Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. július 16., 19.27

Helyreigazítani a félregombolt kabátot

2014. február 27., 18.51 Csütörtök

A hagyomány szerint, Deák Ferenc – a haza bölcse – az 1867-es kiegyezést megelőzően egy alkalommal félregombolt kabáttal jelent meg az országgyűlésben helyet foglaló küldöttek előtt. 

Szimbolikus tettével azt kívánta érzékeltetni, hogy a rendezetlen viszonyt, amely Ausztria és Magyarország között fennáll, helyre kell állítani. Végül is a tárgyalások eredményre vezettek, és kialakult a több évtizedes fejlődést elindító, rendezett kapcsolat a két ország között.

Miért van annyi konfliktus, annyi ellenségeskedés ezen a világon? Az események hátterében egy alapvető dolgot lehet kimutatni: az embernek megromlott a kapcsolata Istennel, ebből fakadóan az emberekhez való viszonya is ellenségessé vált. A bűn megjelenése után már csak idő kérdése volt, hogy bekövetkezzen az első gyilkosság is. Káinnak szívében gyűlölet ébredt testvérével szemben, és ez végzetessé vált. Egyedül csak a Teremtő Istennel helyreállított viszony hozhat változást az emberi kapcsolatokban is. Ebben a kezdeményező maga Isten, aki elküldte Fiát, hogy áldozatával helyreállítsa a „félregombolt”emberi viszonyokat. Fontos tudomásul venni, hogy nem lehet következmények nélkül elfordulni Istennek örökérvényű törvényeitől. Az igében rendelkezésünkre bocsájtott életszabályok éppen a mi javunkat szolgálják, hogy védelmezzék életünket a rossz döntésektől. Sokszor látunk széthulló családokat, mert nincs jelen életükben az Istentől kapott, egész életre szóló áldozatos szeretet. Belefolynak időnként olyan együttélési, házastársi kapcsolatba is, ahol a felekről nem lehet elmondani azt, amit Isten úgy fogalmazott meg, hogy „szerzek néki segítő társat, hozzáillőt”. Az ilyen kapcsolatba szükségszerűen be van kódolva a későbbi szakítás. Aki nem akar tudomást venni erről az isteni életszabályról, előbb-utóbb a keserű csalódás állapotát kell elviselnie. Időnként találkozunk pozitív kivételekkel is, de azok éppen a szabályt erősítik.

Az élet vonata megállíthatatlan sebességgel száguld a végállomás felé. Lehet, hogy az eltékozolt hónapok, évek keserű emlékek forrásává válnak. Az ember nem dönthetett létezése felől, de dönthet életének iránya felől. Az Isten felé fordulást addig lehet megtenni, amíg nem késő, amíg szól hozzánk Isten hívó szava. Életünk véges. Csak egy, megismételhetetlen életünk van és eljön majd egy pillanat, ami után már nem jön másik, amikor az időtlenségbe kell átlépnünk. „Aki nem gondol a jövőjére, szörnyű mélyre süllyed…” (Jer. Sir. 1, 9) Ez isteni törvény: aki nem rendezi Istennel szembeni bűneit, az megalapozza saját kárhozatát. Ettől akar megmenteni mindenkit Jézus Krisztus. „Gomboljuk” helyre kapcsolatunkat Istennel, amíg lehet”.

Drága magyar testvéreim! Az Úr Jézus ma nekünk mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14, 6) Jézus viszont nem tör be erőszakkal az ember életébe. Ma még itt van a kegyelem ideje. Arra vár, hogy fogadjuk el hívását. A nemzet egyénekből tevődik össze. Szükséges, hogy a magyar emberek sokasága rendezze kapcsolatát Istennel, és akkor, de csak akkor az egész nemzet felvirágozhat. Senkit nem találunk az egész világon, aki népünkön komolyan segíteni tudna és segíteni akarna. A Mindenható arra vár, hogy saját magunk mondjuk ki, amit az énekíró őszinte vallomással fogalmaz meg: „Amint vagyok, sok bűn alatt, de mert hallám hívó szavad, s mert értem áldozád magad: Bárány Jézus jövök!”

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu