Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 12., 15.46

Hitélet

Június 29-én, a Kolozsvári Református Teológia dísztermében megszervezett ünnepségen köszöntötték az 50 évvel ezelőtt végzett, pappá szentelt 40 hallgató közül a még élő, megjelent 31-et. Akiknek dr. Rezi Elek rektor az alma mater nevében Aranydiplomát nyújtott át.
Bővebben Hétfõ, 2008. július 14., 17.30
Arad-Gájban msgr. Böcskei László általános helynök 70 fiatalnak szolgáltta ki a bérmálás szentségét
Ma az arad-gáji katolikus templom belső felújítása miatt rendhagyó módon, a templomkertben megtartott bérmáló szentmisén miután ft. Sándor Tivadar plébános, illetve a bérmálkozó fiatalok képviselője köszöntötte msgr. Böcskei László általános helynököt, az szentbeszédében kitért a bérmálás szentségének a jelentőségére.
Bővebben Vasárnap, 2008. július 13., 17.30
Bodnár Lajos lelkipásztor hisz gyülekezetének a továbbélésében
Egy borosjenői református hívő akkora lelkesedéssel beszélt a helybeli lelkipásztornak, Bodnár Lajosnak a közösségmegtartó, -építő munkájáról, a kis létszám ellenére ott zajló tartalmas hitéletről, hogy az felkeltette az érdeklődésünket, megkerestük a lelkészt.
Bővebben Szombat, 2008. július 12., 14.00
„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.”(Zsolt. 16, 15)
Bővebben Szombat, 2008. július 12., 10.00
Ft. Balogh László minimális segédlettel celebrálja ezüstmiséjét
Vasárnap a zsúfolásig megtelt mikelekai katolikus templomban 9 órától tartotta román, 10.45 órától magyar nyelvű ezüstmiséjét ft. Balogh László plébános.
Bővebben Hétfõ, 2008. július 07., 15.30
Ft. Heczel Róbert a zsúfolásig megtelt templomban első szentmiséjét celebrálja (középen)
Ha politikai szempontból nem, vallásosság tekintetében viszont büszke lehet Nagyiratos magyarsága, ugyanis vasárnap délután a zsúfolásig megtelt templomban tartotta primiciás szentmiséjét Heczel Róbert, a falu szülöttje.
Bővebben Hétfõ, 2008. július 07., 13.30
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.”(Máté 11, 28–30)
Bővebben Szombat, 2008. július 05., 13.00
Külső javítás az evangélikus templomon
Resicabányán nagyjából körbeállványozták és megkezdték az ágostai hitvallású evangélikus templom külső nagyjavítását, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ahol a régi vakolat lekívánkozik, ott vakolatcserére is sor kerül.
Bővebben Csütörtök, 2008. július 03., 19.20
A béke, a szeretet ünnepe
Vasárnap délután került sor az ágyai erdőben lévő, a vadontól a közelmúltban visszahódított, felújított Szent László kápolna templombúcsúi, ünnepélyes szentmiséjére. Ahol magyarul ft. Pántya Elemér kisjenői plébános, románul ft. Cioban Dan nagyszintyei görög katolikus plébános mondott szentbeszédet a környező településekről összesereglett híveknek.
Bővebben Hétfõ, 2008. június 30., 19.30
Megnyíltak a szívek
Szombaton az ágyai gyülekezetben került sor az Aradi Református Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára, amelyiken 13 gyülekezetből 48 küldött vett részt.
Bővebben Hétfõ, 2008. június 30., 19.00
Pius atya és Ft. Sándor Tivadar
A Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt szentpáli római katolikus templom búcsúját vasárnap tartották. A megyeszékhelyhez közeli település temploma viszonylag fiatal, hiszen idén 41 éve, hogy befejezték az építését.
Bővebben Hétfõ, 2008. június 30., 13.45
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az Ő eljövetelét.”(2 Tim. 4, 7–9)
Bővebben Szombat, 2008. június 28., 12.00
„Az Oltáriszentség Isten ajándéka a világ élete számára” témával s egyben jelmondattal zajlott a II. János Pál pápa által 2004-ben meghirdetett kongresszus.
Bővebben Szombat, 2008. június 28., 12.00
A templom- és közösségépítő a jó pásztor
Vasárnap a zsúfolásig megtelt, virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 17 órakor kezdődött ft. Király Árpád marosi főesperes, helybeli plébános ezüstmiséje, msgr. Roos Márton megyés püspök, msgr. Böcskei László általános helynök, illetve a más felekezetek képviselőivel együtt közel 30 pap és egyházi méltóság részvételével.
Bővebben Hétfõ, 2008. június 23., 20.15
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu