Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. március 31., 10.24

Holtbiztos: lesz végelszámolás!

2019. június 20., 16.28 Csütörtök

„Mert a bűn zsoldja a halál...” /Róma 6, 23./

 

 

Az emberi közösségekben való létezés a társadalmi együttélés rendszabályainak keretében történik. Az olyan életszabályok, amelyek tartalmazzák Isten örökérvényű törvényeit túlmutatnak e földi valóságon, mert benne a Mindenható a boldog mennyei örökkévalóságot kínálja fel az ember számára. Egy olyan világot, amelyet az emberi agy „szürke állománya” el sem tud képzelni, mert isteni, azaz meghaladja az emberi gondolkodás minden határát. Akaratunktól függetlenül létező, de egyelőre fizikai szemünk előtt még nem látható objektív valóság.

    Kedves nemzettársaim! Amikor az emberek között Isten mennyei világáról esik szó, hallunk időnként olyan frappánsnak tűnő megállapítást is, hogy „nem jött onnan vissza még senki!” Emberi tudatunk folytonosan két egymással ellentétes erő küzdelmének színtere. Ilyenkor felmerülhet bennünk az alapvető fontosságú kérdés, kinek adunk hitelt: annak a Jézus Krisztusnak, aki a történelem egy pontján emberi testet öltve, lejött e földre, hogy megmentsen bennünket a kárhozattól, vagy annak a gonosz lénynek – Sátánnak –, aki szintén a túlsó partról érkezett azzal a céllal, hogy ellopja üdvösségünket! Nos, elgondolkoztató: amikor egy ifjú, életének sorsfordulóján, mondjuk házasságkötésekor szüleitől értékes ajándékot – lakást, autót – kap, milyen  hálás köszönettel gondol ajándékozó szüleire, bár ezek, csak mint használati eszközök e földi lét idejére érvényesek. Jézus ezzel szemben véres harcot vívott a Gecsemánétól a Golgotáig, hogy visszavásárolja számunkra a bűneink miatt elvesztett örök országot. Ő világosan felajánlja segítségét minden embernek: „Aki hozzám fordul ki nem vetem!” Jézus sohasem küld bennünket gondjaink megoldásában másokhoz segítségkérésre: szentekhez, Máriához, egyéb közvetítőhöz, hiszen Néki adatott minden hatalom mennyen és földön! Segítség egyedül csak Tőle érkezhet! Minden más kísérlet hasztalan... (lásd az úzvölgyi helyzetet!) Lucifer, a bukott angyal, Isten csodálatos világának lakója volt. Lázadása miatt kiűzetett a dicsőséges mennyei országból. Jól tudja tehát, hogy milyen felbecsülhetetlen értéket veszített el, és hogy számára többé nincs kegyelem. Az Őt legyőző Jézus szavainak értékét szeretné csökkenteni, és fényes csalással megtéveszteni bennünket: imáinkat ne a golgotai Hős fele irányítsuk! Gonoszságát úgy éli ki, hogy megpróbálja minden eszközzel kárhozatba dönteni az embert. Nos, itt „jön a képbe” Isten csodálatos, emberi értelmet meghaladó szeretete, amely sokszorosan nagyobb a Sátán gonosz hatalmánál, hiszen Isten az Egyszülött Fiún hajtotta végre a mi bűninkre kimondott halálos ítéletet. Ennek a csodálatos szeretetnek visszautasítása egyenlő a „holtbiztos kárhozattal”! Ide szeretné az Ördög berángatni az embert!

    Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus a gazdag és Lázár történetében fontos igazságra hívja fel figyelmünket, ugyanis két életrajzot mutat be. A gazdagnak minden sikerült. Vigadozott, bíborba, patyolatba öltözött, csak nem törődött azzal, hogy egy napon át kell lépjen ő is a túlsó partra. Lázárnak nem volt senkije, éhes, beteg, fekélyekkel teli ember volt. Az Ige a két végletet tárja elénk, a legrosszabbat és a legjobbat, ami létezik. A függöny lemegy, mind a két ember meghal. Vajon mi van a függöny mögött? Meghalt a koldus, és meghalt a gazdag is. Amire mi azt mondjuk, hogy „elaludt”, arra a Biblia azt mondja, hogy „felébredt”. A gazdag felnyitotta szemeit valahol, amiről itt, a földön azt hitte, hogy nincs. A bűnesetnél az első emberről azt mondja a Biblia: „És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei” (1Móz 3, 7.). Amikor odaérsz, hogy felnyitod szemeid, látod, hogy minden valóság, mégpedig örökkévalóság! A gazdag a pokolban kínokban lévén látja az üdvözülteket. A kínban lát, érez, emlékezik. Azt szeretné, ha a halottak közül elmenne valaki a testvéreihez, hogy figyelmeztesse őket.  Erre nincs lehetőség! A távolság áthidalhatatlan. Ma még van egy híd, a kereszt, ma még átmehetsz rajta.  Adja Isten, hogy értse meg ezt a mi drága magyar népünk is, mert eljön „holtbiztosan” a végelszámolás napja! Ezért kéri Isten igéje, ne a megtévesztő mesékre hallgassatok, hanem „változzatok meg értelmetek megújulásával!” (Róma 12, 2.)

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu