Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 26., 14.00

Évfordulós ünnepség Arad-Mosóczon

2020. december 08., 18.02 Kedd / Arad

Áldásaink az Úrnak áldásai.

Az Arad Mosóczy-telepi református gyülekezet a járványügyi előírások betartásával 2020. december 6-án ünnepelte az egyházközség megalakulásának 65., az új templom felépítésének 25. évfordulóját.

Igehirdetésében nt. Sipos András lelkipásztor a hit, a hűség és a helytállás üzenetét helyezte az egybegyűltek szívére.

A megüresedett lelkipásztori állás után a gyülekezet 1991. március 1-jétől egyhangúlag meghívta lelkipásztornak Józsa Ferencet Nagylakról. Az 1955. január 1-jén megalakult egyházközösség birtokában egy 110 férőhelyes gyenge állapotban lévő imaház és egy egyszobás lelkészi lakás – az udvaron romos épületmaradványok használhatatlan állapotban – volt.

Ezután beindult a bibliaóra, megalakult az énekkar, megszerveződött az ifjúsági imaóra. Valamivel később a Nőszövetség, az IKE, és beindult a presbiteri bibliaóra is. A Nőszövetség tagjai és az ifjak betegeket, időseket látogattak meg otthon és az öregotthonban. A gyülekezet élő gyülekezet lett, megújult lelkekkel. Anyagi- fizikai téren csak a nagyobb megvalósításokat említjük: 1992–93-ban a lelkészlakáshoz még három szoba épült, fürdőszobával, két pincehelyiséggel. Az épületbe bevezették a gázt. Kerítés épült vaskapukkal. 1993-ban lebontották az imaházat és helyére új templom épült. 1995. december 3-án ft. Tőkés Laszló püspök úr szentelte fel a templomot, a parókiát és az erre az alkalomra készült új ezüst kelyhet.

1994–1996 között felépült a kétszintes gyülekezeti ház, majd hozzá a konyha, kántori lakás, garázs és melléképületek. 1995-ben Kladova völgyében a gyülekezet vásárolt egy majdnem fél hektáros belterületet, melyen 2004–2005 között táborházat építettek, 2009-ben egy 70 személyes terasz, egy második konyha és egy raktárhelység épült.

A nemzetközivé vált táborban 1996 óta több mint 10 ezer gyermek, ifjú, felnőtt táborozott, sok áldásban részesültek. A gyülekezetben több mint tíz éve folyik a szenvedélybetegek közti misszió, hidegebb időszakokban a hajléktalanok közötti misszió is. Évente csendesnapokat tartanak gyermekek, ifjak és idősek számára.

A németszentpéteri 45-50 tagot számláló szórványgyülekezet 1985-ben alakult meg, református templomát 2013. november 16-an adták használatba.

2015-ben nt. Józsa Ferencz nyugdíjba vonult, nt. Sipos András személyében új lelkipásztor lett beiktatva. Anyagi és lelki téren tovább folytatódik az építkezés: padok kárpitozása, padlólakkozás, toronyjavítás stb.

A gyülekezet hitéletének jelentős eseményei: az istentiszteletek, bibliaórak, imahét, gyülekezeti csendesnapok, evangelizációk.

Az Úr áldásaiért hálásak vagyunk és hisszük, Ő mindig gondoskodni fog arról, hogy az Ige magvetése folyamatos legyen, és növekedjen az itt élő népe életében.

Nt. Sipos András igehirdetését és köszöntését követően kisfilmvetítést és úrvacsoraosztást tartottak.

                                                                               

A gyülekezet presbitériuma

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu