Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. december 01., 10.17
https://www.facebook.com/RMDSZ/

Hitélet

„Ha majd elismeritek, hogy én vagyok a ti szent Istenetek, egybegyűjtelek titeket az egész világról, tiszta vizet hintek rátok és megtisztítlak minden gonoszságtól.”(Ez. 36, 23–25)
Bővebben Szombat, 2009. március 14., 07.00
A kántor is „élvezi” dr. Zabán Bálint igehirdetését
Szűcs András Ottó a Temesvári Református Egyházmegye lelkészértekezleti elnöke az idei első negyedévi értekezletre dr. Zabán Bálint Károly Belfastban doktorált ifjú tudóst, Nagyvárad-velencei segédlelkészt hívta meg előadóul.
Bővebben Csütörtök, 2009. március 12., 19.00
A kézrátétel a lelki hatalom közlésének kifejezője
Akarom: fontos ne legyek magamnak. / A végtelen falban legyek egy tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más  – Reményik Sándor költeményének sorait idézve nyújtotta át a püspöki pásztorbotot a nyugalomba vonuló Tempfli József püspök utódjának, Böcskei László főpásztornak, akit március 7-én, szombaton szenteltek fel ünnepélyes keretek között a nagyváradi egyházmegye püspökévé.
Bővebben Vasárnap, 2009. március 08., 19.44
Tegnap délután a pankotai református gyülekezetben hollandiai házaspár tartott tanfolyamot a presbiterek részére.
Bővebben Szombat, 2009. március 07., 07.00
„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”(Róm. 8, 31–32)
Bővebben Szombat, 2009. március 07., 07.00
Ezekben a napokban már igazán a tavasz megérkezését várjuk. Kiemelkedően szép ünnepre ad alkalmat március 15-e, amikor a szabadságra, népünk összetartozására emlékezünk. Megható szemlélni elődeink példamutató, áldozatokat is vállaló összefogását felemelkedésünk érdekében.
Bővebben Péntek, 2009. március 06., 20.49
„Betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.”  (Márk 1, 15)
Bővebben Szombat, 2009. február 28., 07.00
Az ünnepélyes eskütétel pillanata
Az ősi csanádi egyházmegye területén élő római katolikus lelkipásztorok és hívek Szent Gellért emléknapjait a kiemelkedő ünnepek közé sorolják.
Bővebben Csütörtök, 2009. február 26., 14.19
Hamvazószerda: kezdődik a nagyböjt
A húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete, hamvazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára a bűnbánati időszak, amely alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét megünneplésére.
Bővebben Szerda, 2009. február 25., 13.30
Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az „Igen” és a „Nem”, az Isten fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi köztetek hirdettünk, nem volt „Igen” is meg „Nem” is, hanem az „Igen” valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete „Igen”-né vált benne.(2 Kor. 1, 18–19)
Bővebben Szombat, 2009. február 21., 07.00
A történelem az élet tanítómestere. Mindig hasznos dolog volt a múlt történéseit számba venni, és a tapasztalatok alapján előkészíteni a jövő lépéseit.
Bővebben Péntek, 2009. február 20., 21.23
„Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére!”(1 Kort. 10, 31)
Bővebben Szombat, 2009. február 14., 07.00
Közel negyven „bogozó” találkozott a múlt hét végén a dévai Téglás Iskolában szervezett idei pártiumi Háló találkozón.
Bővebben Szombat, 2009. február 14., 07.00
„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az Evangélimért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.”(1Kor. 9, 22–23)
Bővebben Szombat, 2009. február 07., 06.10
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu