Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 07., 00.45

Hitélet

„Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Péter 3, 9)
Bővebben Péntek, 2008. december 05., 19.12
„Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.”(Kor. 1, 9)
Bővebben Szombat, 2008. november 29., 07.00
Advent körül fokozódik szívünkben a várakozás. Ilyenkor a sok munka, fáradtság és megterhelés után – az év vége felé is közeledve – szeretünk megpihenni az advent, a karácsony fényénél.
Bővebben Péntek, 2008. november 28., 20.00
Fra Filippo Lippi, a kalandos életű karmelita szerzetes a firenzei Quatrocento egyéni stílusú képviselője megfesti a San Lorenzo-templom számára az ,,Angyali üdvözlet” csodálatos oltárképét.
Bővebben Péntek, 2008. november 28., 20.00
A télies idő ellenére nagy számú hívő gyűlt össze vasárnap délután a pécskai római katolikus templomban, hogy megünnepelje Krisztus Király ünnepét.
Bővebben Hétfõ, 2008. november 24., 17.45
„Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek.”(Mt. 25, 40)
Bővebben Szombat, 2008. november 22., 07.00
Dr. Boros Béla emlékezete
Szombaton a dr. Boros Béla címzetes érsek születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a kisjenői plébánia által közösen szervezett megemlékezés délben Kisjenő-Erdőhegy utcáin a gyergyóújfalui fúvószenekar zenés toborzójával indult. 
Bővebben Hétfõ, 2008. november 17., 19.41
Bibliaismeretből legjobb Ágya csapata
Aradon a  Mosóczy-telepi református templomban szombaton 10órától istentisztelettel vette kezdetét az egyházmegyei lelkészértekezlet és presbiteri konferencia. Az istentiszteleten Gecse Attila, a miskolci Csaba Kapuja Református Gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét a 2 Timoteus 4, 1–7. ige alapján.
Bővebben Vasárnap, 2008. november 16., 17.43
„Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.” I. Tessz. 5/5)
Bővebben Péntek, 2008. november 14., 19.03
Dr. Szabó Árpád
Város a hegyen, templom a vár tövében, szikla a szórványban. A szombati zarándoklat emlékezetes marad az unitáriusok számára, mivel az egyház fennállásának 440. évfordulója alkalmával teljesült a régi vágy, a dévai templom. Mindezekről dr. Szabó Árpáddal, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökével beszélgettünk.
Bővebben Kedd, 2008. november 11., 21.31
Páter Ferencz Ervin
Vasárnap délután az arad-belvárosi katolikus templomban p. Ferencz Ervin ferences szerzetes a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikéről, a cellatársról, Karácsonyi István minorita atyáról beszélt a nagy számú híveknek. „45 évvel ezelőtt, november 9-én, talán pontosan ebben az órában, amikor a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban a 300-400 politikai elítélttel együtt befejeztük az egész napi robotolást, meghalt István testvérünk, akinek a távozása marokra szorította a szívünket” – kezdte az ártatlanul elítélt minorita atya életének, sanyarú sorsának az ismertetését.
Bővebben Kedd, 2008. november 11., 21.25
Emléktábla Karácsonyi Istvánnak
Ma 17 órától, az arad-belvárosi katolikus templomban a Kalna Zsolt minorita tartományfőnök által celebrált szentmisén Karácsonyi István minorita atyára, a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikére emlékeztek. Az Aradon született Karácsonyi István életútját, ártatlanul történt meghurcoltatását a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes, a cellatárs, a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban 1963. november 9-én bekövetkezett halálának a szemtanúja ismertette közvetlen, meghatóan emberi, de éles hangú visszaemlékezésében.
Bővebben Vasárnap, 2008. november 09., 21.22
Több mint százéves, hitmélyítő hagyomány Pankotán
A Református Egyház lelki megújulásában, immár több mint száz éve tevékenykedő Partiumi CE Szövetség (a CE rövidítés azt jelenti, hogy Krisztusért és Egyházáért) hagyományos havonkénti csendesnapját Pankotán tartotta meg november 4-én.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.52
Arad Emléktábla-avatás Arad-belvárosbanAz arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.50
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu