27., 01.49 Válaszoljál rá!

idézet:
" Meglátod, minden jóra fordul. Minden gondod meg fog oldódni. Ő mindent meg tud adni."

???ez jól hangzik, de valóban így van??
Minden gond megoldódik?A munkanélküliség, a betegség, a fájdalom???Akkor nem lenne olyan sok keresztény, elhagyatott, beteg, munkanélküli....stb, hanem mindegyik happy lenne, de ott vannak az Apostolok, akiket keresztre feszítettek, Pál szenvedett a betegségétől, 3-szor is kérte Istent, hogy vegye el a betegségét.....

Hozzászólt: Lenka / Kedd, 2009. január 27., 01.35 Válaszoljál rá!

Kész vagy befogadni Jézust...

Én ezt nem értem.Hogyan lehet befogadni Jézust, ha Ő a mennyben van?Nem a SzentLelket küldte el?
Nem a tanításait kell befogadni?Csak kérdezem, mert nem értem.Persze sok mindent nem értek a Bibliából, csak mostanában azt hallom, hogy mondd el ezt az imát és kész, Jézus ott van, beköltözik.??????????????

Hozzászólt: david / Hétfõ, 2008. december 01., 21.55 Válaszoljál rá!

Köszönöm Józsa Ferencznek az adventi gondolatokat!Érződik a sorokból az atyai szeretet és kedvesség, amit kíván is sorai végén. Isten áldja meg életét és adjon még sok ilyen lelkületű lelkipásztort nekünk!Igazi pásztori szeretet ez.
Bárcsak eljönne mindannyiuk életébe a Megváltó, hogy igazi karácsonyunk lehessen.

Hozzászólt: Bea / Hétfõ, 2008. december 01., 21.38 Válaszoljál rá!

Barcsak valoban "remeges"lenne szamunkra is ez az Advent,hogy valoban epedezve forduljunk a mi Urunkhoz:)Orulok,hogy ,ha csak itt is,de a Feri batyam gondolait olvashatom:)aldja Isten ont,s az otthoniakat,s adjon Isten aldott,Benne,Rea valo varakozast mindannyionknak:)Szeretettel,bea

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu