Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 03.37

Hitélet

Több lelkiséget Arad-belvárosban!
Húsvétvasárnap, az arad-belvárosi katolikus templomban megtartott ünnepélyes nagymise után a rendszerváltás óta először esett meg, hogy orgonakísérettel a hívek nem énekelték el nemzeti imánkat.
Bővebben Kedd, 2009. április 14., 19.45
Feltámadás
Nagyszombaton este a katolikus templomokban tűz- és vízszenteléssel vette kezdetét a kereszténység legnagyobb ünnepének, a húsvétnak a feltámadással történő beteljesülése.
Bővebben Kedd, 2009. április 14., 19.09
Az idei tavasz a megújulás jegyében indult egyházközösségünk számára, hiszen márciusban a hívek új Egyháztanácsot választottak. A plébánost és a közösség ügyeinek rendezését segítendő, összesen 13 tagból álló Egyháztanács kiválasztása ezúttal teljesen a hívek akarata szerint történt, átlátható és demokratikus módon.
Bővebben Kedd, 2009. április 14., 14.50
Múltunkat átmenteni a jövőbe
Idén ünneplik a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának 1000 éves jubileumát. Az előkészületekről, a nagy szabású ünnepségről nm. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel beszélgetünk.
Bővebben Vasárnap, 2009. április 12., 19.00
Roos Márton temesvári római katolikus püspök húsvéti üzenete
A nagyböjt heteiben legtöbb templomunkban keresztúti ájtatosságot tartottak.
Bővebben Vasárnap, 2009. április 12., 06.00
Milyen csodákat tett Jézus?
A feltámadás a keresztyén hit középpontja. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor a keresztyének hite nem túl sokat érne, mivel maga Jézus azt állította, hogy feltámad halottaiból a harmadik napon.
Bővebben Szombat, 2009. április 11., 22.00
Húsvét, Urunk feltámadásának ünnepe „A halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit se érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.”(Húsvéti örömének)
Bővebben Szombat, 2009. április 11., 07.00
Olajszentelés a dómban
A húsvétot megelőző nagyhét liturgiájának megannyi ősi jelképe, a keresztény ember számára mély üzenetet tolmácsoló szimbóluma van.
Bővebben Csütörtök, 2009. április 09., 21.04
AradAz arad-belvárosi katolikus templomban nagycsütörtökön 9 órától Jeremiás próféta siralmai; 17 órától utolsóvacsorai szentmise magyarul, utána szentségátvitel, szentségimádás. 19 órától utolsóvacsorai szentmise románul.
Bővebben Kedd, 2009. április 07., 06.00
A püspöki palota udvarán megtartott barkaszentelésen idén is százak vettek részt
A Szentírásban olvashatjuk, hogy a pászka ünnepére Jeruzsálembe zarándokló Jézust az Olajfák hegyének lejtőjén örömujjongással fogadták, a fákról ágakat törtek, és azokat lengetve ünnepelték az emberek.
Bővebben Vasárnap, 2009. április 05., 21.22
„Hozsánna Dávid fia néked, áldva áldott légyen a Messiás, ki az Úr nevében jön közénk. A nép vígan áldja királyát, hozsánna a magasságban.”(Egyházi ének)
Bővebben Szombat, 2009. április 04., 07.00
Duccio Di Buoninsegna táblaképe
Az evangéliumok szerint Jézus, nem sokkal Jeruzsálembe érkezése előtt, Jerikó közelében meggyógyított egy-két vak embert (Mk 10,46–52), akik Dávid fiaként köszöntik Jézust. Így fogadja majd Jeruzsálem népe is, amikor bevonul a szent városba.
Bővebben Péntek, 2009. április 03., 21.21
A címben feltett kérdésre egyszerű a válasz: mindenkié. Mert Jézus Krisztus hívása személyválogatás nélkül minden ember felé egyformán szól.
Bővebben Péntek, 2009. április 03., 21.19
Az önkéntes adakozás áldásosabb
Jövőre 100 éves évfordulóját ünneplik Déván a szecessziós stílusban épült református templomnak. Ez alkalomra készülve, átfogó templomfelújításba kezdett a gyülekezet. Ennek kapcsán beszélgettünk Lovász János, dévai református lelkipásztorral.
Bővebben Vasárnap, 2009. március 29., 20.33
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu