Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 18.18

Ideje lenne már a keresztényeknek megtérni!

2019. július 21., 16.19 Vasárnap / Arad

„... Újonnan kell születnetek!” / János ev. 3, 7/

 

Jézus Krisztust egy nagy tudású, tapasztalt farizeus kereste fel  – Nikodémusról van szó –, aki kollégái bírálatának elkerülése végett  egy titokban történő éjszakai beszélgetésre kérte Őt. Jézus Krisztus mindig hajlandó volt szóba állni az emberekkel a megmentés alapgondolatából kiindulva. Egyszer azonban visszautasította a beszélgetést, amikor Pilátus – hogy meneküljön a felelősségteljes döntés elől – katonáival Jézust Heródeshez küldte át. Heródes végül is örült a találkozásnak, hiszen sok mindent hallott Jézusról és azt remélte, hogy ez alkalommal szeme láttára csodákkal fogja „szórakoztatni” őt. Hosszasan kérdezgette életének eseményeiről, de miután Jézus semmilyen provokáló kérdésre nem válaszolt, katonáival együtt kigúnyolta, majd fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Nos, ez a kép világos üzenet arról, hogy Heródes számára lezárult a kegyelem ideje! Ez a kimondhatatlanul szomorú helyzet bárkinek az életében bekövetkezhet, mert bár Isten hosszan tűr, Jézus által üdvösséget készít az igazán megtérőknek, de ettől függetlenül a kegyelem ideje véges, lejár, mint az ember életideje!

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztus feltámadása után, megdicsőült testben még 40 napig itt volt e földön. Felkereste tanítványait, bátorította őket, amikor pedig elérkezett a végleges testi elválás, végrendeletében egy általános érvényű nagy megbízatást adott nekik: „és lesztek az én tanúim... a föld végső határáig...” Kezét felemelve megáldotta tanítványait, és visszatért mennyei otthonába az Atyához. A csodálatos pünkösdi események után az apostolok valóban nagy erővel kezdték elmondani a reájuk bízott örömüzenetet minden embernek. Nos, az üzenet lényege nem gyors földi, anyagi természetű sikerek megszerzésére vonatkozott. Az örömüzenet minden kor emberének azt mondja el, hogy Isten, Jézus Krisztus keresztáldozatára való tekintettel, mindazoknak, akik elkérik, hajlandó kegyelmet adni! A „JÓ HÍR” nemcsak üres szavakban állt, hanem tartalmának megfelelően életvitelükkel hitelesítették azt mindenki szeme láttára. Kezdetben erre vonatkozólag az emberek nem találtak vallásfelekezeti megnevezést, egyszerűen csak azt mondták, hogy ti olyan Krisztus-félék – „krisztiánoszok” –(magyarítva keresztények) vagytok, ami azt jelenti: úgy beszéltek, úgy éltek, mint ahogy azt tette mesteretek: Jézus Krisztus! Nos, a lényeg itt van, a Jézustól kapott nagy megbízatás, a megváltás örömüzenetének továbbadása csak akkor lesz hiteles, ha szavaink, életvitelünk minden ferdítés nélkül, nagy megbízónkat, Jézust tükrözik! Csak ez méltó igazán a keresztény névhez, s ezt pedig csak az őszinte megtérés hozza létre. Keresztény világunk Európától Amerikáig  a megtérés hiányában vált üressé, tartalmatlanná, hiteltelenné!

Drága magyar testvéreim!

Jézus Krisztusnak az utolsó időkre szóló jövendölései tökéletes képet festenek napjainkról. Az emberek a kegyesség látszatát igyekeznek megőrizni, de a valóságban távol vannak az őszinte hitélettől. Döbbenetes erővel szólt erről a napokban egy a Kossuth rádióban elhangzó interjú. Családterapeuta nyilatkozott tevékenységéről egy riporternek és felsorolta módszereit, amelyeket felhasznál a megromlott házasságok rendbehozatalára. Ekkor a riporter váratlanul idézett néhány mondatot az 1 Korintus 13-ból, a szeretet himnuszából: a szeretet türelmes, jóságos, nem rója fel a gonoszt stb. A családterapeuta válasza egyszerűen döbbenetes volt: „nem vagyok vallásos, s így ehhez nem tudok hozzászólni”!! Azt el tudja mondani, hogy neve milyen keresztény vallásfelekezet anyakönyvében szerepel, de a Bibliából idézett mondatokhoz való viszonyulása teljes hitetlenségről tanúskodik! Döbbenetes és szomorú, hogy napjaink keresztény világa egyértelműen tükrözi ezt a hitehagyást. Bárcsak megértené a mi drága magyar népünk, hogy van a történelemben példa a tömeges megtérésre is, amikor Jónás próféta elvitte Ninivébe Isten üzenetét és százhúszezer ember menekült meg a haláltól. Ma Isten bennünket szeretne megmenteni a veszélyt hordozó, langyos, névleges keresztény élettől. Akik komolyan veszik üzenetét, az Ő dicső országában lesznek egy örökkévalóságon át.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu