Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. május 25., 17.20

Hitélet

Böjte Csaba 50 éves
Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért fogadj be te is mindent. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess!
Bővebben Vasárnap, 2009. január 25., 11.17
Az embert a teremtés koronájaként alkotta meg Mindenható Istenünk. A legboldogabb életet szánta neki azzal, hogy teremtőjével folytonos szeretetkapcsolatban legyen. A bűnbeeséssel azonban az ember saját döntése alapján a Sátán rabságába taszította életét. Az Ősgonosz azóta is végzi “emberölő” munkáját.
Bővebben Szombat, 2009. január 24., 07.00
A Himnusz nemzeti imádsággá magasztosult – írja Himnuszunk reménye című, Kölcsey Ferenc nagy műve előtt tisztelgő írásában Csohány János. A lap vezércikkét Fábián Tibor jegyzi.
Bővebben Szombat, 2009. január 24., 07.00
„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”(Mk. 1, 15)
Bővebben Szombat, 2009. január 24., 07.00
Ökumenikus nyitó istentisztelet
Resicabányán vasárnap este 18.30-kor kezdődött meg az óvárosi görögkeleti, Katedrálisnak nevezett templomban az idei imahét, ahol nem kevesebb mint tizenöt, a történelmi keresztény egyházakhoz tartozó lelkipásztor vett részt.
Bővebben Hétfõ, 2009. január 19., 17.15
„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!”(1 Kor. 6, 19–20)
Bővebben Szombat, 2009. január 17., 06.10
„Az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.”(1 Jn. 5, 3)
Bővebben Szombat, 2009. január 10., 06.10
Az idén is január 18. és 25. között rendezik meg városunmkban az egyetemes imahetet, amelyet azúttal is ökumenikus imahétnek is nevezhetünk, mert hagyományosan most is úgy lesz, hogy minden történelmi keresztyén felekezet lelkészei közreműködnek igehirdetési szolgálataikkal oly módon, hogy az igehirdető lelkész vendégként szolgál egy másik felekezet templomában.
Bővebben Csütörtök, 2009. január 08., 17.00
Vízkereszt
Ma,Vízkereszt, Urunk megjelenésének az ünnepén a katolikus templomokban a papok az ilyenkor szokásos szertartás alkalmával megszentelték a nagyobb edényekben, hordókban lévő vizet, majd a szenteltvizet kiosztották a hívek között, hogy otthoni imáik alkalmával azt felhasználhassák.
Bővebben Kedd, 2009. január 06., 18.15
„Ne félj Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni.”
Bővebben Péntek, 2008. december 19., 18.58
„Legyetek mindig derűsek! Imádkozzatok szüntelenül!”(1 Tessz. 5, 16–17)
Bővebben Szombat, 2008. december 13., 06.00
Lelkiekben sokat adni
Gecse Tamás idén végezte a teológiát, szeptembertől nevezték ki a nagylaki református gyülekezet lelkipásztorává. Mivel a Bihar megyei Margittán született, ott tanult, érettségizett, a szórványsorsba csak a teológián kóstolt bele, majd Nagylakon, illetve a hozzá tartozó Szemlakon és Pécskán ismerkedett meg vele igazán.
Bővebben Péntek, 2008. december 12., 21.00
A sima vonalú, kevés ablakkal tagolt, erőd jellegű, de arányosan szép épület, a Bargello, vagy más nevén Palazzo del Podesta igen szép példája a firenzei Ducento erődített városi palotáinak.
Bővebben Péntek, 2008. december 12., 20.00
Már a Reformáció kezdetén Luther tudta, hogy tanai akkor erősödnek meg a nép szívében, ha anyanyelvén olvashatja a Bibliát. Ezért a pápai excomunikáció után a wartburgi kastélyban lefordította németre a Szentírást. Nálunk Károlyi Gáspár volt az első – és évszázadokon át az egyetlen – aki lefordította a teljes Szentírást magyarra.
Bővebben Péntek, 2008. december 12., 20.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu