Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. január 16., 11.03

Hitélet

Több mint százéves, hitmélyítő hagyomány Pankotán
A Református Egyház lelki megújulásában, immár több mint száz éve tevékenykedő Partiumi CE Szövetség (a CE rövidítés azt jelenti, hogy Krisztusért és Egyházáért) hagyományos havonkénti csendesnapját Pankotán tartotta meg november 4-én.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.52
Arad Emléktábla-avatás Arad-belvárosbanAz arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának.
Bővebben Péntek, 2008. november 07., 20.50
Dr. Almási Tibor
 Remélem, nem kegyeletsértés, ha azt állítom, hogy az elmúlt hét végén igazi „nagyüzem” volt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben. Hiszen bár igen sok neves előadó megfordult már a körükben, mégsem nevezhető mindennapinak az, hogy olyan személyiség, mint dr. Almási Tibor, a Budapesti Teológiai Akadémia rektora, Újszövetségi Tanszékének vezetője tartson három előadást, méghozzá egy olyan sokat vitatott témakörben, mint a Jelenések könyve.
Bővebben Hétfõ, 2008. november 03., 21.02
Egy haranggal több hirdeti…
Ma délelőtt az arad-belvárosi református templom előtt 10 órakor összegyűlt nagy-számú hívek, illetve az előtérben felállított asztalon a csörlőre, kötelekre rögzített, felhúzásra előkészített új harang előtt Baracsi Levente lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, akiknek Baracsi István, bihar-szentjánosi nyugalmazott lelkipásztor a harang küldetéséről tartott magvas beszédet.
Bővebben Vasárnap, 2008. november 02., 23.00
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.”(Mt. 5,8)
Bővebben Szombat, 2008. november 01., 07.00
Orgonát szenteltek Arad-Ségában
Pénteken délután az arad-ségai katolikus egyházközségnek régi vágya teljesült: először hallgathatott a templomban sípos orgonakoncertet.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 26., 20.00
Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból.
Bővebben Szombat, 2008. október 25., 07.00
„Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!”(Mt. 22, 39)
Bővebben Szombat, 2008. október 25., 07.00
Emléktábla Nikodém Jánosnak
Ma délelőtt az arad-belvárosi evangélikus- lutheránus templomban megtartott ünnepi istentisztelet kezdetén Tóthpál Béla parókus lelkész köszöntötte a résztvevőket, a hollandiai Wismarból és Bredából érkezett vendégeket, Király András parlamenti képviselőt, Bognár Levente alpolgármestert.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 19., 19.30
„…adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené” (Mt22,21)
Bővebben Szombat, 2008. október 18., 07.00
Szent Lukács két terjedelmes szentírási könyv, egy Evangélium és az Apostolok Cselekedetei szerzője, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk közvetlenül az íróról.
Bővebben Szombat, 2008. október 18., 07.00
Újraszentelték a lippai katolikus templomot
Szombaton délután a zsúfolásig megtelt lippai katolikus templomban ünnepelték az épület külső felújításának a befejezését.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 12., 19.00
Ünnep a Szent Gizella templomban
Ft. Sándor Tivadar plébános ünnepi köszöntőjét követően Kovács Andrea alkalomhoz illő szavalata hangzott el. Nt. és ft. Roos Márton temesvári megyés püspök örömének adott hangot, amiért Aradon üdvözölheti nm. dr. Márfy Gyula veszprémi érseket.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 12., 19.00
Zarándoklat Máriaradnára
Talán a napfényes őszi idő is közrejátszott, de legfőképpen a Ft. Király Árpád Marosi Főesperes által találóan említett, vidékünkre jellemző „Máriás lelkületnek” köszönhetően szombaton délelőtt újra megtelt a Máriaradnai Bazilika.
Bővebben Vasárnap, 2008. október 12., 16.30
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu