Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 15., 13.58

Emlékezni és remélni

2019. szeptember 12., 18.25 Csütörtök / Arad

A fenti címmel jelent meg Balta János újságíró tollából 17 évvel ezelőtt az  első szentleányi falunapokról szóló beszámoló. 2003-ban a falu alapításának 150. évfordulója adta az alkalmat a visszaemlékezésre, a számbavételre. A reménykedésre akkoriban (is) nagy szükség volt, mert a megfogyatkozott magyarság anyanyelvi kultúrájának egyik pillére, a magyar nyelvű oktatás éppen abban az évben szűnt meg. Viszont a másik pillér, az egyház, szilárdan állt, és vezetői, valamint a református gyülekezet tagjai képesek voltak egy közösségi rendezvényt megszervezni a mostaninál szerényebb körülmények között, ám akkor is bizakodással és lelkesedéssel. Mindez azért jutott eszembe, mert az idei falunap ünnepi istentiszteletén az 5 Mózes 8, 2–18. alapján igét hirdető nt. Módi József esperes szintén az emlékezés és visszatekintés fontosságát emelte ki, hiszen ezáltal megláthatjuk, hogy van miért hálát adni Istennek.

A szentleányfalvi gyülekezet is megtett egy utat – hangsúlyozta az igehirdető –, amelyen a megpróbáltatások és nehézségek ellenére is figyelni tudott Isten vezetésére. Ennek eredménye a gyarapodás és a fejlődés.                                                 (Ezek megnyilvánulása – a teljesség igénye nélkül – a gyülekezet lélekszámának folyamatos bővülése, a templom teljes külső és belső felújítása, a világháborús emlékmű felállítása és a legutóbbi: a minden igényt kielégítő gyülekezeti konyha használatba adása). Az ünnepi istentisztelet a vallásórás gyermekek szolgálatával folytatódott. Mivel az elmúlt héten vakációs bibliahetet tartottak, amelyen átlagosan tizenhét gyermek és ifjú jelent meg naponta, az ott tanult énekek közül mutattak be kettőt. Gyülekezetünk lelkes szavalója, Seres Margit Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét adta elő mély átéléssel.                      Ezután a kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes félórás koncertje következett. Hitről, hazaszeretetről, kisebbségi sorsról, isteni kegyelemről énekeltek lélegzetelállítóan. Minden daluk lélektől lélekig szólt. Hallgatva őket átéltük az árvaság és kiszolgáltatottság kínzó fájdalmát, de az isteni gondviselés csodás hatalmát is. Az ünnepség folytatásaként a vendéglelkészek – nt. Papp József erdőhegy-kisjenői, nt. Lőrincz Lóránd Péter vadászi, nt. Tóbiás Tibor György kisperegi, nt. Dénes József nagyzerindi, nt. Sipos András arad-mosóczy  lelkipásztor – köszöntötték a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, nt. Vékony Zsolt Józsefet.                                                                                                                                                                  A Nagyzerindi Egyházi Fúvószenekar énekszolgálata után a helybeli gyülekezet énekkara zárta a szolgálatok sorát. Nemzeti imánk eléneklése után koszorúzások következtek. Szondy Géza emléktáblájánál és a világháborús emlékműnél rótták le kegyeletüket a résztvevők. A Szentleányfalvi Református Egyházközség részéről Rácz Vivienn, Krisztóf Brigitta, Balogh Kinga és Demeter Kristóf koszorúzott, a Kisperegi Református Egyházközség részéről pedig nt. Tóbiás Tibor György lelkész. Cziszter Kálmán és Hadnagy Dénes az RMDSZ Arad Megyei Szervezete nevében helyezett el koszorút (utóbbi később az érdekvédelmi szervezet nevében szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket és a gratulált a szervezőknek). Végül a világháborús hősök leszármazottai helyezték el az emlékműnél a megemlékezés virágait. A Székely himnusz eléneklése után a templomkertben felállított sátor alatt foglalt helyet az a 160-170 személy, aki jelenlétével megtisztelte ünnepi rendezvényünket. Már a templomban feltűnést keltett néhány népviseletbe öltözött leány és legény. Az egyházi ünneplés után derült ki, hogy a fiatalok a Kisperegi Napraforgó Néptáncegyüttes tagjai, akiknek a fergeteges alföldi meglepetés-tánca osztatlan sikert aratott. (Kisperegről ezúttal is több mint negyvenen érkeztek nagy örömünkre). Végül a helybeli (Vékony Zsolt József lelkipásztor és Vékony Dóra tiszteletes asszony irányításával és társaságában évek óta zenélő) és a zimándközi ifjak gitárműsorában gyönyörködhetett a közönség.                                                                Immár harmadik éve hagyomány a Szondy-díjak átadása. Idén Tesler Julianna, Borbély Antal és Demeter Gábor presbiterek, valamint Domokos István harangozó egyházért és a magyar közösségért végzett áldozatos munkásságát ismerték el a rangos kitüntetéssel, amelyhez szívből gratulálunk.                                                                                                                                         

A rövid asztali áldás után a résztvevők jó étvággyal fogyasztották el a Márton Zoltán gondnok által főzött ízletes bográcsost és a gyülekezet asszonyai készítette finom káposztasalátát. Idén első alkalommal kürtőskalácsot is lehetett venni a Dávid Kalács jóvoltából. A rendezvény anyagi hátterét idén is az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, a Fakerti Polgármesteri Hivatal és az önzetlen adományozók biztosították. Köszönet érte.                                                                A szentleányi magyarság közösségi ünnepe, a tizenhetedik falunap éjfélig tartó tánccal és nótázással fejeződött be természetesen nagyon jó hangulatban.

 

Nagy Gizella, tudósítása

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu