Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 19., 14.11

Hol van Isten? Őt kérem számon, hátat fordítok Neki, mert magyarnak teremtett?!

2020. december 03., 16.43 Csütörtök

„... Előtökbe adtam az életet és a halált... Válaszd hát az életet...!”

(5. Mózes 30, 19.)

 

Amikor a teremtés hajnalán elhangzott – többes számban – teremtsünk embert, akkor az is benne volt, hogy Isten közösségi életre teremtette az embert, hiszen az Atya, Fiú, Szentlélek hármas, szeretet-közösségben létezik. Tudományosan, hitelt érdemlően a világmindenség és benne az emberi lét kialakulását nem lehet bizonyítani. Az evolúciós elmélet „kiagyalói” az embert csupán egy továbbfejlődött majomnak tekintik. Számos tekintetben sántít ez az érvelés. Miért van az, hogy sok területen felülmúljuk a pusztán életben maradáshoz szükséges képességeket? – értékeljük a zenét, a szépségeket, a versírást, van bennünk kreatív előretervezés, embertársainkkal való közös együttműködés..! Az univerzum csodái túl bámulatosak ahhoz, hogy a „véletlen” művei legyenek. Kétség nem fér hozzá, hogy a Szentírásban szereplő teremtéstörténet megfelel az igazságnak! Minden Istenfélő embernek, aki az Örökkévaló nagyságát, tévedhetetlenségét felismeri, azt is el kell ismernie, hogy Isten a teremtésnek azon részén sem tévedett, amikor bennünket magyarnak teremtett! Szembe menni az örök Istennek ezzel a döntésével nem marad következmények nélkül, még akkor sem, ha mi szépnek tűnő magyarázatokkal próbáljuk Istent „puhítani”! Hát, Istenem, én nem hagylak el Téged, én olyan jó vagyok, még „többségi” templomba, gyülekezetbe is eljárok! Magyar népemnek azért mondtam nemet, mert olyan rosszak velem szemben! Istent emberi magyarázatokkal „átverni” nem lehet! Ő látja a „mesék” mögötti önteltséget, valóságot is!

Kedves nemzettársaim! Az emberi elmét meghaladó színfalak mögött számos olyan dolog történt, amelyek leírásából az Ige világosan tudomásunkra hozza, hogy e földre zúduló rosszat nem Isten okozza. A Szentírás beszél egy olyan angyalról, aki engedetlenné vált a Teremtővel szemben: „Tökéletes voltál útjaidon teremtésed napja óta, míg gonoszságot nem találtam benned”. (Ezékiel 28, 15.) Lukács evangéliuma szerint Jézus is ezt mondta róla: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből”. (Lukács 10, 18.) Isten tehát száműzte Lucifert a mennyből. Az Éden kertjében ő, a kísértő volt az, aki rávette Évát, hogy kétségbe vonja Isten önzetlenségét, s így elérte azt, hogy az ember is csatlakozzék hozzá az Isten elleni lázadásában. Nos, a címben szereplő kérdésre a válasz abban rejlik, hogy a szerető Isten minden teremtett lényt – az embert is – szabad akarattal ajándékozta meg, s így napjaink minden tragédiája abból fakad, hogy az ember saját bűneivel zúdította magára a tragédiák sokaságát! Ha az Úr olyan teremtményeket akart volna létrehozni, akik minden kérdés nélkül, akaratuktól függetlenül, mindig engedelmeskednek rendeléseinek, akkor robotokat hozott volna létre magának, akár számolatlanul. A szeretetnek viszont akkor van értéke, ha az őszintén, belülről, szívből fakadó. A világmindenség hatalmas urának Lucifer megsemmisítése nem jelentene gondot. Ha Isten ezt megtenné, saját örök törvényét, a szabad akarat törvényét lépné át. Az viszont örök igazság – az Ige mondja –, hogy az idők végén lesz egy nagy számonkérés! „Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következzék! (Zsidók 9, 27.)

Drága magyar testvéreim! Advent napjaiban hasznos megemlékezni arról, hogy megmentésünkért maga Isten hozta meg a csodálatos áldozatot, amikor Fiában földi testet öltött, és magára vállalta a bűneinkre kimondott halálos ítéletet. Jézus e földről való távozása előtt reánk bízta a nagy megváltási munka folytatását. Felsorolásában először Jeruzsálemet említette, ami annyit jelent, hogy mindenki elsősorban a maga környezetében kell, hogy tevékenykedjen, ahova Isten őt helyezte. A felsorolás aktualizálva ma így hangzik: kedves Sándor, Ernő, Éva, Ilona... stb., nektek abban a magyar közösségben kell a lelkimunkát végeznetek, ahova Én, az Örökkévaló helyeztelek benneteket. Ott buzdítsátok a magyar embereket Istenfélelemre, összefogásra. Most különösen, amikor a vasárnap sorra kerülő parlamenti választásokon népünknek összetartásról, szeretetről kell szavazataival bizonyságot tennie! Ezt követően erősítsük azt a magyar lelki közösséget, ahova Isten helyezett minket.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu