Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. április 05., 15.24

Hitélet

„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.“ /Lukács ev. 19, 10./
Bővebben Csütörtök, 2019. április 04., 17.38
„Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok és a struccmadarak, mert vizet adtam a sivatagban, folyókat a pusztában, hogy megitassam népemet, az én választottamat. A nép, melyet magamnak formáltam, dicséretemet hirdeti majd.” (Iz 43,16–21)
Bővebben Csütörtök, 2019. április 04., 17.37
Reményik Sándor-emlékünnepség
Helyszín: Arad-belvárosi református templom. Időpont: 2019. április 7., vasárnap.
Bővebben Kedd, 2019. április 02., 18.16
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.)
Bővebben Csütörtök, 2019. március 28., 16.25
„Isten a kövekből is támaszthat fiakat…” /Máté ev. 3, 9./ Az Örökkévaló Isten az embert közösségi életre teremtette. Gondokkal terhelt életünkben nagy szükségünk van stresszoldó, vidám beszélgetésre, amely mosolyt csal ajkunkra, derűt varázsol szívünkbe.
Bővebben Hétfõ, 2019. március 25., 16.00
„Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
Bővebben Csütörtök, 2019. március 21., 18.12
„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.,6.3.22)
Bővebben Csütörtök, 2019. március 14., 19.22
„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg”. (Zsolt 90, 15–16.)
Bővebben Csütörtök, 2019. március 07., 17.30
„Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké...” /Zsoltár 89, 2/
Bővebben Csütörtök, 2019. február 28., 16.15
„Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
Bővebben Csütörtök, 2019. február 28., 16.12
A pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjén – jelentették be a szervezők egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón.
Bővebben Szerda, 2019. február 27., 16.16
Március 16-án kerül megrendezésre a temesvári püspökség szervezésében Máriaradnán az egyházmegyei hittanverseny, ami 10 órakor kezdődik, és a 16 órakor kezdődő szentmisével fejeződik be.
Bővebben Csütörtök, 2019. február 21., 17.16
„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben!” /2Tim. 4, 2./
Bővebben Csütörtök, 2019. február 21., 17.13
Betegség és gyógyulás a Szentírásban
A Szentírás az emberi szóban megtestesült isteni Ige, ami lelki életünk mindennapi kenyerévé változott. Ha van valami, ami a rohanó élet és a stresszekkel teli sorsunk zavarában és megpróbáltatásai között megtartja és megerősíti lelkünk békéjét, az a Szentírás olvasása és ismerete.
Bővebben Hétfõ, 2019. február 18., 17.27
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu