Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2022. augusztus 12., 12.10

Hitélet

„Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.” (Bölcs 1, 7.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 20., 15.38
„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1, 3.)
Bővebben Szerda, 2021. május 19., 18.31
Ft. Kocsik Zoltán lelkipásztor, a temesvári Gerhardinum igazgatója
1991. április 29-én a Tanügyminisztérium megalapítja a Temesvári Római Katolikus Püspökség erkölcsi és anyagi támogatását élvező Szemináriumi Líceumot, a későbbi Gerhardinumot.
Bővebben Hétfõ, 2021. május 17., 16.05
Moldvai származású csángómagyar pap lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka – közölte csütörtökön a Romkat.ro portál a búcsút szervező csíksomlyói ferencesekre hivatkozva.
Bővebben Csütörtök, 2021. május 13., 18.54
A koronavírus-járvány különböző variánsa a világ minden részén keményen szedi áldozatait. Maghatározó személyiségek: orvosok, tudományos kutatók, színészek egybehangzóan buzdítanak a vírusellenes oltás bevételére. A politikai céljainak elérésére törekvő anyaországi ellenzék továbbra is folytatja romboló munkáját, tudva, hogy az oltás ingyenes és önkéntes. Emberéleteket sem kímélnek.
Bővebben Csütörtök, 2021. május 13., 18.05
„Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja.” (ApCsel 1, 11.)
Bővebben Szerda, 2021. május 12., 04.00
Gizella példája vezérelje a mi életünket is!
Ma a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji római katolikus templomban 12 órakor kezdődött az ünnepélyes búcsúi szentmise.
Bővebben Vasárnap, 2021. május 09., 18.07
„Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az ő népét, alleluja.” (Vö. Iz. 48, 20.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 06., 15.56
„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam és megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!”  (Jel. 22, 12.)
Bővebben Csütörtök, 2021. május 06., 15.55
A csíksomlyói hegynyeregben tartják meg az idei pünkösdszombati búcsús nagymisét – közölte közösségi oldalán a csíkszeredai polgármesteri hivatal.
Bővebben Kedd, 2021. május 04., 17.01
Ft. és ns. Király Árpád főesperes és ft. Sándor Tivadar aranymisés plébános segédletével, ft. dr. Diósi Dávid teológiai tanár volt az ünnepi szónok
Amint azt előre jeleztük, május 1-jén, szombaton a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi római katolikus templomban 10.30 órától tartották az ünnepélyes templombúcsúi szentmisét.
Bővebben Hétfõ, 2021. május 03., 16.12
„Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek és megismeritek az Igazságot – mondja a mi Urunk.” (Jn. 8,31b–32.)
Bővebben Szerda, 2021. április 28., 15.36
„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” (János ev. 14, 8.)
Bővebben Szerda, 2021. április 28., 15.35
Búzaszentelés Arad-belvárosban
A vasárnap az Arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött szentmise előtt az előcsarnokban álló asztalkán elhelyezett nagyobb mennyiségű zöld búzaszálak közelében gyülekeztek a vírusjárvány miatt szájmaszkot viselő hívek. P. Artur Prenkievicz minorita házfőnök felolvasott az Evangéliumból, majd Isten áldását kérte az idei búzatermésre és a jelen lévő hívekre.
Bővebben Vasárnap, 2021. április 25., 16.25
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu