Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.20

Globalizáció az új Bábel?

2019. május 23., 15.39 Csütörtök / Arad

„…építsünk magunknak tornyot, amelynek teteje az égig érjen…” /1 Mózes 11, 4/

 

Globalizáción a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési folyamatokat értjük. A globalizáció lehet gazdasági, pénzügyi, kulturális, információs és nyelvi jellegű. Ezt a folyamatot a nemzetek közötti megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályozzák. A globalizáció olyan, alapvetően hatalmi-gazdasági természetű folyamat, amelynek során a világgazdaság legerősebbé váló szereplői saját érdekeik alapján egységesítik a gazdasági és politikai szabályokat. Fogjunk össze, legyünk erősek, de ebben az összefogásban nem az Istenfélelemből fakadó szeretet képezi a vezérgondolatot. „Mi erősek legyünk még nagyobbak!”

Kedves nemzettársaim! Volt az emberiség történelmében egy olyan szakasz, amikor annyira elhatalmasodott a bűn, az istentelenség a földön, hogy a Teremtő eldöntötte – a bűn miatti szomorúságában –, hogy elpusztítja a földön mozgó teljes élővilágot. Nóé és családja azonban kegyelmet kapott. Róla úgy szól az Ige egy rövid mondatban: „Nóé az Istennel járt”. Az Örökkévaló tanácsára életmentő bárkát épített, amelyben túlélte a vízözönt családjával együtt. A bárka méretei lehetővé tették számos állatfaj megmenekülését is. A vízözön elmúltával Nóé oltárt épített, amelyen hálaáldozatot mutatott be Istennek, aki ezután eldöntötte: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.” (Mózes 8, 21). Ebből a mondatból kitűnik: Isten nyilván tudta, hogy az ember bűnre való hajlama továbbra is megmarad. Az elszaporodó emberiség igazolta is egy idő után, hogy szívében, a Sátántól érkező sugalmazás újra teret kapott: „Építsünk tornyot... szerezzünk magunknak nevet”! Nos, ennek a felfuvalkodottságra épülő tervnek kivitelezését Isten a nyelvek összezavarásával hiúsította meg. Ezt a mozzanatot nevezzük „bábeli zűrzavarnak”!

Drága magyar testvéreim! Isten az örök rend megalkotója. A természeti világ tökéletesen engedelmeskedik Isten akaratának, rendelkezéseinek. Egyedül az ember kapta meg azt a lehetőséget, hogy szabad akarattal döntsön: tiszteletben tarja teremtőjének életére vonatkozó tervét, amelybe örök boldogságot kínál neki, vagy hátat fordít, és ezzel a döntéssel egy sötét erőnek szolgáltatja ki magát. Isten igéjében döbbenetes erővel szólnak a próféták, hogyan fognak a népek össze a Teremtő elleni lázadásban. Dávid, zsoltárában például úgy fogalmaz: „Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek? Összegyűlnek a föld  királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!” (Zolt. 2, 1–3.) Igen, a tudományos és látványos technikai fejlődés nyomán kibontakozó emberi büszkeség ékesszólóan bizonyítja, hogy az ember függetleníteni akarja magát Istentől. A francia forradalom kapcsán kibontakozó eszmeiség, a felvilágosodás kora, majd az ezt követő évszázadok egyre inkább eltávolították az embert Istentől. A globalizáció, az egyre hitetlenebbé váló „jóléti társadalmak” azt a megjövendölt próféciát erősítik meg, hogy épül az infrastruktúrája egy olyan összefogásnak, amely egy nagy „antikrisztusi” hatalomban csúcsosodik majd ki. Tapasztaljuk, hogy a jólét, a modern digitalizált világ egyre jobban elválasztja az embereket egymástól, de ugyanakkor a Teremtő Istentől is!

Kedves magyar testvéreim! Jézus Krisztus világosan megmondta: „Szoros az a kapu és keskeny az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik azt megtalálják”! Sőt, óvva intette hallgatóit, ma pedig bennünket: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik a juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok” (Máté 7, 15.) Jézus nem az ateistáktól óvta tanítványait. Sátán sem ateista, Ő tudja, hogy Isten csodálatos világából lett kitaszítva. A veszélyt azok okozzák, akik látszólag Isten nevében jönnek, mert a megtévesztés a részükről a leghatásosabb! A globalizáció élharcosai is azt kérik: szavazz ránk és mi boldog jövőt készítünk számodra. Jézus világosan elmondta a mellette való megmaradás titkát is. „Az én juhaim ismerik az én hangomat”! Hogy lehet az Ő hangját megismerni? Úgy, hogy gyakran beszélek vele! Egyre többet olvasom az Ő igéjét, amiből az Ő csodálatos személye sugárzik felém, és a Szentlélek megóv attól, hogy idegen, megtévesztő tanítást fogadjak magamba.  Legyen számunkra bátorítás egy kedves ének kezdő sora: „Aki hozzám fordul, azt ki nem vetem”, így ígérte Jézus neked és nekem!” Igen, a mi drága magyar népünket is csak Ő tudja megvédeni attól a „bábeli zűrzavartól”, ami egyre fokozottabban zúdul e világra.

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu