Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 11.45

Harminc év Isten szolgálatában

2008. október 04., 07.00 Szombat
Ebben az esztendőben, október elsején volt 30 éve, hogy elvégezte a kolozsvári Református Teológiát az arad-mosóczy-telepi gyülekezet lelkipásztora, nt. Józsa Ferencz. Életpályája minden tekintetben a páli evangéliumi tanítás (“Harcold meg a hitnek szép harcát” – 1. Tim. 6–12) szellemében alakult.


1950-ben született Szilágyperecsenben, ott végezte az általános iskolát, majd Szilágysomlyón a gimnáziumot. 1974-ben beiratkozott a kolozsvári Református (Protestáns) Teológiára, elvégzése (1978) után rövid ideig Nagyszalontán segédlelkészként szolgált, utána 1981-ig Szilágyszegen lelkész. Akkor “fegyelmi okok miatt” a nagylaki szórványgyülekezetbe helyezték. A kommunista rezsim egyházellenes korszakában az ifjú lelkész képes volt arra, hogy megtagadja önmagát és korát, “felvegye az Ő keresztjét” (Máté 16,24), Urának és Mesterének “gyönyörűséges igáját” (Mt. 11,30).
Józsa Ferencz lelkipásztor azok közé tartozik, akik azokban a nehéz időkben igaz hittel és szabad lelkiismerettel népünket vigasztalták, fogyatkozó hitüket és reménységüket Krisztus evangéliumával és az igazság igéivel táplálták. Mert nagyon sokan voltak a “sodródók” és kevesen az állhatatosak, sokan a “bólogatók” és kevesen a “figyelmeztetők”. E kevesek között is egyike a példamutatóknak az arad-mosóczy gyülekezet lelkipásztora. A bethleni elvet követve 1991-től szorgalmazta az adott közösség lelki és anyagi gyarapodását, bekapcsolódott családjával együtt gyülekezetünk életébe.

Minden dolgában, amit tesz és intéz, a szeretet a legfőbb irányadója és zsinórmértéke. Krisztusi szeretet ez, nem eszmei (csak értelmi szinten), hanem emberi közelállásban, mindennapi cselekedetekben, személyválogatás nélküli odahajlásban mutatkozik meg. A 30 év buzgó szolgálat áldott, maradandó gyümölcsöket termett. Ezek láthatók először is a külső építkezésekben: új templom emelkedett a régi düledező imaház helyén. Már 1992-ben felépül az új lelkipásztori lakás, később melléképületek, ifjúsági és szórványközpont. A kladovai táborház szintén ide sorolható, és még nem is említettük a más gyülekezetekben elért eredményeket.

E külső építkezések mögött a gyülekezet lelki megújulása, hitbeli és számbeli gyarapodása áll. 

A rendes ünnepi istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági és presbiteri bibliaórák, gyermek-istentiszteletek mellett a gyülekezet nagy nyeresége, hogy lelkipásztora rendszeresen látogatja a betegeket, úrvacsorát szolgáltat számukra.

A gyülekezetben ifjúsági csoport, nőszövetség és alkoholellenes (iszákosmentő) szolgálat működik. Az ifjúság a szokásos szombati bibliaórákon kívül nyári táborokat szervez Kladován és részt vesz a hajléktalanok megsegítésében. A nőszövetség feladatai között a bibliai hét megszervezését, a karácsonyi szeretetcsomagok elkészítését és különféle munkálatok elvégzését említhetjük meg.
Testvérgyülekezetünk a gaudai (Hollandia) és a körmendi (Magyarország).

Egyházközségünk körzetekre van felosztva, melyekért 14 presbiter felelős. Az ő feladatuk a körzetben a családok látogatása, betegek, úrvacsorát igénylők jelentése a lelkészi hivatalban, valamint a közmunkák megszervezése.

Szeretettel szolgálja lelkipásztorunk a szórványban élő híveit Németszentpéteren, Sofronyán, Zimándon, törődik a szegényekkel, az elesettekkel. Aktív szerepe van az egyházkerület és az egyházmegye életében. Az ellentétek megoldásában, nehéz helyzetekben evangéliumi egyértelműséggel választ tud adni különféle kérdésekre.

A keresztény ember legfőbb példaképe maga Jézus. Az igazi tanítványok számára az igaz hit nem más, mint “imitatio Christi” – Krisztus utánzása.

Adja Isten, hogy Krisztus Urunk jeles követői közt Nt. Józsa Ferencz lelkipásztorunk, a krisztushordozó példája buzgó hívőkre találjon hívei soraiban.

Végtelenül jó, hogy akitől mindig csak kapunk, annak most mi adhatjuk oda közös ajándékainkat: a köszönet és hála jeleit, tiszteletünk jelét és a feltétlen bizalmat. ‘Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.’ (Jakab 1,17) Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség”

A gyülekezet presbitériuma
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Spurigán Zoltán / Kedd, 2008. december 02., 13.14 Válaszoljál rá!

Kedves Feribácsi,

Nagy örömet jelentett számomra mikor önnel beszélgethettem, részt vehettem a Mosóczi gyülekezetben, a táborokban vagy családja körében. Mindig egy áldott többletet: az Isten kézzelfogható jelenlétét éreztem önben. Áldott az a család, ahol van egy ilyen gerinces Kristust hordozó édesapa, és áldott az a gyülekezet amelynek ilyen hüséges pásztora van. Bár lenne minél több ilyen hüséges pásztora egyházunknak...
Isten áldását kivánom önre, családjára és a Mosóczi gyülekezetre.

S. Zoltán, Nagyvárad.

Hozzászólt: Aj, E és Áron / Vasárnap, 2008. október 26., 18.20 Válaszoljál rá!

Kedves Feri bátyja,
én is (kis családommal együtt) hálás vagyok, hogy a nyáron egy kicsit együtt lehettünk s megtapasztalhattuk mi is azt a sok imádságot, hitet, reményt és szeretetet ami a mosóci gyülekezetben ön és családja naponta gyakorol
hála legyen érte a mi mennyei Urunknak!
enci

Hozzászólt: Judák Endre Gödöllő / Szerda, 2008. október 22., 08.11 Válaszoljál rá!

kedves Feri, szívem teljes melegével köszöntlek és szeretettel gondolok mindig Rád és kedves családodra.
Van a akatolikus liturgiában egy olyan mondat, hogy emeljétek föl szíveteket az Úrhoz, ha bármi okból, vagy ok miatt felemelem szívem, a kedeves barátaim és testvéreim körében érzem magam, akik elmulhatatlan szeretettel szeretik a mi urunk JÉZUS KRISZTUST, Ti mindig velem vagytok ebben a felemelt állapotban és jó, hogyha szomorú vagyok, lélekben elszállok hozzátok és lecövekelek ott az aradi parókián
és meghallagatom , vagy e-mailen hallgatom Emesét, a drága fáradhatatlan nagytiszteletű asszonyt és ott mindenkit az azstal körül.
Vártalak az iszákosmentőn , hogy prédikálsz,
de hallom, egy kicsit, meg kell állnod és elcsendesedned Fil.4.4-8 igéivel köszöntlek szeretettel Judák E

Hozzászólt: Földvári László / Szerda, 2008. október 22., 07.18 Válaszoljál rá!

Felettébb szerencsésnek érzem magam, hogy találkoztunk és megismertem a cselekvő szeretetet. Szeretném ha fiataljaink nem korunk "sztárjaiban", hanem Józsa Ferenczben találnának példaképre. Kívánom, sodorjon közelébe sok-sok lelket az élet, mert mellette még rossz sem lehet az ember.
föld(voltam)

Hozzászólt: Bíró István / Kedd, 2008. október 07., 10.24 Válaszoljál rá!

Kedves Nt. lp. úr!
Örömmel olvastam a cikket, és én sem tudok mást reagálni az előttem szólóknál, de mivel nekem Ön keresztelő Jánosom, mégis csak annyit szólnék, ami a mai napi igém: "Szeret az Úr, azért nincs nég végünk, mert nem fogyott el irgalma." (JSir3,22) Valamint a Biblia utolsó igeversét szeretném idézni. "Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal (család, gyülekezet)! Ámen.

Hozzászólt: Veres-Kovács Attila / Szombat, 2008. október 04., 21.42 Válaszoljál rá!

Kedves Ferike,

Teológus korunkben mar megertettem, hogy az Isten megkettőzött mércével mérte neked a nagy lelked. Te pedig hűséggel fogadtad el a küldetést. Sok ilyen lelkületű "papra" volna szüksége az Anyaszentegyházunknak. Isten áldjon e kerek évfordulón. Hiszem, hogy Mosócon nem az embert ünneplik, hanem az Úrat, aki által te is, és mi mindnyájan szolgálhatunk. Légy áldott nagy családodban! Szeretettel,
Attila

Hozzászólt: Bódis Miklós / Szombat, 2008. október 04., 13.58 Válaszoljál rá!

Örömnek és nyereségnek tartom,hogy Józsa Ferencz testvére lehetek az Úrban,hogy megismerhettem őt.Áldja őt meg az Isten,családjával és gyülekezetével együtt!

Hozzászólt: Zsiga István / Szombat, 2008. október 04., 11.51 Válaszoljál rá!

Kedves Szász Zoltán!

Valóban boldog lehet a gyülekezet, akinek ilyen pásztora van. Példás család. Ha ez alkalomból (30 éves szolgálat) ünnepi kiadvány jelenne meg akkor szivesen venném. Kivánom a gyülekezetnek, hogy sokáig örüljön még Ferencnek és családjának! (Zsiga István 6900 Makó, Hunyadi u. 5/12.)
Üdvözöllek: István

Hozzászólt: Szász Zoltán / Szombat, 2008. október 04., 11.41 Válaszoljál rá!

Kedves Feri bátyám!
Az Úr áldja meg ezt a 30 éves szolgálatot és az ezutánit is! Hála Neki a szolgálatért!
Milyen jó, hogy egy presbitérium ilyet írhat a lelkészéről és nem rosszat. Az igazi jutalom csak ezután jön.
Áldástkívánattal:
Szász Zoltán,
Pankota

Hozzászólt: Zsiga István / Szombat, 2008. október 04., 10.59 Válaszoljál rá!

Kedves Ferei!

Isten áldása kisérjen további éveidben is a szolgálatban és az életed során is szeretteid és a gyülekezet körében.
Imádságos szeretettel: Zsiga István Makóról

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu