Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. október 16., 17.43
Kisszentmiklóson is eljött a Szentlélek

Hat bemerített fiatallal gazdagodtak

Írta: Balta János
2017. június 06., 17.14 Kedd / Arad

Amint azt a pénteki Hitélet rovatunkban is meghirdettük, vasárnap 10 órától, az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet új templomában tartotta az újszövetségi, bemerítési istentiszteletet.

Nt. Sallai Jakab lelkipásztor miután üdvözölte a közelről, illetve távolról érkezett vendégeket és a híveket, Isten iránti hálával beszélt a minden igénynek megfelelő új templom építési munkálatainak a befejezéséről, amelyet a gyülekezet legnagyobb ünnepével, a bemerítéssel óhajtanak felavatni, noha a hivatalos átadását, megáldását augusztus 13-ra tervezik. Mindenkit felkért, hogy az élet tengerén nyissa meg a vitorláit, hogy Isten szele és ereje, a Szentlélek hatalma tovább segítse az egész gyülekezetet, majd boldog együttlétet kívánt a jelen lévő Istennel! A jelen volt román ajkú híveket Varga Géza diakónus köszöntötte, aki a Szentlélek különös kegyelmének tekintette, amiért 6, hitét megvallani óhajtó fiatallal áldotta meg a gyülekezetet. A 12 tagú fúvószenekar és az énekkar egymást váltották magas színvonalú zenei szolgálataikkal. Igehirdetésében nt. Sallai Jakab lelkipásztor, az „Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent, Jézusommal legyek egy már e földön lent” igéből kiindulva, Jézusnak Keresztelő János által a Jordán vizében történt megkereszteléséről beszélt. E szertartás vagy esemény annyira mély horderejű, és olyan sok tanítás rejlik benne, hogy mindet igazából nem tudjuk teljesen kimeríteni. Mert mennyei, lelki igazság ez, amit Isten maga hozott számunkra Krisztusban, aki bemeríttetett, ezért mi az Ő nyomdokaiba lépve, engedelmeskedünk Neki. Ő arra kérte tanítványait, hogy menjenek, tegyék tanítvánnyá a népet, megkeresztelve az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében! Tehát számunkra meg van szabva az Istennek való engedelmesség útja. Vagyis, a bemerítés, Istennek való engedelmesség, megtérés a bűnök bocsánatára. Zárszavaiban azt kívánta, hogy a bemerítés ne csak a fehérruhások, hanem mindnyájuk számára legyen lelki töltekezés.

Miután a lelkipásztor a bemerítésre készülő négy fehér ruhás leánytól és két fiútól a felkészültségükre irányuló kérdésekre kielégítő választ kapott, a gyülekezet éneke közepette bevonultak a „hullámsírba” vagyis a bemerítő fülkébe. Ott a fiatalok által mondott egy-egy igét követően, a lelkipásztor a nevük említése után, egyenként megkérdezte tőlük: hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában és vallod-e Őt személyes megváltódnak? A pozitív válasz után a lelkipásztor kijelentette: hitvallásod alapján, bemerítelek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Ezt követően, Gál Tamarát, Gál Rúthot, Kulcsár Renátát és Kulcsárt Tímeát, továbbá Gál Elődöt és Dubován Viktort egyenként alámerítette, majd kiemelte a vízből.

Miközben a bemerített fiatalok és a lelkipásztor átöltöztek, a román ajkú hívek részére Varga Géza diakónus tartott igei szolgálatot, ugyancsak a bemerítésről. Közben felváltva az énekkar és a fúvószenekar pallérozott szolgálatai következtek, de a hívek közül is többen fennhangon tanúságot tettek a hitükről, hálát adtak Istennek a bemerített fiatalokért.

Miután az ünneplőbe öltözött fiatalok a lelkipásztoruk nyomában bevonultak az istentiszteletre, Sallai Jakab lelkipásztor, Varga Géza diakónus és Nagy Mihály nyugalmazott lelkipásztor előtt letérdelve, azok páronként, a fejükre helyezett tenyérrel Isten áldását kérték rájuk és az életükre. Ezt követően a bemerített fiatalok és a gyülekezet elöljárói, Megváltónk keresztáldozatára gondolva, úrvacsorához járultak.

A lélekemelő bemerítési szertartás az udvaron adott szeretetvendégséggel, a Szentlélek jelenlétének a fennkölt tudatában zárult.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu