Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 26., 14.30

Hitélet

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség!” (Zsolt 95, 1–6.)  
Bővebben Csütörtök, 2021. január 21., 18.20
 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! (Példab. 3, 5.) Az emberiség történetében kevés mozdíthatatlan állandó dolog van. Jelen van a folytonos változás, amit viszont mindig egy döntés előz meg.
Bővebben Csütörtök, 2021. január 21., 16.38
Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze imát mond Dávid Ferenc unitárius püspök, reformátor szobra előtt a vallásszabadság ünnepe alkalmából tartott megemlékezésen MT
A Magyar Unitárius Egyház 2021. január 13-án megemlékezést szervezett a vallásszabadság ünnepe alkalmából Tordán és Kolozsváron.
Bővebben Csütörtök, 2021. január 14., 16.35
„Mert kegyelemből van üdvösségetek, hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Efézus 2, 8.)
Bővebben Csütörtök, 2021. január 14., 15.45
„Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!” (Zsolt 65, 4.)
Bővebben Csütörtök, 2021. január 14., 15.44
„Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Vö. Mt 3, 16–17.)  
Bővebben Csütörtök, 2021. január 07., 16.17
„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer. 33, 6.)
Bővebben Csütörtök, 2021. január 07., 16.16
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!” (Zsidók 3, 7–8.)
Bővebben Csütörtök, 2021. január 07., 16.15
Artur atya sót öntött a két hordó vizébe, amiben alaposan elkeverte, majd megszentelte a vizet, illetve a híveket
A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét.
Bővebben Szerda, 2021. január 06., 16.56
„A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges.” (Szent János apostol első leveléből)
Bővebben Kedd, 2020. december 29., 16.03
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom…” (Zsoltár 91, 14.)
Bővebben Kedd, 2020. december 29., 16.01
Karácsony a koronavírus árnyékában
Amint manapság az egész életünket befolyásolja, így a karácsonyt is a vírusjárvány miatti óvintézkedések közepette ünnepeltük meg. Szentestén az úgynevezett éjféli miséket 20 órától szervezték meg, hogy – a járvány miatt bevezetett, 23 órától érvényes kijárási tilalmat betartva – a hívek még idejében hazaérhessenek.
Bővebben Vasárnap, 2020. december 27., 17.11
Várván vártuk és követtük az Urat
Harmincegy évvel ezelőtt valóságos ellenállási mozgalom alakult ki temesvári gyülekezetünkben.
Bővebben Kedd, 2020. december 22., 18.14
 „Történjék velem a te beszéded szerint!” (Lukács ev. 1, 38.)
Bővebben Kedd, 2020. december 22., 17.03
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu