Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 12.01

Hitélet

„Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket” (Ef 1, 5–7)
Bővebben Péntek, 2009. július 10., 19.18
Nem történt templomfoglalás
Az elmúlt hetekben Lászlóvár (Coronini) polgármestere illetve a dunaszentilonai cseh nyelvű baptista gyülekezetének gondnoka attól félt, hogy a helységben megjelenő resicabányai református lelkész és egyházi elöljáró szándéka lenne a volt református templom visszafoglalása.
Bővebben Kedd, 2009. július 07., 20.32
A főegyházmegye ezer éve
A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának ezredik évében millenniumi kiállítás nyílik a gyulafehérvári érseki palotában. A tárlat rálátást enged az ezeréves főegyházmegye kulturális értékeire.
Bővebben Vasárnap, 2009. július 05., 17.40
„A nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen és el ne bízzam magam.” 2Kor12,7
Bővebben Szombat, 2009. július 04., 07.00
Eljött a számadás ideje
A Hunyadi vár Bethlen szárnyában zárult tegnap az Erdélyi Református Egyházkerület idei közgyűlése. A Hunyadi Egyházmegye először volt házigazdája ilyen méretű egyházi rendezvénynek.
Bővebben Szerda, 2009. július 01., 21.13
Ünnepi szentmisék a Szent Péter-Pál templomban
Kengyeltó (Rafnic, Ravnik)/Krassó-Szörény – A mintegy hatszáz lelket számláló gyülekezet Szent Péter-Pál Templomában gyakorlatilag két napot tartott a templombúcsú, mert Péter-Pálkor, június 29-re a főcelebráns szarajevói bíboros, Vinko Pulics nem tudta vállalni a szolgálatot, mivel bérmálási szertartása volt Szarajevóban.
Bővebben Szerda, 2009. július 01., 16.52
Dumitru Dániel prédikált Péter és Pál apostol munkásságáról
A római katolikus egyházban holnap ér véget a Szent Pál-év, amit XVI. Benedek pápa egy esztendeje hirdetett meg az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából.
Bővebben Vasárnap, 2009. június 28., 21.00
„Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.” 2Kor 8, 9
Bővebben Szombat, 2009. június 27., 06.10
130 éves a nagylaki katolikus templom
Az első írásos dokumentum 1192-ben Noglok néven, majd 1313-ban Monoszlo Egyed testamentumában említi a várost. 1474-ben Mátyás király a szerb Jaksics családnak adományozza a birtokot.
Bővebben Péntek, 2009. június 26., 21.20
A főpásztor 30 kisjenői, simándi, gyulavarsándi és székudvari fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét
Ma délben a zsúfolásig megtelt kisjenői római katolikus templomban megtartott ünnepélyes bérmáló szentmisének kezdetén ft. Pántya Elemér plébános köszöntötte ft. és nt. Roos Márton temesvári megyés püspököt, ft. Király Árpád marosi főesperessel az élen a paptestvéreket, Kovács Gyula református lelkészt, Burdan Gheorghe polgármestert, a nagy számú híveket, illetve a bérmálkozó 30 fiatalt.
Bővebben Vasárnap, 2009. június 21., 18.48
„Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt.”(2 Kor. 5, 14–15)
Bővebben Szombat, 2009. június 20., 06.10
Virágfehérben
Vallásos életének egyik fontos pillanatát élte meg vasárnap délelőtt nyolc harmadikos kislány és kilenc kisfiú, amikor is az egész pécskai római katolikus egyházközösség az ő elsőáldozásukat ünnepelte.
Bővebben Kedd, 2009. június 16., 16.42
Miután a körmenet visszaért a templom bejáratához, a lépcsők tetejéről az atya az Oltáriszentséget felmutatva, megáldott
Szombaton este, Páduai Szent Antal napján, az arad-belvárosi katolikus templom búcsúünnepségét megelőzően p. Máthé Zoltán plébános, Piusz atya az előtérben álló asztalkán felhalmozott fehér liliomokat rövid szertartást követően megszentelte, majd azokat a ministránsok szétosztották a szüleik kíséretében, félkörben elhelyezkedő gyermekek között.
Bővebben Vasárnap, 2009. június 14., 18.07
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.”(2 Kor. 5, 10)
Bővebben Szombat, 2009. június 13., 06.10
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu