Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. június 01., 02.47

Hitélet

„Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.” I. Tessz. 5/5)
Bővebben Péntek, 2008. november 14., 19.03
Dr. Szabó Árpád
Város a hegyen, templom a vár tövében, szikla a szórványban. A szombati zarándoklat emlékezetes marad az unitáriusok számára, mivel az egyház fennállásának 440. évfordulója alkalmával teljesült a régi vágy, a dévai templom. Mindezekről dr. Szabó Árpáddal, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökével beszélgettünk.
Bővebben Kedd, 2008. november 11., 21.31
Páter Ferencz Ervin
Vasárnap délután az arad-belvárosi katolikus templomban p. Ferencz Ervin ferences szerzetes a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikéről, a cellatársról, Karácsonyi István minorita atyáról beszélt a nagy számú híveknek. „45 évvel ezelőtt, november 9-én, talán pontosan ebben az órában, amikor a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban a 300-400 politikai elítélttel együtt befejeztük az egész napi robotolást, meghalt István testvérünk, akinek a távozása marokra szorította a szívünket” – kezdte az ártatlanul elítélt minorita atya életének, sanyarú sorsának az ismertetését.
Bővebben Kedd, 2008. november 11., 21.25
Emléktábla Karácsonyi Istvánnak
Ma 17 órától, az arad-belvárosi katolikus templomban a Kalna Zsolt minorita tartományfőnök által celebrált szentmisén Karácsonyi István minorita atyára, a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikére emlékeztek. Az Aradon született Karácsonyi István életútját, ártatlanul történt meghurcoltatását a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes, a cellatárs, a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban 1963. november 9-én bekövetkezett halálának a szemtanúja ismertette közvetlen, meghatóan emberi, de éles hangú visszaemlékezésében.
Bővebben Vasárnap, 2008. november 09., 21.22
Több mint százéves, hitmélyítő hagyomány Pankotán
A Református Egyház lelki megújulásában, immár több mint száz éve tevékenykedő Partiumi CE Szövetség (a CE rövidítés azt jelenti, hogy Krisztusért és Egyházáért) hagyományos havonkénti csendesnapját Pankotán tartotta meg november 4-én.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.52
Arad Emléktábla-avatás Arad-belvárosbanAz arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.50
Dr. Almási Tibor
 Remélem, nem kegyeletsértés, ha azt állítom, hogy az elmúlt hét végén igazi „nagyüzem” volt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben. Hiszen bár igen sok neves előadó megfordult már a körükben, mégsem nevezhető mindennapinak az, hogy olyan személyiség, mint dr. Almási Tibor, a Budapesti Teológiai Akadémia rektora, Újszövetségi Tanszékének vezetője tartson három előadást, méghozzá egy olyan sokat vitatott témakörben, mint a Jelenések könyve.
Bővebben Hétfõ, 2008. november 03., 21.02
Egy haranggal több hirdeti…
Ma délelőtt az arad-belvárosi református templom előtt 10 órakor összegyűlt nagy-számú hívek, illetve az előtérben felállított asztalon a csörlőre, kötelekre rögzített, felhúzásra előkészített új harang előtt Baracsi Levente lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, akiknek Baracsi István, bihar-szentjánosi nyugalmazott lelkipásztor a harang küldetéséről tartott magvas beszédet.
Bővebben Vasárnap, 2008. november 02., 23.00
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.”(Mt. 5,8)
Bővebben Szombat, 2008. november 01., 07.00
Orgonát szenteltek Arad-Ségában
Pénteken délután az arad-ségai katolikus egyházközségnek régi vágya teljesült: először hallgathatott a templomban sípos orgonakoncertet.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 26., 20.00
Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból.
Bővebben Szombat, 2008. október 25., 07.00
„Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!”(Mt. 22, 39)
Bővebben Szombat, 2008. október 25., 07.00
Emléktábla Nikodém Jánosnak
Ma délelőtt az arad-belvárosi evangélikus- lutheránus templomban megtartott ünnepi istentisztelet kezdetén Tóthpál Béla parókus lelkész köszöntötte a résztvevőket, a hollandiai Wismarból és Bredából érkezett vendégeket, Király András parlamenti képviselőt, Bognár Levente alpolgármestert.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 19., 19.30
„…adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené” (Mt22,21)
Bővebben Szombat, 2008. október 18., 07.00
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu