Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 02.43

Hitélet

Pünkösd után vagyunk. Jézus Krisztus e földről való távozása előtt megígérte tanítványainak, hogy: “…vesztek erőt, minekutána a Szent-lélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim…” (Ap. Csel. 1,8.) Igen, sokan azt hiszik, hogy lehet eredményes keresztyén életet élni a Szent-lélek hathatós támogatása nélkül is.
Bővebben Péntek, 2009. június 12., 21.45
A Temesvári Egyházmegye második negyedévi lelkészértekezletére került sor kedden, június 9-én Újszentesen. Fazakas Csaba esperes kezdeményezésére tavaly már volt családos lelkésztalálkozó az egyházmegyében, az idei immár sorban a harmadik.
Bővebben Péntek, 2009. június 12., 21.44
Úrnapi körmenet
Ma, Úrnapján a katolikus templomokban megtartott ünnepélyes szentmiséket követően a virágkoszorúval ékesített feszület nyomában, a papokkal és a rózsaszirmokat az útra hintő lányokkal az élen, harangzúgás közepette a hívek kivonultak a templomokból, felkeresték a virágdíszbe öltöztetett négy stációt.
Bővebben Csütörtök, 2009. június 11., 16.49
A vikárius a bérmálkozók fején nyugvó tenyerekkel mondta: fogadd a Szentlélek ajándékait
Vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepélyes, bérmáló szentmisén ft. Máthé Zoltán plébános, Piusz atya üdvözölte a híveket, ft. Szilvágyi Zsolt általános helynököt, akit megkért a bérmálás szentségének a kiszolgáltatására 24 fiatal számára.
Bővebben Hétfõ, 2009. június 08., 20.37
Miután a gyermekek tanúbizonyságot tettek vallásos felkészültségükről, első szentáldozáshoz járultak
Vasárnap a virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 8.30 órakor kezdődött ünnepélyes, magyar nyelvű szentmisén a szülők, a rokonok, a hívek sokaságának a jelenlétében ft. Király Árpád marosi főesperes, plébános az első szentáldozás fontosságáról, a vallásos nevelésben neki tulajdonítható mérföldkő jellegéről beszélt.
Bővebben Hétfõ, 2009. június 08., 20.36
Szent Norbert halálának 875. évfordulója alkalmából (Magdeburgban halt meg 1134-ben) az általa alapított Premontrei Kanonokrend jubileumi évet rendez, melyet ma, június 6-án ünnepi szentmisével nyitnak meg Magdeburgban, a rendalapító érseki székhelyén.
Bővebben Szombat, 2009. június 06., 12.51
„Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre.”(M. Törv. 4, 32)
Bővebben Szombat, 2009. június 06., 06.10
A május 22-én, Debrecenben elfogadott új egyházalkotmány jelentőségéről fejti ki álláspontját a lap címoldalán Csűry István helyettes püspök.
Bővebben Szombat, 2009. június 06., 06.00
Az Erdélyi Unitárius Egyház hívei és vezetői idén is keserű szájízzel vették tudomásul, hogy a csíksomlyói búcsú történeti alapjáról néhol még mindig valótlanságok jelennek meg. Pünkösd alkalmával évről évre több helyen tényszerűtlenségeket közölnek a híressé vált búcsú eredetéről.
Bővebben Szombat, 2009. június 06., 06.00
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben, mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.”(1 Kor. 12, 3–7)
Bővebben Péntek, 2009. május 29., 06.10
Előre a világ lelki egységéért
Ezzel a jelszóval kezdődött meg ma délelőtt a Városháza dísztermében a Zsidók és Keresztények Nemzetközi Tanácsa (ICCJ) és az Aradi Zsidó Hitközség, valamint a polgármesteri hivatal által közösen szervezett nemzetközi konferencia, amelynek témaköre: Zsidók, keresztények, muszlimok – a III. évezred kezdetén.
Bővebben Kedd, 2009. május 26., 13.00
Elsőáldozás a belvárosban
Az arad-belvárosi római katolikus plébániatemplom ma délelőtt szépen megtelt az idei elsőáldozók köszöntésére. Az ünnepélyes szentmisét odaillően ünnepélyes bevonulás előzte meg, a hét elsőáldozó fiú és kilenc elsőáldozó lány külön, előkelő ülőhelyet kapott a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerősök, tanítók előtt.
Bővebben Vasárnap, 2009. május 24., 21.00
„Ígérem és fogadom”
Amikor bevonultunk ezekkel a fiatalokkal a templomba, sokunknak a 10-20, vagy tán 50 évvel ezelőtti pillanatok jutottak eszébe – a konfirmációnk.
Bővebben Vasárnap, 2009. május 24., 20.28
„Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk és hittünk benne. Az Isten szeret, és aki megmarad a szeretetben, az istenben marad és Isten őbenne.”(1 Ján. 4, 15–16)
Bővebben Szombat, 2009. május 23., 07.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu