Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. szeptember 28., 23.05

És mégis mozog a Föld

2013. november 01., 21.06 Péntek

Az olasz eredetű szállóigét a legenda szerint a híres csillagász, filozófus, Galileo Galilei mondta nem sokkal halála előtt. A történelem számos olyan esetet tár elénk, amikor tudományos megalapozottságúnak mondott elméletek dőltek meg. Téves földrajzi ismeretek is elég hosszú ideig tartották magukat, amelyeket intézmények, egyházak is felkaroltak. Az emberi alkotás más területein is tapasztalunk hasonló jelenséget. Így áll a helyzet a pécsi „magas házzal”. Az építési technológia hibája miatt életveszélyessé vált, lakóit kiköltöztették. A 25 emeletes panelház bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is Közép-Európa legmagasabb lakatlan épületeként. Nagy gondot jelent a pécsi városvezetés számára, mert óriási összegbe kerül az épület lebontása és eltakarítása.

Jól ismerjük azt a népszerű közmondást, hogy „a szokás hatalom”! Az értelmünkbe mélyen bevésődött ismeretanyag annyira hozzánk nő, hogy bizonyos idő után teljesen azonosulunk vele, szinte egyéniségünk alkotó része lesz, és ha ki is derül téves volta, egyszerűen nem tudunk megválni tőle, szakítani vele.

Az ember mindig igyekezett az őt körülvevő természet titkainak megismerésére. Ez a törekvés találkozott Isten akaratával, hiszen megkapta a felhatalmazást arra nézve, hogy az ember hajtsa uralma alá a természetet. Az öröktől fogva létező Teremtő Isten nem kézi vezérléssel irányítja a világmindenséget, hanem megmásíthatatlan törvényekkel szabályozta a létező univerzumot, s benne az e földre helyezett ember életét is.

 

Az imádat csak Istennek jár

Alapvető fontosságú tudomásul venni, hogy – amint a fent idézett bibliai kijelentés mondja – Isten 2 különböző világot hozott létre. Először megalkotta a mennyei, szellemi természetű világot, majd ezt követően alkotta meg a Földet a teremtés koronájával, az emberrel. A mennyei világba teremtette meg az angyalokat, a Kerubokat, Szeráfokat, minden olyan szellemi lényt, akik benépesítik Isten mennyei világát. Az ember földi tevékenysége számára elévülhetetlen, örök törvényként adta a Tízparancsolatot, s benne a Teremtő Isten személyére vonatkozó legfontosabb törvényt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből…”, továbá „Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat”.  Tehát sem mennyei lényeket, sem földieket nem érhet az imádat tisztelete, amely csak Istennek  jár. Ezek után szinte észbontóan nehéz megérteni, hogyan jut az ember folytonosan abba a helyzetbe, hogy saját döntése alapján nem a Teremtőt, hanem a teremtményeket helyezte imádatának tárgyává. Mindig talált valamit, vagy valakit, aki fele hódolatával fordult.

Isten igéje teljesen világossá teszi, hogy az ember egyedül csak Jézus Krisztuson keresztül közelíthet Istenhez: „Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Jézus Krisztus.” (I. Tim. 2, 5.). Minden egyéb gyakorlat bálványimádásnak minősült, és Isten jogos büntetését váltotta ki. Jézus az isteni lény, aki által teremtetett minden, ami létezik: látható és láthatatlan valóság. Szomorú, hogy egész egyházak épültek Isten tiltása ellenére olyan téves hitre, hogy Isten helyett a teremtményhez imádkoznak közbenjárásért (angyalok, szentek, Mária, jeles egyházfiak… stb.) Nos, ezek  mind a Szentháromság Örök Isten teremtményei. A Jézust követő apostolok sohasem tettek ilyet, még csak utalás sincsen arra tanításaikban, hogy az egyedüli Igaz Isten és a Messiás Jézus Krisztuson kívül valaki fele hódoló imát mondtak volna!

 

Az ige megtiltja, hogy a halottakkal kapcsolatot teremtsünk

A reformátorok ezt az alapvető tévedést próbálták korrigálni az egyházi gyakorlatot visszaigazítani az ige tiszta vonalához. Sokszor hallunk indokolásként olyan hivatkozást, hogy az „egyház tanítása szerint…” Nos, nem az emberek alkotta dogmák, hanem Isten örökérvényű igéje az egyedüli zsinórmérték, amely járható út az örök üdvösség felé. „Lebontani” a tévedések falát, ahol emberek millióinak hite erre a téves gyakorlatra épült, és amelytől sok ezer ember anyagi léte függ nehezebb, mint a pécsi magas ház lebontása.

Az ige határozottan megtiltja, hogy a halál mezsgyéjén túlra került személyekkel, lényekkel kapcsolatot teremtsünk, míg a hozzájuk való imádság egyenes szembehelyezkedés Isten tiltásával. Elhunyt elődeinkre, szeretteinkre hálásan visszaemlékezni szép és megható dolog lehet, de velük kapcsolatot keresni szellemi síkon határozottan tiltott, mert egyenesen az ördög hatalmába kerül az ember.

Kedves nemzettársaim, József Attila gondolatából kiindulva valami nagy-nagy magyar szeretet tüzet kellene rakni, hogy felmelegednének az emberek, mert a szív nem légüres tér, és ahol nincs igazi Isten hit, ott gyökeret ver a Sátán táplálta gyűlölet.

 

Minősíthetetlen álláspontok

Megdöbbentő hatást váltott ki a napokban az a hír, hogy néhány anyaországbeli közéleti-politikai személyiség a nagy székely meneteléssel szembehelyezkedő álláspontjának adott hangot. Minősíthetetlen!

Sajnos a magyar nyelvet beszélők között is van sok gonosz lelkületű ember, akikre Tamási Áron megállapítása érvényes: „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan!” Sok istentelen, hitvány vezetője volt népünknek az évszázadok során, akik a pusztulás lejtőjére sodorták nemzetünket. Ma azokat éri bíráló elutasítás, akik önhibájuktól függetlenül jutottak arra a sorsra, hogy az anyaország határain kívül kell élniük. Végre a magyar összefogásnak szívmelegítő példáját láthattuk, amelyre oly nagy szükség van megmaradásunk érdekében.

Népünk pusztulását csak úgy tudjuk elkerülni, ha rátalálunk végre az értünk életét odaáldozó Jézus Krisztusra, mert Isten szeretett Fiára való tekintettel adhat kegyelmet a mi népünknek is. Senki másra nem számíthatunk. Csak a korlátolt agyú ember nem látja, hogy ez történt az első világégés, majd a második után is. De 1956-ban is hátat fordítottak a „nagyok” ott, ahol segíteni kellett volna.

Ha le tudjuk bontani a megosztottság hideg falait, nagy, közös összekapaszkodásban elkérhetjük jövőnket attól, aki a világmindenséget megalkotta, és uralkodik mindenek felett, „mert Övé a hatalom és a dicsőség örökkön örökké”! Ámen!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu