Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 08., 18.22
Sikeres Vakációs Bibliahetek és Ír hét Ágyán

„Gyere utánam… légy példa a beszédben…”

2019. augusztus 26., 16.39 Hétfõ / Arad

Az idei nyári vakációban négy hétig gyermekzsivajtól volt hangos az ágyai református parókia udvara és gyülekezeti terme: közel száz különböző helyi és környékbeli gyermek fordult meg az alkalmakon azért, hogy részt vegyenek a naponta fél tizenegytől kezdődő vakációs bibliahetek és az Ír hét alkalmain. Ezek rendszerint egyházi énekek gyakorlásából, tanulásából, rövid áhítatból, bibliai történetek élménypedagógiai módszerekkel történő feldolgozásából, sok-sok játékból és kézműves-tevékenységekből álltak.

Az első találkozás közvetlenül a vakáció elején történt, amikor a KOEN Alapítvány nyári vakációs-bibliaheti anyagával ismerkedtek meg a résztvevők. A naponként elhangzott bibliai történetek és a felcsendült énekek a közösségépítő együttlét idei mottójára utaltak: „Gyere utánam... légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban.”  Jézus az Ő követésére hív, és ha ezt komolyan vesszük, másoknak is utat mutathatunk Hozzá.

Ezután megérkezett hozzánk a várva-várt észak-írországi ifjúsági csoport, melynek tagjai nagy türelemmel foglalkoztak a sokszor hetvenes létszámot is meghaladó résztvevővel.  A Joanne Reid és Kirsty Nicholls vezette tizenkét fős csoport legfőbb célja a Krisztusról szóló bizonyságtétel volt, melyet a szavakon túl, a gyermekeink és az általuk meglátogatott gyülekezeti tagok iránt tanúsított őszinte szeretet és törődés tett hitelessé. A délelőtti foglalkozásokon a gyerekeknek a fiatalok egy bibliai történetet tanítottak, kvíz-kérdésekkel és énekekkel egybekötve, mindezt angolul – melyen minden ifjú érdeklődéssel és nyitott szívvel vett részt. A délutáni foglalkozás már sokkal több szórakozást tartogatott, hiszen ilyenkor a nyelvtanulásra és a játékra fektettünk nagyobb hangsúlyt. Míg a csoport egy része a gyerekekkel foglalkozott, a többiek a falu idős híveit látogatták meg, énekkel és imádsággal köszöntve őket.

A vasárnapi istentiszteleten került sor vendégeink ünnepélyes bemutatkozására, hálatelt szívvel tettek bizonyságot személyes hitükről, csodálatos énekekkel dicsérték az Urat a gyülekezet közösségében. 

Augusztusban egy újabb gyermek-bibliahétnek lehettünk a részesei, amikor elkezdődött a gyerekKRE azaz a Királyhágó-melléki Református Egyházkerületi gyermekmissziós csapata kidolgozta „öltöztetŐ” címet viselő foglalkozássorozat.  A nagy öltöztetŐ teljes egésznek teremt minden embert, akinek egyedül csak rá jellemző, sajátos fizikai jegyei és személyiségjegyei, érzelmi vonásai és tulajdonságai vannak. Az idei bibliahéten József történetét jártuk végig. Megvizsgáltuk a ruháin keresztül, hogy az öltöztetŐ milyen helyzetekben formálta, alakította őt, hogy a benne lévő talentum igazi értékké váljon. Különleges szemüvegünkön keresztül tanulmányozva a vele történteket ismerjük meg, hogy hogyan nyerhette el és nyerhetjük el mi is azt a ruhát, ami igazán számít, ahogyan Pál apostol is írja: „Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10.)

A lelki táplálék mellett a szülők és a nagyszülők naponta ízletes uzsonnával halmozták el a résztvevőket. Hálás köszönet érte! Köszönjük a résztvevő ifjak lelkes segítségét! 
Köszönjük az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola által felajánlott vízszűrő berendezést, köszönjük a helyi és vendég pedagógusok lelkes helytállását és mindennemű segítségnyújtását.
Köszönetet mondunk az Exodus és KOEN Alapítvány munkatársainak, valamint a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület gyermekmissziós csapatának, akik idén is lelkiismeretesen részt vettek a gyermek-bibliahét témájának összeállításában és kidolgozásában!
Köszönetünket fejezzük ki támogatónknak, a Communitas Alapítványnak! Az elnyert pályázati összeg fedezte a tevékenységeken használt fogyóanyag-szükségletet, valamint a foglalkozásokon használt eszközök korszerűsítését, melyek továbbra is hatékonyan segítik a gyülekezetben folyó gyermek- és ifjúsági munkát.
Áldott legyen az Úr, hogy gyülekezeti közösségként szolgálhattuk az Ő dicsőségét. Ő adjon növekedést a magvetésre! 


Kép és szöveg:

Módi Kinga vallástanár

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu