Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 12., 03.57

Évszázadok csodája

2020. május 28., 16.03 Csütörtök

„Mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”  (János ev. 14, 17.)

 

A „Teremtsünk embert” kijelentés többes száma egyértelműen arra utal, hogy minden létező megalkotásában az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten egyaránt részt vett. Az emberbe, mint a teremtés koronájába az Örökkévaló „belekódolta” szeretetének csodálatos kiáradása kapcsán az „Istenképűséget”! Természetesen itt nem elsősorban az ember külsejére kell gondolni, hanem belső jellemvonásaiban kell olyan értékek tükröződjenek, amelyeknek gyökere a szeretet Istenéből fakad.

  Kedves nemzettársaim! Az Öröktől fogva létező Teremtő Isten csodálatos lényéből annyit ismerünk, amennyit Ő maga kijelentett számunkra. Egy alkalommal, amikor Jézus Krisztus az Atyához való viszonyáról beszélt, egyik tanítványa, – név szerint Fülöp – azt kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát...” (János ev. 14, 8.) Jézus erre világos választ adott: „Aki engem lát, látja az Atyát.” Egyértelmű, hogy nem arra a hús-vér külsőre utalt Jézus, amellyel földre jött, hanem arra a csodálatos, megbocsátó, megmentő szeretetre célzott, amelyet az Atya akaratával megegyezően elhozott e földre, hogy a golgotai kereszten értünk kifolyt vérével visszaszerezze számunkra a bűneink miatt elvesztett örök életet.

Drága magyar testvéreim! Jézus feltámadása után még negyven napig jelen volt tanítványai körében, majd amikor eltávozott mennyei dicsőségébe, megígérte tanítványainak, hogy nem hagyja magukra. Az Atya akaratával egyetértésben, elküldi a Szentlelket, aki folytonos jelenlétével segítséget nyújt azoknak, akik Jézus Krisztust hittel szívükbe fogadták. Alapvető munkája, hogy segítse az emberek megtérését. Ahogy Jézus fogalmazott: „Elvezet titeket a teljes igazságra... Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít”! (János ev. 16, 14.) Pünkösd napján az apostolok mennyei erővel teltek meg és hatalmas erővel tettek bizonyságot a feltámadott Jézus Krisztusról, és amint az Ige fogalmaz: „Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, azon a napon mintegy háromezer lélek...!” (Ap. csel. 2, 41.) Itt fontos megjegyezni: „akik hittek”, azok részesültek hitvalló bemerítésben! Ezt természetesen követték a hit cselekedetei: „kitartóan részt vettek az apostoli tanításban (ma bibliaolvasás, igehallgatás) a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (Ap. csel. 2, 42.) Kedves magyar testvéreim Isten csodálatos ajándéka: „Ad az Isten Szentlelket azoknak, akik néki engednek” (Ap. Csel. 5, 32.) Fontos megjegyezni: a SZENT LÉLEK munkálja az ember szívében Isten igéjét, így az Ő munkája a megtérésben kihagyhatatlan! Ezen felül megragadó: a hívő emberről azt mondja az Ige: „A Szentlélek ti bennetek lakik”. Igen, az évszázadok csodája: a hívő ember teste, földi életében a Szentlélek temploma lehet, aki átvezeti őt az örök mennyei honba. Adja Isten, hogy igaz legyen ez a mi népünk számára is!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu