Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. január 18., 23.26

Hitélet

„Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.” (1Kor 1, 1–3.)
…nem mindennapi kedvességet tanúsítottak irántunk…” (Ap. Csel. 28, 2.)
Elbátortalanító évkezdetről beszélt a fokozódó nemzetközi feszültség és erőszak miatt Ferenc pápa a Vatikánhoz akkreditált nagykövetekkel hagyományosan év elején tartott találkozón csütörtökön, amelyen bejelentette, hogy el szeretne látogatni Dél-Szudánba.
„Megmérettél és híjával találtattál...” /Dániel könyve 5, 26–27/
Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, Urunk megkeresztelkedése ünnepén 8.30 órakorkor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán.
Február 22-én szentelik püspökké, és iktatják be érseki hivatalába Kovács Gergelyt, akit Ferenc pápa december 24-én nevezett ki gyulafehérvári érsekké.
„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával…” (Mt. 2, 11.)
A karácsony eseményeinek a leírásában van valami költői, idilli, valami nagyon szép, megható, nagyon mély. Hogyha az ember a karácsonyra gondol, valahogy felemelkedik a lelke.
December 26-án, csütörtökön, Szent István vértanú ünnepén, a templomokban a vasárnapi miserend érvényes.
Szeretett Testvéreim! Sokan olvassuk együtt ezen a karácsonyon a laodiceai gyülekezethez írt levelet. (Jel. 3, 14–22.) Jól tesszük, ha az írás üzenetét személyes és közösségi vonatkozásban komolyan értelmezzük.
„Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” /1 Korintus 6, 20./ A birtoklási vágy az emberi természet része. Emberi világunk történelmében számtalan háború kiindulási mozzanata gazdasági okokra vezethető vissza.
„Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal: Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból! De Ácház azt mondta: Nem kérek, és nem kísértem az Urat.’’ Erre a próféta így szólt: Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.” (Iz. 7, 10–14.)
„Legyetek tehát béketűrők, testvéreim, az Úr eljöveteléig! Íme, a földművelő is várja a föld drága terményét, türelmesen várakozik, amíg a korai és a késői esőt megkapja.
<%freshnews%>
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu